Konsultacje flotowe

  • Znacząca redukcja kosztów
  • Cenne planowanie w kierunku poprawy procesów
  • Zalecenia dotyczące przyszłych strategii
  • Wsparcie przy wdrażaniu i kontroli floty

OTRZYMAJ WYCENĘ

TIP oferuje unikalne i kompleksowe badanie, które pomaga zidentyfikować możliwości optymalizacji w zakresie zarządzania flotą. Nasza analiza opiera się na wieloletnim doświadczeniu praktycznym, rozległej bazie danych z odniesiem do wzorców w danym sektorze gospodarki oraz sprawdzonej metodologii. Dzięki zespołowi ekspertów, którzy ściśle współpracują z Państwa wewnętrznymi zespołami, jesteśmy w stanie osiągnąć pożądane rezultaty w wzajemnie uzgodnionych ramach czasowych.

Współpracujemy z Państwem w celu określenia ogólnego celu i kluczowych rezultatów. Konsultanci zbierają i analizują dane ze wszystkich dostępnych źródeł, w razie potrzeby przeprowadzają dodatkowe badania, dokonują wizyt w terenie i wykorzystują doświadczenie naszej organizacji. Końcowe sprawozdanie zawierające kluczowe wnioski, zalecenia i plan realizacji są częścią wyników projektu. A jeśli będzie to wymagane, po dostarczeniu raportu końcowego, TIP pomoże Państwu we wdrożeniu i kontroli floty.

Korzyści płynące z konsultacji flotowych:

  • Znacząca redukcja kosztów
  • Cenne planowanie w kierunku poprawy procesów
  • Zalecenia dotyczące przyszłych strategii
  • Wsparcie przy wdrażaniu i kontroli floty