Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Strony Internetowej TIP

 

Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności Strony Internetowej TIP została przeprowadzona 18 września 2018 roku.

Państwa prywatność jest niezwykle ważna dla TIP. W związku z tym wdrożyliśmy Politykę Prywatności, która opisuje, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy, przekazujemy i przechowujemy Państwa dane osobowe. Prosimy poświęć chwilę, aby zapoznać się z naszymi zasadami ochrony prywatności, a w razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z nami.

Grupa spółek TIP Trailer Services („TIP”) składa się z różnych podmiotów prawnych. Niniejsza Polityka Prywatności została wydana w imieniu TIP, więc kiedy w Polityce Prywatności użyte są takie wyrażenia jak: TIP, my, nas lub nasz, są to odniesienia do konkretnej spółki w ramach TIP odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe to informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej osoby fizycznej lub do osoby fizycznej możliwej do zidentyfikowania.Dane osobowe nie obejmują danych anonimowych.

Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych w celu skontaktowania się z TIP lub jakąkolwiek firmą stowarzyszoną z TIP. Grupa TIP i jej partnerzy mogą się wzajemnie wymieniać danymi osobowymi i wykorzystywać je zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Mogą również łączyć Państwa dane osobowe z innymi informacjami w celu oferowania i ulepszania naszych produktów, usług, materiałów i reklam zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Nie są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych, o które prosimy. Jeśli jednak zdecydujecie się tego nie robić, nie zawsze będziemy w stanie zaoferować Wam nasze produkty lub usługi, odpowiedzieć na wszelkie pytania lub przetworzyć Wasze zgłoszenie.

Dane osobowe gromadzone przez TIP

Dane osobowe użytkownika możemy gromadzić w momencie utworzenia przez Państwa TIP ID, złożenia zamówienia na kredyt kupiecki, zakupu produktu, pobrania aktualizacji oprogramowania, rejestracji na kurs w sklepie TIP, ubiegania się o wolne stanowisko w TIP, skontaktowania się z nami, wzięcia udziału w ankiecie internetowej lub skorzystania z innych usług lub funkcji strony internetowej.

TIP wykorzystuje Państwa dane osobowe tylko do określonych celów. W poniższej tabeli znajdą Państwo przegląd danych osobowych, które TIP pozyskuje od Państwa, do jakich celów gromadzimy te dane, na jakich podstawach prawnych przetwarzamy Państwa dane osobowe i jak długo je przechowujemy. Należy pamiętać, że możemy przetwarzać Państwa dane osobowe na więcej niż jednej podstawie prawnej, w zależności od konkretnego celu, dla którego dane są wykorzystywane.

Będziemy wykorzystywać Państwa dane osobowe wyłącznie do celów, dla których je zebraliśmy, chyba że zasadnie uznamy, że musimy wykorzystywać je z innego powodu i że powód ten jest zgodny z pierwotnym celem. Aby uzyskać wyjaśnienie, w jaki sposób przetwarzanie w nowym celu jest zgodne z pierwotnym celem, prosimy o kontakt pod adresem dataprivacy@tip-group.com.

Jeżeli będziemy musieli wykorzystać Państwa dane osobowe do innych celów niepowiązanych, poinformujemy o tym Państwa i wyjaśnimy podstawę prawną, która nam na to pozwala.

Cel Dane osobowe Podstawa prawna Okres przechowywania
Informowanie na bieżąco o zapowiedziach nowych produktów, aktualizacjach oprogramowania i nadchodzących wydarzeniach oferowanych przez TIP. ·      Imię i nazwisko

 

·      Adres e-mail

·      Numer telefonu

·      Kraj

Państwa zgoda. Do czasu wypisania się z listy mailingowej poprzez aktualizację preferencji.
Tworzenie, rozwijanie, obsługa, dostarczanie i ulepszanie naszych produktów, usług i materiałów reklamowych oraz zapobieganie stratom i oszustwom. ·    Imię i nazwisko

 

·     Preferencje dotyczące kontaktu

·     Adres IP

Dla naszych uzasadnionych interesów, a mianowicie w celu świadczenia usług administracyjnych i informatycznych, zapewniania bezpieczeństwa sieci, zapobiegania oszustwom. 7 lat
Potwierdzenie tożsamości, identyfikacja użytkowników i określenie odpowiednich usług. ·      Imię i nazwisko

 

·      E-mail

·      Telefon

Dla naszych uzasadnionych interesów, a mianowicie w celu umożliwienia klientom dostępu do usług elektronicznych zapewniających bezpośrednią obsługę. 7 lat
Wysyłanie ważnych powiadomień, takich jak wiadomości o zakupach i zmianach w naszych warunkach i zasadach. ·    Imię i nazwisko

