Zadávejte údržbu návěsu externě a využívejte výhody

Správa nákladů je pro správce vozových parků nezbytná. Například podle blogu TheTruckExpert v roce 2018 provozní náklady u nákladních vozidel ve Velké Británii vzrostly až o 4,7 %, přičemž jako klíčové faktory byly uváděny rostoucí ceny pohonných hmot a nejistota spojená s brexitem. Jedním ze způsobů, jak můžete využít výrazných úspor nákladů, je zajistit údržbu návěsů externě.

A man hold a key

Maximalizujte provozuschopnost návěsů

Receptem na maximalizaci provozuschopnosti vozidla, bezpečnosti řidičů a ostatních účastníků silničního provozu, a udržení spokojenosti zákazníků je pravidelná údržba návěsů a nákladních vozidel. Mezi další cíle programů údržby může patřit řízení nákladů a prodloužení životního cyklu návěsů a nákladních vozidel.

Údržba a strategie vozových parků

Správci vozových parků si musí klást otázku, kam údržbu zasadit v rámci celkové strategie správy vozového parku. Chcete, aby byla údržba základním prvkem vašeho podnikání? Je váš vozový park dostatečně velký na to, aby čerpal z úspor z rozsahu při provozu dílny se zručnými a zkušenými mechaniky a příslušnými náklady? Potřebujete kombinaci samostatné údržby doplněné o externí zajištění údržby, abyste mohli získat výhody odbornosti, flexibility a vybavení dílny specialisty třetí strany?

První průzkum o externím zadávání údržby

V roce 2018 provedl časopis Work Truck vůbec první průzkum o externím zadávání údržby nákladních vozidel u 147 vozových parků různých velikostí za účelem porozumět americkému trhu údržby nákladních vozidel. Vyplynula z něj ponaučení, která můžeme využít v Evropě a Kanadě.

Zjištění průzkumu

Mezi zjištění patří:

 • Většina vozových parků používá kombinaci interních techniků a externích poskytovatelů údržby. Druhou nejoblíbenější možností je provádět veškerou údržbu interně.
 • U vozových parků s více než 1 000 nákladními vozidly nebo méně než 200 nákladními vozidly je pravděpodobnější, že zadají práce týkající se veškerých potřeb údržby nákladních vozidel externě.
 • Nejčastějším typem práce, kterou většina vozových parků všech velikostí zadává externě, jsou opravy karoserií, po nichž následují opravy převodovek a údržba pneumatik. Mnoho vozových parků zajišťuje základní úkony údržby interně,
 • Když byli správci vozového parku požádáni, aby zmínili největší překážky v procesu údržby, uvedli komunikaci. Jako překážky byly vnímány také nedostatek „finančních prostředků a zaměstnanců“, „potřebné modernizace dílny“ a „celková firemní politika“.

Průzkum dochází k závěru, že většina správců vozového parku je přesvědčena, že klíčem k úspěchu je hybridní přístup k údržbě pomocí kombinace interních a externích služeb.

Výhody externí údržby návěsů

V mnoha oblastech je zadání údržby návěsů externě velkému nadnárodnímu poskytovateli údržby, jako je společnost TIP, nákladově efektivnější a spotřebovává méně času na správu vozového parku než zajišťování údržby interně.

 • Sofistikovaná technologie

Návěsy a nákladní vozidla obsahují stále sofistikovanější technologie. Údaje ze snímačů na palubě vozidel pomáhají technikům zvládat údržbu a opravy s větší účinností a prodlužovat dobu provozuschopnosti návěsů. To ale také znamená pravidelné investice do nejnovějších nástrojů, diagnostiky a technologií pro vaši dílnu, abyste byli schopni na údaje reagovat a zavádět řešení.

