Zalety wynajmu naczep

Przedsiębiorstwo analityczne Technavio prognozuje, że w okresie od 2018 do 2022 roku globalny rynek wynajmu samochodów ciężarowych będzie się powiększał ze skumulowaną roczną stopą wzrostu na poziomie 3%. Również firma TIP Trailer Services odnotowuje wzrost w segmencie wynajmu naczep na obszarze Europy i Kanady, gdzie opcja ta zaskarbiła sobie wielu zwolenników za sprawą licznych oferowanych korzyści.

TIP i wynajem naczep

TIP jest wiodącą firmą oferującą krótko- i długoterminowy wynajem naczep na terenie Europy oraz Kanady. Przedsiębiorstwo dysponuje flotą około 70 000 jednostek transportowych. W 2018 r. długoterminowy wynajem naczep reprezentował ponad 44% naszego obrotu, a wynajem krótkoterminowy – kolejne 23%. Odnotowujemy „duży, nieustający popyt na wynajem długoterminowy, a także sprzyjający wzrost stóp procentowych, gdyż klienci chcą lokować swój kapitał w innych opcjach inwestycyjnych”. Wskaźnik penetracji rynku nowych naczep w przypadku usługi wynajmu długoterminowego utrzymuje się na względnie stabilnym poziomie 20%, a dla wynajmu krótkoterminowego wynosi on 15–20%. Naczepy już posiadane oraz nowo zakupione stanowią 60-65% rynku (źródło: Sprawozdanie roczne TIP 2018).

Wskaźnik penetracji wynajmu wg regionu geograficznego

Obszarami, w których wynajem długoterminowy ma największą penetrację rynkową, są: Skandynawia, gdzie wskaźnik wynosi 37%, a po niej Wielka Brytania i Kanada – 28%, Beneluks – 17%, Niemcy – 16% oraz Francja – 12% (źródło: Sprawozdanie roczne TIP 2018).

Zalety wynajmu

Wynajem jest wyjątkowo skutecznym, elastycznym i opłacalnym narzędziem umożliwiającym kierownikom flot kontrolowanie zmiennych wymagań floty naczep w perspektywie średnio- lub długoterminowej. Usługi wynajmu naczep TIP zapewniają naszym klientom wiele atrakcyjnych korzyści, w tym:

 • Efektywne lokowanie kapitału

Decydując się na wynajem naczepy, nie musisz z góry inwestować dużej kwoty na opłacenie pełnej wartości sprzętu ani pokrywać ogólnych wydatków, takich jak konserwacja. Umożliwia to lokowanie kapitału w podstawowych obszarach działalności, które mają potencjał tworzenia większej wartości dodanej: obsługa klienta, zautomatyzowane magazynowanie itp.

 • Elastyczne opcje finansowania

Firma TIP dysponuje bogatym asortymentem naczep na wynajem i oferuje elastyczne metody ich finansowania. Należą do nich: „wynajem długoterminowy”, który jest najczęściej wybieraną formą wynajmu, „sprzedaż i leasing zwrotny” a także „wynajem krótkoterminowy”.

 • Wynajem długoterminowy – wynajem pozabilansowy na elastycznych warunkach. Jest idealną opcją w przypadku, gdy realizacja konkretnej umowy wymaga użycia aktywów o dużej wartości. Stawki są oparte na wartości sprzętu aktywów w okresie, na jaki będą wynajmowane. Oznacza to, że stawki za wynajem można bezpośrednio powiązać z dochodami generowanymi przez aktywa. Na potrzeby rozliczeń podatkowych klient jest uznawany za najemcę i może odliczać odsetki od podatku. Po wygaśnięciu umowy klient może wykupić aktywa od firmy TIP albo je zwrócić.
 • Sprzedaż i leasing zwrotny – w tym wariancie wykupujemy aktywa klienta za godziwą cenę rynkową i udostępniamy mu je w leasing za stałą miesięczną opłatą. Decydując się na tę opcję, klient wcale nie musi być posiadaczem danych aktywów. Możemy wykupić dla klienta wybraną naczepę w ramach umowy sprzedaży i leasingu zwrotnego.
 • Wynajem krótkoterminowy – opcja umożliwiająca nabycie aktywów po określonym czasie zamiast opłacenia ich z góry. Stawki wynajmu są wyliczane dla uzgadnianego okresu. Wszystkie wynajmowane w ten sposób naczepy są aktywami, które klient ujmuje w bilansie. Opłaty za wynajem obejmują odsetki podlegające odliczeniu od podatku oraz koszty amortyzacji, którą klient może ująć w bilansie. Po zakończeniu wynajmu klient staje się prawnym właścicielem aktywów.
 • Dostęp do najnowszych modeli naczep