 

·     Adres e-mail

·     Telefon

·     Kraj

Dla naszych uzasadnionych interesów, a mianowicie w celu prowadzenia naszej działalności, bieżącego prowadzenia naszej dokumentacji oraz odpowiadania na Państwa pytania i uwagi. 7 lat po utracie ważności dokumentu[i]
Audyt, analiza danych i badania mające na celu ulepszenie produktów, usług i komunikacji z klientami przez TIP. ·      Imię i nazwisko

 

·      Adres e-mail

·      Telefon

·      Kraj

Dla naszych uzasadnionych interesów, a mianowicie w celu aktualizacji naszej strony internetowej, rozwijania prowadzonej działalności. Nie wygasają automatycznie i nie są usuwane
Zarządzanie loteriami, konkursami lub podobnymi promocjami, jeśli uczestniczą Państwo w takich programach. ·        Imię i nazwisko

 

·        Adres e-mail

·        Numer telefonu

·        Adres

Dla naszych uzasadnionych interesów, a mianowicie w celu badania, jak klienci wykorzystują nasze produkty/usługi, a także w celu rozwijania i rozbudowywania naszej działalności. Do czasu wypisania się z listy mailingowej poprzez aktualizację preferencji.
Przetwarzanie Państwa zgłoszenia na wolne stanowisko w TIP ·    Imię i nazwisko

 

·     Adres

·     Data urodzenia

·    Płeć

·    Narodowość

·     Adres e-mail

·     Numer telefonu

·    Życiorys, w tym informacje na temat dotychczasowej pracy, wykształcenia i zainteresowań oraz zdjęcie

Dla naszych uzasadnionych interesów, a mianowicie w celu rozpatrywania podań o pracę. Do czterech tygodni od zakończenia przetwarzania Państwa podania o pracę, chyba że wyrazili Państwo zgodę na przechowywanie swoich danych osobowych. W takim przypadku możemy zatrzymać Państwa dane osobowe przez okres jednego roku od zakończenia przetwarzania podania o pracę.
Dla bezpieczeństwa oraz ochrony praw lub majątku, naszego i innych osób. ·     Nazwisko

 

·     Adres

·     Adres e-mail

·     Telefon

·     Kraj

·    Materiały uzyskane z naszych rejestratorów samochodowych

Dla potrzeb realizowania naszych uzasadnionych interesów. Przykładowo nasz uzasadniony interes może przewidywać wykorzystanie materiałów z rejestratorów samochodowych w związku z roszczeniami ubezpieczeniowymi. 12 miesiąc


Niniejsza witryna internetowa wykorzystuje produkty i usługi firmy Lead Forensics (Communication House, 26 York Street, Londyn, W1U 6PZ Wielka Brytania) do celów marketingowych i związanych z optymalizacją. Firma Lead Forensics ustala faktyczny przebieg wizyty użytkownika na tej witrynie internetowej, w tym wszystkie odwiedzone i wyświetlone przez niego strony, a także czas spędzony na tej stronie. Adresy IP będą anonimizowane natychmiast po zgromadzeniu. W imieniu operatora tej witryny internetowej firma Lead Forensics będzie używać zgromadzonych informacji w celu oceny wizyty użytkownika na tej witrynie internetowej, tworzenia raportów na temat aktywności na witrynie internetowej oraz świadczenia usług związanych z korzystaniem z witryny internetowej oraz Internetu dla operatora witryny (https://www.leadforensics.com/privacy-andcookies/). Przetwarzanie przez nas danych osobowych wynika z naszego uzasadnionego interesu, by lepiej projektować naszą witrynę internetową. Podstawę prawną stanowi ochrona uzasadnionego interesu zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Użytkownik może w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych ze skutkiem na przyszłość, klikając podany link: http://lfwebproxy.westeurope.cloudapp.

azure.com:5000/?clientID=72829.

Nie będziemy zapisywać żadnych dodatkowych danych.
Imię i nazwisko (jeśli jest dołączony do twojego adres IP) Państwa zgoda. Do czasu wypisania się z listy mailingowej poprzez aktualizację preferencji.

 

 

Marketing

Możemy wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu przesyłania Państwu informacji marketingowych dotyczących naszych produktów, usług i ofert, które mogą być dla Państwa istotne. Będą Państwo otrzymywać od nas materiały marketingowe tylko wtedy, gdy wyraziliście na nie zgodę lub nabyliście od nas towary lub usługi, jak również pod warunkiem, że nie zrezygnowaliście z otrzymywania materiałów marketingowych.

