Zadávejte údržbu návěsu externě a využívejte výhody

Správa nákladů je pro správce vozových parků nezbytná. Například podle blogu TheTruckExpert v roce 2018 provozní náklady u nákladních vozidel ve Velké Británii vzrostly až o 4,7 %, přičemž jako klíčové faktory byly uváděny rostoucí ceny pohonných hmot a nejistota spojená s brexitem. Jedním ze způsobů, jak můžete využít výrazných úspor nákladů, je zajistit údržbu návěsů externě.

A man hold a key

Maximalizujte provozuschopnost návěsů

Receptem na maximalizaci provozuschopnosti vozidla, bezpečnosti řidičů a ostatních účastníků silničního provozu, a udržení spokojenosti zákazníků je pravidelná údržba návěsů a nákladních vozidel. Mezi další cíle programů údržby může patřit řízení nákladů a prodloužení životního cyklu návěsů a nákladních vozidel.

Údržba a strategie vozových parků

Správci vozových parků si musí klást otázku, kam údržbu zasadit v rámci celkové strategie správy vozového parku. Chcete, aby byla údržba základním prvkem vašeho podnikání? Je váš vozový park dostatečně velký na to, aby čerpal z úspor z rozsahu při provozu dílny se zručnými a zkušenými mechaniky a příslušnými náklady? Potřebujete kombinaci samostatné údržby doplněné o externí zajištění údržby, abyste mohli získat výhody odbornosti, flexibility a vybavení dílny specialisty třetí strany?

První průzkum o externím zadávání údržby

V roce 2018 provedl časopis Work Truck vůbec první průzkum o externím zadávání údržby nákladních vozidel u 147 vozových parků různých velikostí za účelem porozumět americkému trhu údržby nákladních vozidel. Vyplynula z něj ponaučení, která můžeme využít v Evropě a Kanadě.

Zjištění průzkumu

Mezi zjištění patří:

 • Většina vozových parků používá kombinaci interních techniků a externích poskytovatelů údržby. Druhou nejoblíbenější možností je provádět veškerou údržbu interně.
 • U vozových parků s více než 1 000 nákladními vozidly nebo méně než 200 nákladními vozidly je pravděpodobnější, že zadají práce týkající se veškerých potřeb údržby nákladních vozidel externě.
 • Nejčastějším typem práce, kterou většina vozových parků všech velikostí zadává externě, jsou opravy karoserií, po nichž následují opravy převodovek a údržba pneumatik. Mnoho vozových parků zajišťuje základní úkony údržby interně,
 • Když byli správci vozového parku požádáni, aby zmínili největší překážky v procesu údržby, uvedli komunikaci. Jako překážky byly vnímány také nedostatek „finančních prostředků a zaměstnanců“, „potřebné modernizace dílny“ a „celková firemní politika“.

Průzkum dochází k závěru, že většina správců vozového parku je přesvědčena, že klíčem k úspěchu je hybridní přístup k údržbě pomocí kombinace interních a externích služeb.

Výhody externí údržby návěsů

V mnoha oblastech je zadání údržby návěsů externě velkému nadnárodnímu poskytovateli údržby, jako je společnost TIP, nákladově efektivnější a spotřebovává méně času na správu vozového parku než zajišťování údržby interně.

 • Sofistikovaná technologie

Návěsy a nákladní vozidla obsahují stále sofistikovanější technologie. Údaje ze snímačů na palubě vozidel pomáhají technikům zvládat údržbu a opravy s větší účinností a prodlužovat dobu provozuschopnosti návěsů. To ale také znamená pravidelné investice do nejnovějších nástrojů, diagnostiky a technologií pro vaši dílnu, abyste byli schopni na údaje reagovat a zavádět řešení.

 • Nábor techniků

Kolik času na správu a zdrojů chcete věnovat náboru, školení a udržení velmi vyhledávaných kvalifikovaných techniků vzdělaných v oblasti elektroniky, kteří mají analyzovat údaje a provádět příslušné změny na vozidlech? Protože OEM výrobci vozidel stále přichází s novými technologiemi, technici se musí neustále školit. Čím běžnější budou nákladní vozidla poháněná elektřinou nebo vodíkovými palivovými články, budou stoupat i potřeby v oblasti školení.

