Czy 1200 mechaników i stałe koszty utrzymania pojazdów ciężarowych przydałoby się Twojej flocie?

Naczepy i samochody ciężarowe osiągają kolejne poziomy złożoności wskutek stosowania nowych technologii i cyfryzacji, a pozyskanie wyspecjalizowanych mechaników staje się coraz trudniejsze. Czy zauważasz, że konserwacja i naprawy w firmie pochłaniają coraz więcej czasu i inwestycji? A co, jeżeli dzięki usługom TIP Trailer Services można uzyskać dostęp do wiedzy ponad 1200 wysoko wykwalifikowanych mechaników i zapewnić sobie stałe koszty konserwacji? O ileż łatwiejsze i tańsze byłoby takie rozwiązanie?

Zleć konserwacje i serwisowanie Twojej floty mechanikom TIP

Programy zewnętrznych przeglądów i napraw w TIP oferują naszym klientom całą gamę korzyści. Nasze programy usług zapewniają oszczędność, elastyczność i dostęp do dużego zespołu liczącego ponad 900 wykwalifikowanych mechaników w Europie i 300 w Kanadzie, którzy przeszli szkolenia w zakresie wykorzystania wszelkich nowinek technologicznych i pracują w sieci ponad 123 warsztatów w tych regionach.

Ponadto dysponujemy flotą ponad 200 mobilnych jednostek serwisowych. Są to lekkie pojazdy użytkowe wyposażone w narzędzia warsztatowe i najważniejsze części zamienne. Prowadzą je nasi technicy, którzy pomagają naszym klientom na drodze lub na placach postojowych. Co roku kierujemy pracą nad 124 000 naczep i wydajemy rocznie 96 100 000 euro na części zamienne. W 2018 r. konserwacja i naprawy stanowiły 20% naszej działalności (źródło: Sprawozdanie roczne TIP za 2018 rok).

Zdobyliśmy znaczne i poparte niezawodnością doświadczenie w zakresie usług konserwacji naczep, świadcząc je flotom naczep już od ponad 50 lat.

Stałe koszty, wybór umowy, przejrzyste procesy

Dzięki naszej polityce polegającej na oferowaniu naszym klientom stałych cen serwisowania i napraw możesz zachować ścisłą kontrolę nad kosztami i cieszyć się wysokim stopniem przewidywalności w zakresie planowania. Możesz korzystać z szerokiego zakresu usług serwisowych i naprawczych dla wszystkich rodzajów wyposażenia, niezależnie od tego, czy jest to objęte umową. Jeśli wynajmujesz lub dzierżawisz naczepy za naszym pośrednictwem, wówczas konserwacja zostanie uwzględniona w umowie.

Dzięki naszemu dedykowanemu zespołowi obsługi klienta oraz portalowi klienta TIP, który oferuje w pełni cyfrowy proces zarządzania warsztatami, możesz śledzić postępy w zakresie konserwacji i napraw. Ten cyfrowy, pozbawiony dokumentacji papierowej proces prowadzi klienta od wyceny poprzez sporządzenie harmonogramu prac, zakończenie prac, kontrolę/zapewnienie jakości oraz fakturowanie aż po cyfrowy arkusz kontrolny obsługi klienta końcowego.

Przewidywalna polityka cenowa, wybór umów i przejrzysty proces obsługi zostały zaprojektowane w taki sposób, aby pomóc naszym klientom w maksymalizacji czasu sprawności przyczepy i wykorzystaniu jej zalet oraz umożliwić im skupienie się na tych obszarach działalności, do których wnoszą największą wartość dodaną, takich jak rozwój biznesu czy obsługa klienta.

Tools

Usługi konserwacji

Nasze usługi serwisowania pojazdów ciężarowych to:

  • Regularne sprawdzanie sprzętu oraz kontrole hamulców, osi i nadwozi naczep, zgodnie z zaleceniami producentów, spodziewanym rocznym przebiegiem, danymi z eksploatacji pojazdu oraz danymi przekazanymi w ramach analizy predykcyjnej przez czujniki połączone z systemem telematycznym.
  • Przeglądy MOT.
  • Zarządzanie konserwacją i naprawami.
  • Wymiana i konserwacja opon.
  • Serwisowanie silnika agregatu chłodniczego.
  • Serwisowanie wind samochodów dostawczych.

TIP oferuje także program całodobowej, całorocznej pomocy drogowej przez 7 dni w tygodniu, w całej Europie.

Konserwacja naczepy zlecona na zewnątrz – czy to rozwiązanie dla Ciebie?

Oszczędny outsourcing

Zauważyliśmy, że coraz więcej naszych klientów przychodzi do nas, aby uzyskać zewnętrzne usługi serwisowe. W przypadku małych i średnich flot zlecanie konserwacji naczepy na zewnątrz jest opłacalne. Trudno jest uzasadnić koszty prowadzenia własnego warsztatu z pomieszczeniami, narzędziami, sprzętem naprawczym i zapasem części zamiennych, obsługiwanym przez wyspecjalizowanych techników.

Jeżeli chodzi o większe floty, które korzystają z ekonomii skali dzięki zakupom, zlecanie konserwacji w całości na zewnątrz lub zarządzanie grupą własnych warsztatów w celu zapewnienia bardziej rutynowej obsługi technicznej i napraw, przy jednoczesnym zlecaniu specjalistycznej obsługi technicznej na zewnątrz, to dobre rozwiązania.

Częściowy outsourcing serwisowania jest przydatny w przypadku wiedzy specjalistycznej (dotyczącej naczep, telematyki lub chłodni), w przypadku konserwacji przyczep i technologii określonych producentów lub też gdy niezbędny jest dostęp do elastycznej i skalowalnej puli mechaników przyczep. W przypadku przewoźników dalekobieżnych częściowa konserwacja może być pożądaną opcją w krajach, w których nie posiadają oni własnych warsztatów.

Rekrutacja techników – niech zajmą się tym inni?

W ostatnim czasie Stowarzyszenie Transportu Towarowego (FTA) w Wielkiej Brytanii ostrzegło, że w „niedalekiej przyszłości” branża logistyczna będzie musiała zmierzyć się nie tylko z niedoborem kierowców ciężarówek, ale także mechaników. W raporcie logistycznym za 2019 r. w umowie o wolnym handlu stwierdzono, że w nadchodzących latach ponad połowa wolnych miejsc pracy dla mechaników, techników i monterów nie zostanie obsadzona. Stowarzyszenie uważa, że niedobór ten „może spowodować, że przewoźnicy poniosą koszty związane z przestojami pojazdów ciężarowych, i – w erze dostaw na czas – będzie szkodliwy dla przedsiębiorstw” (źródło: Motor1). Outsourcing usług serwisowych na rzecz długoletniego zewnętrznego dostawcy usług serwisowych dla naczep, takiego jak TIP, eliminuje konieczność zatrudniania, szkolenia i utrzymywania techników, których znalezienie staje się coraz trudniejsze, oraz ponoszenia powiązanych z tym kosztów. 

W celu uzyskania dalszych informacji o sposobach czerpania korzyści z dostępnych 1200 mechaników, stałych kosztów i programów zlecania konserwacji TIP zapraszamy do kontaktu z nami.