Społeczna odpowiedzialność biznesu

 

 

W naszej działalności stosujemy wysokie standardy środowiskowe i społeczne, aby wspierać zrównoważoną i bezpieczną przyszłość.

Nasz sukces gospodarczy i międzynarodowa konkurencyjność generują wartości dla naszych udziałowców, klientów oraz całego społeczeństwa. W naszej działalności stosujemy wysokie standardy zarządzania środowiskowego i społecznego, aby wspierać zrównoważoną i bezpieczną przyszłość.

Wiemy, że wobec naszych Klientów mamy obowiązek bycia wiarygodnym partnerem, którego wyróżnia uczciwość i etyka. Angażujemy się i uczymy od innych poprzez otwarty dialog na temat wspólnych interesów.

ETB: Ogólnoeuropejskie centrum wiedzy

Jesteśmy założycielem i wiodącym członkiem Europejskiej Rady Transportu (ETB), grupy

European Transport Board

wiodących europejskich dostawców usług transportowych i logistycznych, którzy razem reprezentują znaczącą część branży z prawie 300. 000 naczepami we flocie . Celem ETB jest dzielenie się wiedzą i rozwiązaniami, które umożliwią wspólnie rozwikłać problemy wykraczające poza granice państw i indywidualne potrzeby. Jej misją jest w szczególności:

 • Zmniejszenie wpływu na środowisko
 • Zmniejszenie przeciążeń w transporcie drogowym
 • Zwiększenie bezpieczeństwa na drodze
 • Poprawę skuteczności i wydajności przemysłu

Razem z naszymi partnerami z ETB łączymy siły:

 • W celu udoskonalenia współpracy
 • Zachowując europejskie priorytety i założenia
 • W sprawie wyzwań środowiskowych i społecznych
 • W kontekście inicjatyw publicznych i prywatnych
 • Od popytu do podaży: aby zmniejszyć zatory komunikacyjne i emsję
 • Rynek europejski w odpowiedzi na światowy popyt
 • W kwestii założeń i warunków transportowych

UN Global Compact

UN Global Compact

TIP jest częścią inicjatywy ONZ Global Compact; mającej na celu zachęcenie przedsiębiorstw na całym świecie do przyjmowania zrównoważonej i społecznie odpowiedzialnej polityki. Opiera się ona na koncepcji dla przedsiębiorstw, określając dziesięć zasad w dziedzinie praw człowieka, pracy, środowiska i walki z korupcją. W ramach inicjatywy Global Compact przedsiębiorstwa łączą się z agencjami ONZ, grupami roboczymi i społeczeństwem obywatelskim.

UN Global Compact jest największą na świecie inicjatywą na rzecz zrównoważonego rozwoju.

 Wolontariat w TIP

Jesteśmy dumni ze wsparcia, jakiego udzielamy lokalnym i regionalnym organizacjom dobroczynnym, fundraiserom, drużynom sportowym dla dzieci oraz szpitalnym organizacjom charytatywnym. Poniżej kilka organizacji non-profit, w których aktywnie uczestniczymy:

 • Port Run w Rotterdamie dla holenderskiej Fundacji Burns
 • Coroczna charytatywna jazda rowerem organizowana przez nasze biuro w Wielkiej Brytanii dla National Charity for Cancer Research, Donna Louise Trust dla nieuleczalnie chorych dzieci oraz Air Ambulance Service
 • Blue Door Shelters w Kanadzie: zapewnia schronienie i wsparcie dla bezdomnych. Istnieją trzy darmowe schroniska dla młodzieży, rodzin i mężczyzn zagrożonych wykluczeniem społecznym. Organizacja charytatywna udziela pomocy w znalezieniu stałego miejsca zamieszkania, doradztwa personalnego, czy wyżywienia.