 • Správa dílen

Chcete, aby část vašeho provozního kapitálu byla vázána v kamenných servisech se spoustou administrativních úkolů, předpisech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví, které je nutné dodržovat, a zásobách náhradních dílů, které možná nevyužijete? Díky poskytovateli externě zajišťované údržby, jako je společnost TIP, se můžete vyhnout stresu, jelikož tento poskytovatel vlastní a řídí servisy a nese odpovědnost za jejich správu. Může s vámi také sdílet některé z výhod plynoucí z jeho kupní síly u OEM výrobců vozidel, a to ve formě náhradních dílů za lepší ceny. 

Řízení vlastního servisu vyžaduje, abyste se zapojili do celého ekosystému časově náročných, nákladných a komplexních činností.

 • Flexibilita

Flexibilita má různé podoby.

 • Geografická – Podle časopisu Fleet Owner řeší vozové parky operující na velké vzdálenosti jiné otázky údržby než ty, které poskytují služby pouze na místní nebo regionální úrovni. V případě vozových parků operujících na velké vzdálenosti může být užitečné mít externího partnera zajišťujícího údržbu, jenž má dílny v geografických oblastech, kde tyto vozové parky nemají zastoupení.
 • Přizpůsobitelnost – Vozové parky mohou také využívat přizpůsobitelnosti servisních center partnera, který zajišťuje externí údržbu v okamžiku, kdy je jejich interní kapacita krajně vytížena, ať už jde o nedostatek opravárenských hal, techniků nebo znalostí o konkrétních výrobcích nebo technologiích.
 • Flexibilita návěsů – Díky společnosti poskytující pronájem návěsů jako je TIP, si mohou správci vozových parků pronajmout další návěsy, když potřebují uspokojit poptávku, a nemusí zdlouhavě přijímat další zaměstnance, kteří by pokryli vyšší nároky na údržbu.

Přenechte údržbu svých návěsů společnosti TIP

Programy údržby a oprav návěsů zajišťované externě společností TIP Trailer Services poskytují našim zákazníkům řadu výhod. Máme dlouhou a prověřenou historii, údržbu návěsů provádíme již déle než 50 let. Nabízíme smluvní i nesmluvní služby údržby a oprav tak, abychom vyšli zákazníkům vstříc.

Díky našim programům můžete ušetřit náklady, být flexibilní a získat přístup k velkému týmu více než 900 kvalifikovaných techniků vyškolených v provozu nejmodernějších technologií v síti 93 dílen po celé Evropě a Kanadě, jež mají k dispozici více než 610 opravárenských hal. Provádíme práci na 124 000 návěsech ročně a každoročně utratíme 96 100 000 EUR za náhradní díly. Údržba a opravy v roce 2018 představovaly 20 % našeho podnikání. (zdroj: Výroční zpráva TIP za rok 2018)

Naše údržba může zahrnovat:

 • pravidelné kontroly zařízení a kontroly brzd, náprav a obecně konstrukce návěsu na základě doporučení výrobců, očekávaného počtu najetých kilometrů za rok, údajů z minulosti vozidla a údajů z prediktivních analýz sdělovaných čidly spojenými s telematickými systémy,
 • technické kontroly STK,
 • správu údržby a oprav,
 • údržbu pneumatik,
 • servis chladírenského zařízení,
 • servis zdvižného čela.

Společnost TIP také nabízí program celoevropských silničních asistenčních služeb 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

Chcete-li získat více informací o tom, jak můžete využívat výhod programů externě zajišťované údržby společnosti TIP, neváhejte nás kontaktovat.

Knowledge Articles

All you should know about e-maintenance
informační články

All you should know about e-maintenance

As the transportation industry shifts towards electric vehicles (EVs), e-maintenance has become increasingly important. What are its features, benefits and challenges?
dozvědět se více
Networking - Profitujte ze silných průmyslových partnerů
informační články

Networking - Profitujte ze silných průmyslových partnerů

Profitujte z naší globální sítě! Dodavatelé vozidel a poskytovatelé služeb jsou důležitými strategickými partnery, kteří vám mohou pomoci dosáhnout vašich obchodních cílů a ukázat vám nové příležitosti.
dozvědět se více
Telematika pro návěsy
informační články

Telematika pro návěsy

Návěs již není jen skříň na kolech. Stejně jako ve zbytku dopravního průmyslu byly vyvinuty nové technologie, které zajišťují hladkou cestu pro
dozvědět se více