Finansowanie floty w warunkach dynamicznie rozwijającego się rynku.

Zalety rozwiązań wynajmu to dla wielu operatorów flotowych powód do zmiany.

Elastyczność i mobilność to bardzo często używane hasła przez przedsiębiorców z branży transportowej i logistycznej. Obrazują one liczne wyzwania, z jakimi spotykają się oni w swojej codziennej działalności. Rosnące ceny, dostawy "just in time", zmiany prawne, jak również żądania klientów dotyczące większej przejrzystości i zrównoważonego rozwoju całego procesu transportowego. To tylko kilka przykładów, które przewoźnicy i spedytorzy muszą brać pod uwagę w tym dynamicznie rozwijającym się rynku.

 

Trendy w zakresie rozwiązań

Sektor wynajmu pojazdów użytkowych zawsze był mocną alternatywą dla zakupu lub leasingu, ale zyskuje na znaczeniu ze względu na długie terminy dostaw nowych pojazdów i utrzymującą się inflację. Indywidualne warunki umów zwiększają bezpieczeństwo planowania i pole manewru firmom w ich codziennej działalności. Dzięki dodatkowym usługom, które można zarezerwować dla samochodów ciężarowych i naczep, menedżerowie floty mogą skoncentrować się na swojej podstawowej działalności.

 

Wynajem ciężarówki

 

Jeden partner do wszystkich spraw (dla wszystkich pojazdów)

Dostosowana do potrzeb flota, gotowa w każdej chwili do jazdy, jest decydującym czynnikiem sukcesu każdej firmy. Ważne jest, aby mieć partnera, który z jednej strony może zaoferować różne rozwiązania w zakresie wynajmu, a z drugiej posiada flotę do wynajmu, która może zapewnić zarówno pojazdy o charakterze stacjonarnym, jak i specjalistyczne w krótkim czasie. 

Ponadto operatorzy flot coraz częściej dostrzegają zalety długoterminowej współpracy z firmami wynajmującymi. Dzięki usłudze wynajmu długoterminowemu można nabyć dodatkowe środki transportu bez obciążania kapitału firmy dużą flotą. Sprzyja to przepływowi gotówki i pozwala na dalszy rozwój. Dodatkowe usługi, takie jak konserwacja i naprawa ciężarówek oraz naczep, pozwalają firmie transportowej pozostawić kosztowne zadania administracyjne w rękach wynajmującego.

 

Kompleksowość i zapewnienie elastyczności

Dzięki elastycznym rozwiązaniom w zakresie wynajmu, od ponad 50 lat budujemy silne partnerstwo z klientami z wielu branż. Wspieramy ich w pozyskiwaniu pojazdów i oferujemy indywidualne warunki umów na pojazdy standardowe oraz specjalistyczne.

Nasz serwis warsztatowy dla pojazdów użytkowych nie jest zarezerwowany tylko dla naszych pojazdów przeznaczonych do wynajmu, lecz utrzymujemy i naprawiamy pojazdy klientów wszystkich branż w naszych własnych warsztatach oraz za pośrednictwem wielu partnerów warsztatowych. Oferujemy naszym klientom "wszechstronny i bezproblemowy serwis" oraz zapewniamy doradztwo we wszystkich dziedzinach związanych z pojazdami użytkowymi.

 

Inne interesujące tematy znajdziesz: Zrównoważony rozwój w branży transportowej