O nas

TIP Trailer Services jako specjalista w zakresie wynajmu, serwisowania i sprzedaży naczep. Naszymi głównymi odbiorcami są Klienci z branży transportowej i logistycznej.

TIP jest wiodącym dostawcą naczep. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy ekspertami w świadczeniu wszelkich usług, jakich klient będzie potrzebował w trakcie całego użytkowania naczep, cystern lub innego rodzaju sprzętu, co czyni z nas punkt kompleksowej obsługi dla wszystkich potrzeb naszych klientów.

Jako klient TIP współpracujesz tylko z jednym partnerem serwisowym, co upraszcza zarządzanie flotą i umożliwia skoncentrowanie się na swojej podstawowej działalności biznesowej. Jesteśmy ogólnoeuropejskim dostawcą usług serwisowych i pracujemy niezależnie od producentów sprzętu, co pozwala nam znaleźć możliwie najlepsze rozwiązanie dla wszelkich potrzeb transportowych, jakie mogą Państwo mieć.

Z główną siedzibą w Amsterdamie obsługujemy naszych klientów z 140 lokalizacji w 18 krajach Europy i Ameryki Północnej.

Nasza wizja

Chcemy być niezawodnym partnerem dla naszych klientów, oferując rozwiązania sieciowe i promując zrównoważone łańcuchy dostaw.

Nasza misja

Naszą pasją jest opracowywanie najbardziej kompleksowych i najlepiej połączonych rozwiązań dla branży transportowej i logistycznej.

Nasza strategia

Naszym celem jest wzmocnienie wiodącej pozycji w branży transportu i logistyki poprzez ciągłe doskonalenie naszej oferty usług, dywersyfikację naszego portfolio i dalszą rozbudowę naszej sieci, aby zawsze oferować wartość dodaną naszym klientom na całym świecie.

Najnowssze News