Zlecenie serwisowania floty naczep zewnętrzyn firmom pozwala redukować koszty

Koszty zarządzania są niezwykle istotne dla kierowników flot. Na początku ubiegłego roku Stowarzyszenie Transportu Drogowego (Road Haulage Association lub RHA) przewidziało, że do końca 2018 r. całkowite koszty ponoszone przez przewoźników wzrosną o 3%, a przy uwzględnieniu wydatków na paliwo – o 4,77% (źródło: magazyn Transport Engineer). Jednym z obszarów, w których możliwe są duże oszczędności, jest zlecanie serwisowania naczep w zewnętrznych firmach.

A man hold a key

Utrzymanie naczepy- koszty

Magazyn TheTruckExpert przeprowadził ciekawą analizę kosztów operacyjnych naczep, ciągników siodłowych oraz samochodów ciężarowych z nadwoziem skrzyniowym w 2018 r. Przykładowo suma kosztów stałych (amortyzacja i opcje finansowania) oraz kosztów eksploatacyjnych z uwzględnieniem opon, konserwacji oraz napraw naczepy kontenerowej z osią tandemową, na którą przeznaczono całkowity początkowy nakład kapitałowy w kwocie 23 880 EUR i która pokonała 50 000 km, wyniosła 5660 EUR rocznie. Konserwacja i naprawy stanowiły 34% kosztów całkowitych, czyli 1945 EUR. Te same koszty w przypadku naczepy, która pokonała 80 000 km, sięgnęły 2234 EUR lub 35% łącznej kwoty 6318 EUR. Z punktu widzenia floty, zważywszy na wielkość inwestycji niezbędnych do prowadzenia warsztatu, uzasadnionym biznesowo rozwiązaniem zdaje się być zlecanie Serwisowania naczep zewnętrznym firmom.

Strategia utrzymania floty

Kluczową kwestią dla menadżerów floty jest to, gdzie utrzymanie sprzętu wpisuje się w ogólną strategię zarządzania flotą. Chcesz, aby serwisowanie była podstawowym atutem Twojej firmy? Czy flota naczep jest wystarczająco duża, by prowadzenie warsztatu obsadzonego wykwalifikowanymi i doświadczonymi mechanikami oraz ponoszenie związanych z tym wydatków przynosiło jej korzyści? Czy połączyć własne utrzymanie z usługami podzlecanymi, by czerpać korzyści z fachowej wiedzy, elastyczności i zaplecza technicznego zewnętrznych firm?

Utrzymanie floty a niedopełnienie wymogów prawnych

Koszty lekceważenia serwisowania i napraw są wysokie. Brak właściwej konserwacji może się wiązać z niedopełnieniem wymogów prawnych, a nawet skutkować utratą uprawnień operatora oraz zamknięciem firmy. Przykładowo, jak doniósł magazyn Commercial Motor, w Wielkiej Brytanii komisarz wydziału ruchu drogowego odebrał pozwolenie przewoźnikowi kontenerów, firmie Viviago, za szereg uchybień stwierdzonych m.in. w toku wykonanej przez Freight Transport Association kontroli systemów utrzymania sprzętu, która zakończyła się „39 rekomendacjami, w tym 15 istotnymi i pilnymi”.

Inne zagrożenia

Niewłaściwe serwisowanie samochodów ciężarowych i naczep wiąże się również z innymi zagrożeniami, takimi jak niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia kierowców czy koszty niespodziewanych awarii jednostki transportowej w trasie.

Trudności związane z samodzielnym wykonywaniem napraw

  • Detale utrzymania

Ile czasu planujesz poświęcać na detale administracyjne, takie jak kwestie BHP oraz zarządzanie wewnętrznym programem utrzymania sprzętu? Przyjrzyjmy się kwestii BHP. Francuski krajowy instytut ds. badań i bezpieczeństwa, INRS, przygotował 64-stronicowy przewodnik dla podmiotów prowadzących warsztaty  serwisowe dla samochodów ciężarowych. Wytyczne obejmują zagrożenia wypadkowe związane z prowadzeniem warsztatu, a także sposoby ich unikania. Wśród poruszonych zagadnień znalazły się środki BHP dla mechaników: kwestie związane z wszelkimi rodzajami napraw, np. montażem hamulców, naprawą opon czy serwisowaniem układów napędowych zasilanych alternatywnymi paliwami.

  • Zgodność z przepisami

Stopień zaawansowania technologii wykorzystywanych w naczepach i samochodach ciężarowych wzrasta. Czujniki montowane w pojazdach gromadzą dane dotyczące stanu elektroniki, podzespołów mechanicznych oraz wbudowanej technologii i przekazują je do systemów zarządzania utrzymaniem floty. Dane te ułatwiają mechanikom wydajniejsze radzenie sobie z przeglądami i naprawami oraz wydłużają sprawność naczep. Z drugiej strony takie rozwiązanie wymaga regularnego inwestowania w nowe narzędzia, systemy diagnostyczne i technologie, które są niezbędne do prowadzenia warsztatu i reagowania na zgromadzone dane.

Konieczne jest zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych i zaznajomionych z elektroniką mechaników, którzy będą analizowali dane i wprowadzali stosowne zmiany w pojazdach. W miarę wprowadzania przez producentów nowych technologii mechanicy będą potrzebowali kolejnych szkoleń. Potrzeby te będą dalej wzrastać wraz z popularyzacją samochodów ciężarowych napędzanych alternatywnymi układami o zasilaniu elektrycznym lub na ogniwa wodorowe. Prowadzenie wewnętrznego warsztatu wymaga angażowania się w cały ekosystem czasochłonnych, kosztownych i skomplikowanych działań.

Najważniejsze korzyści to:

  • Redukcja kosztów

Duży międzynarodowy dostawca zewnętrznych usług serwisowych, na przykład firma TIP, zyskuje siłę nabywczą poprzez efekt ekonomii skali i może dzielić się częścią tych korzyści ze swoimi klientami.

  • Elastyczność
  • Wykorzystanie podstawowych atutów

Partnerstwo w ramach zewnętrznego serwisowania naczep nawiązane z liderem rynkowym, takim jak firma TIP, odciąża menadżera floty, który może poświęcać czas na realizowanie potencjału firmy i rozwijanie jej poprzez wartość dodaną, np. w postaci obsługi klienta czy wzrostu gospodarczego.

Zleć naprawę swoich naczep firmie TIP

TIP Trailer Services jest niezwykle doświadczonym dostawcą programów serwisowania i naprawy naczep. Zajmujemy się serwisowaniem naczep od ponad 50 lat. W zależności od potrzeb klienta oferujemy usługi serwisowania i naprawy na zasadzie umowy lub bez umowy.  Nasze programy usług zapewniają oszczędność, elastyczność i dostęp do dużego zespołu wykwalifikowanych mechaników, szkolonych przy wykorzystaniu wszelkich nowinek technologicznych, którzy należą do sieci ponad 93 warsztatów na terenie Europy i Kanady.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat oferowanych przez TIP programów serwisowania naczep, skontaktuj się z nami.

Knowledge Articles