Usługa wynajmu daje klientowi dostęp do najnowszych modeli naczep, które są wyposażone w najnowocześniejsze technologie. Jako lider na rynku wynajmu naczep korzystamy z efektu ekonomii skali oraz preferencyjnych warunków zakupu naczep od dużych producentów. Uzyskane w ten sposób oszczędności przechodzą na naszych klientów w postaci możliwości wynajmu naczep po stawkach niższych od tych, które byliby w stanie wynegocjować samodzielnie. Daje to klientom dostęp do nowszych modeli naczep oraz technologii, które w przypadku zamawiania bezpośrednio u producenta wykraczałyby poza ich możliwości finansowe.

Oferujemy wynajem najróżniejszych naczep, w tym naczep klasycznych, skrzyń ładunkowych, naczep plandekowych i skrzyniowych, cystern, chłodni itp. W naszej ofercie wynajmu znajdują się również samochody ciężarowe i samochody dostawcze. 

 • Konserwacja naczep

Zawierając umowę wynajmu z firmą TIP, klient automatycznie zyskuje dostęp do usług konserwacji i naprawy. Daje to możliwość zaoszczędzenia na utrzymywaniu własnego warsztatu naprawczego, zespołu wykwalifikowanych techników oraz zapasu części zamiennych.

Nasze usługi konserwacji i naprawy obejmują okresowe badania techniczne, regularne przeglądy pod kątem stanu hamulców, osi czy nadwozi naczep, zarządzanie konserwacją i naprawami, konserwację opon, a także zarządzanie usuwaniem szkód.

 • Ogólnoeuropejska usługa pomocy drogowej

Klienci korzystający z usługi wynajmu automatycznie stają się członkami ogólnoeuropejskiego programu pomocy drogowej TIP. Jest to sieć warsztatów należących w całości do firmy TIP oraz jej lokalnych partnerów na terenie całej Europy. Punkty napraw są prowadzone w 16 państwach europejskich i oferują swoje usługi całodobowo, przez 365 dni w roku. Sieć obejmuje ponad 5000 warsztatów, w tym ponad 201 mobilnych wozów serwisowych.

 • Zarządzanie flotą

      Oferujemy również inne usługi o wartości dodanej:

 • Usługi zarządzania flotą TIP, w tym Portal klienta TIP – zapewniamy dane analityczne dotyczące floty klienta w postaci raportów z kluczowymi wskaźnikami efektywności (KPI). Gwarantuje to, że wszystkie naczepy są poddawane regularnej konserwacji i utrzymywane w dobrym stanie technicznym.

Poprzez internetowy Portal klienta TIP, który jest częścią pakietu usług wynajmu, klient zyskuje dostęp do informacji dotyczących jego konta, w tym do kompleksowego procesu zarządzania warsztatem.

 • Doradztwo w kwestiach związanych z flotą – zespół konsultantów TIP ds. zarządzania flotami może, wspólnie z klientem i jego zespołem, przyjrzeć się zarządzaniu flotą klienta, by określić sposoby dalszego podnoszenia jej wydajności oraz obniżania ogólnych kosztów posiadania. Po przeprowadzeniu procesu due diligence nasi konsultanci sporządzą pełny raport obejmujący kluczowe wnioski, rekomendacje oraz plan, w którego wdrożeniu może pomóc firma TIP.
 • Systemy telematyczne – by ułatwić klientom zarządzanie ich flotami, oferujemy dostarczenie, zainstalowanie i pomoc przy obsługiwaniu technologii telematycznej dla pojazdów. Systemy te umożliwiają monitorowanie floty i korzystanie ze zdalnej diagnostyki pojazdów do optymalizowania wydajności posiadanych jednostek transportowych. Dostępne są aplikacje do przydzielania zadań, komunikacji z kierowcami, planowej konserwacji, śledzenia aktywów oraz ochrony mienia.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat licznych zalet wynajmu naczep, skontaktuj się z firmą TIP Trailer Services.