 • Nábor techniků

Kolik času na správu a zdrojů chcete věnovat náboru, školení a udržení velmi vyhledávaných kvalifikovaných techniků vzdělaných v oblasti elektroniky, kteří mají analyzovat údaje a provádět příslušné změny na vozidlech? Protože OEM výrobci vozidel stále přichází s novými technologiemi, technici se musí neustále školit. Čím běžnější budou nákladní vozidla poháněná elektřinou nebo vodíkovými palivovými články, budou stoupat i potřeby v oblasti školení.

 • Správa dílen

Chcete, aby část vašeho provozního kapitálu byla vázána v kamenných servisech se spoustou administrativních úkolů, předpisech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, které je nutné dodržovat, a zásobách náhradních dílů, které možná nevyužijete? Díky poskytovateli externě zajišťované údržby, jako je společnost TIP, se můžete vyhnout stresu, jelikož tento poskytovatel vlastní a řídí servisy a nese odpovědnost za jejich správu. Může s vámi také sdílet některé z výhod plynoucí z jeho kupní síly u OEM výrobců vozidel, a to ve formě náhradních dílů za lepší ceny. 

Řízení vlastního servisu vyžaduje, abyste se zapojili do celého ekosystému časově náročných, nákladných a komplexních činností.

 • Flexibilita

Flexibilita má různé podoby.

 • Geografická – Podle časopisu Fleet Owner řeší vozové parky operující na velké vzdálenosti jiné otázky údržby než ty, které poskytují služby pouze na místní nebo regionální úrovni. V případě vozových parků operujících na velké vzdálenosti může být užitečné mít externího partnera zajišťujícího údržbu, jenž má dílny v geografických oblastech, kde tyto vozové parky nemají zastoupení.
 • Přizpůsobitelnost – Vozové parky mohou také využívat přizpůsobitelnosti servisních center partnera, který zajišťuje externí údržbu v okamžiku, kdy je jejich interní kapacita krajně vytížena, ať už jde o nedostatek opravárenských hal, techniků nebo znalostí o konkrétních výrobcích nebo technologiích.
 • Flexibilita návěsů – Díky společnosti poskytující pronájem návěsů jako je TIP, si mohou správci vozových parků pronajmout další návěsy, když potřebují uspokojit poptávku, a nemusí zdlouhavě přijímat další zaměstnance, kteří by pokryli vyšší nároky na údržbu.

Přenechte údržbu svých návěsů společnosti TIP

Programy údržby a oprav návěsů zajišťované externě společností TIP Trailer Services poskytují našim zákazníkům řadu výhod. Máme dlouhou a prověřenou historii, údržbu návěsů provádíme již déle než 50 let. Nabízíme smluvní i nesmluvní služby údržby a oprav tak, abychom vyšli zákazníkům vstříc.

Díky našim programům můžete ušetřit náklady, být flexibilní a získat přístup k velkému týmu více než 900 kvalifikovaných techniků vyškolených v provozu nejmodernějších technologií v síti 93 dílen po celé Evropě a Kanadě, jež mají k dispozici více než 610 opravárenských hal. Provádíme práci na 124 000 návěsech ročně a každoročně utratíme 96 100 000 EUR za náhradní díly. Údržba a opravy v roce 2018 představovaly 20 % našeho podnikání. (zdroj: Výroční zpráva TIP za rok 2018)

Naše údržba může zahrnovat:

 • pravidelné kontroly zařízení a kontroly brzd, náprav a obecně konstrukce návěsu na základě doporučení výrobců, očekávaného počtu najetých kilometrů za rok, údajů z minulosti vozidla a údajů z prediktivních analýz sdělovaných čidly spojenými s telematickými systémy,
 • technické kontroly STK,
 • správu údržby a oprav,
 • údržbu pneumatik,
 • servis chladírenského zařízení,
 • servis zdvižného čela.

Společnost TIP také nabízí program celoevropských silničních asistenčních služeb 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

Chcete-li získat více informací o tom, jak můžete využívat výhod programů externě zajišťované údržby společnosti TIP, neváhejte nás kontaktovat.