Mogą Państwo zażądać od nas zaprzestania wysyłania wiadomości marketingowych w dowolnym momencie poprzez kliknięcie łącza rezygnacji w każdej wiadomości marketingowej wysłanej do Państwa lub poprzez skontaktowanie się z nami pod adresem info@tip-group.com

Integralność i przechowywanie danych osobowych

TIP dokłada wszelkich starań, aby Państwa dane osobowe były dokładne, kompletne i aktualne. Dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania danych jest wymagany lub dozwolony.

Ujawnienie na rzecz osób trzecich

Nie sprzedajemy, nie handlujemy ani w żaden inny sposób nie przekazujemy osobom trzecim Państwa danych osobowych, chyba że poinformujemy o tym użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem. Nie odnosi się to do partnerów hostingowych stron internetowych i innych stron, które pomagają nam w prowadzeniu naszej strony internetowej, prowadzeniu naszej działalności lub obsłudze naszych użytkowników, pod warunkiem, że strony te zgadzają się zachować poufność tych informacji. W zakresie, w jakim te osoby trzecie przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu, zapewniamy, że podpisaliśmy z nimi stosowne umowy o przetwarzanie danych osobowych.

Możemy również ujawniać informacje, gdy jest to właściwe w celu zapewnienia zgodności z prawem, egzekwowania zasad naszej witryny lub ochrony naszych praw, własności lub bezpieczeństwa, lub praw, własności lub bezpieczeństwa innych.Możemy również ujawnić Państwa informacje, jeśli uważamy to za konieczne lub stosowne w kontekście bezpieczeństwa narodowego, egzekwowania prawa lub innych kwestii leżących w interesie publicznym. Ponadto, ujawnimy Państwa informacje, jeśli stwierdzimy, że jest to zasadnie konieczne w celu egzekwowania naszych warunków lub ochrony naszej działalności lub użytkowników. Ponadto, możemy w ramach reorganizacji, fuzji lub sprzedaży przekazać stronie trzeciej wszelkie dane osobowe, które gromadzimy.

W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?

TIP bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub nieupoważnionemu dostępowi do Państwa danych osobowych, ich zmianie lub ujawnieniu. Ponadto ograniczamy dostęp do Państwa danych osobowych do tych pracowników, przedstawicieli, wykonawców i innych osób trzecich, których obowiązki zawodowe wymagają posiadania wiedzy na ten temat. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na nasze zlecenie i podlegają obowiązkowi zachowania poufności.

Ponadto, usługi online TIP, takie jak sklep internetowy TIP i strona internetowa TIP lub stowarzyszony sklep internetowy, przetwarzają Państwa dane osobowe w bezpieczny sposób podczas transmisji z wykorzystaniem szyfrowania, np. TLS (Transport Layer Security). Jeśli Państwa dane osobowe są przechowywane przez TIP, korzystamy z systemów komputerowych o ograniczonym dostępie w miejscach wyposażonych w zabezpieczenia fizyczne. Dane z e-usług TIP są przechowywane w formie zaszyfrowanej, nawet jeśli posiadamy zaplecze do przechowywania od osób trzecich.

Jeśli niektóre produkty, usługi lub programy TIP wykorzystują wiadomości lub publikują posty na forum TIP, czacie lub w sieci społecznościowej, Państwa dane osobowe i udostępniane przez Państwa treści mogą być widoczne dla innych użytkowników i mogą być przez nich czytane, gromadzone lub wykorzystywane. Są Państwo odpowiedzialni za dane osobowe, które podaliście w tym zakresie. Na przykład Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail są wyświetlane w poście opublikowanym na forum, a informacje te są publiczne. Należy wykazać się wyjątkową rozwagą podczas korzystania z tych funkcji.

Przekazujemy nasze wytyczne dotyczące prywatności i bezpieczeństwa wszystkim pracownikom TIP i wykorzystujemy w firmie stosowne środki ochrony prywatności, aby zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych.

Państwa prawa

W odniesieniu do danych osobowych mają Państwo następujące prawa:

 • Prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych. Umożliwia to otrzymanie kopii danych osobowych, które posiadamy i sprawdzenie, czy są one przetwarzane zgodnie z prawem.
 • Prawo do żądania poprawienia błędnych danych. Mogą Państwo również uzupełnić wszelkie niekompletne dane, które posiadamy, biorąc pod uwagę cele przetwarzania.
 • Prawo do żądania usunięcia danych, jeśli:
  • Państwa dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których je gromadzimy lub przetwarzamy;
  • wycofują Państwo zgodę, jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody i nie istnieje żadna inna podstawa prawna;
  • sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu swoich danych osobowych, a TIP nie ma nadrzędnej podstawy prawnej do ich przetwarzania;
  • Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem; lub
  • Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu zachowania zgodności z przepisami prawa.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu Państwa danych osobowych. Zastosujemy się do Państwa żądania, chyba że mamy nadrzędny uzasadniony interes w przetwarzaniu lub musimy nadal przetwarzać Państwa dane osobowe w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli:
  • kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych przez okres, w którym TIP musi zweryfikować prawidłowość danych osobowych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiają się Państwo usunięciu swoich danych osobowych oraz żądają ograniczenia ich przetwarzania; lub
  • TIP nie potrzebuje już Państwa danych osobowych w celu ich przetwarzania, ale Państwa dane osobowe są wymagane w celu dochodzenia roszczeń prawnych; lub
  • sprzeciwiają się Państwo przetwarzaniu danych przez okres, w którym TIP musi zweryfikować nadrzędne i uzasadnione podstawy.
 • Prawo do przenoszenia danych.Mogą Państwo zażądać od nas otrzymania danych osobowych, które Państwa dotyczą. Mogą Państwo również zażądać od nas przesłania tych danych osobom trzecim, o ile jest to wykonalne. Mają Państwo takie prawo tylko wtedy, gdy dotyczy to danych osobowych, które nam Państwo przekazali, przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub jest konieczne do realizacji umowy między Państwem a nami, jak również wtedy, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 • Prawo do wycofania zgody, jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody.

Z przysługujących Państwu praw można skorzystać, składając stosowne żądanie na adres dataprivacy@tip-group.com. TIP rozpatrzy takie żądanie w ciągu jednego miesiąca od dnia otrzymania, jednak możemy przedłużyć ten termin o kolejne dwa miesiące.

Aby uzyskać dostęp do swoich danych osobowych (lub skorzystać z innych praw), nie będą musieli Państwo uiszczać opłaty. Możemy jednak pobierać uzasadnioną opłatę, jeśli żądanie Klienta jest wyraźnie nieuzasadnione, powtarzające się lub nadmierne.

W celu potwierdzenia tożsamości i zapewnienia prawa dostępu do danych osobowych (lub skorzystania z innych praw) może zaistnieć konieczność zwrócenia się do Państwa o podanie konkretnych informacji. Jest to środek bezpieczeństwa mający na celu zagwarantowanie, że dane osobowe nie zostaną ujawnione żadnej osobie, która nie ma prawa do ich otrzymania. Możemy również skontaktować się z Państwem, aby poprosić o dodatkowe informacje dotyczące Państwa żądania z myślą o przyspieszeniu naszej odpowiedzi.

Dzieci

Dzieci nie są grupą docelową uprawnioną do korzystania lub otrzymywania produktów lub usług TIP Technology. W związku z tym nie będziemy świadomie gromadzić, wykorzystywać ani ujawniać danych osobowych pozyskanych od dzieci poniżej 16 roku życia lub co najmniej równorzędnego wieku minimalnego obowiązującego w danej jurysdykcji, bez wyraźnej zgody rodzica. W przypadku wykrycia, że posiadamy dane osobowe dziecka poniżej 16 roku życia lub co najmniej równorzędnego wieku minimalnego w danej jurysdykcji, bez uzyskania wyraźnej zgody rodziców, podejmiemy odpowiednie kroki w celu jak najszybszego usunięcia tych danych. Dzieci poniżej 16 roku życia lub co najmniej równorzędnego wieku minimalnego w danej jurysdykcji nie mogą tworzyć TIP ID.

Jeśli rodzic chce skorzystać z przysługujących mu praw w zakresie przetwarzania danych osobowych swoich dzieci przez TIP, może skontaktować się z nami pod adresem: dataprivacy@tip-group.com.

Przechowywanie danych osobowych

Możemy przechowywać Państwa dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W zakresie, w jakim przechowujemy i przekazujemy dane osobowe do kraju trzeciego, który nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony, zobowiązujemy się wdrożyć odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych.

TIP przestrzega systemu CPVO (zasady ochrony prywatności w relacjach transgranicznych) ustanowionego przez APEC (Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku). System APEC CPVO zawiera wytyczne dla organizacji w zakresie ochrony danych osobowych przekazywanych między uczestniczącymi gospodarkami APEC.

Pliki cookie i inne technologie

Strony internetowe, usługi online, aplikacje interaktywne, wiadomości e-mail i reklamy TIP mogą wykorzystywać pliki cookie i inne technologie, takie jak znaczniki pikselowe i znaczniki nawigacyjne (tzw. web beacons). Dzięki tym technologiom możemy uzyskać lepszy wgląd w zachowania użytkowników, zobaczyć, które części naszych stron internetowych są odwiedzane, zmierzyć skuteczność reklam i wyszukiwarek internetowych oraz zwiększyć ich liczbę.

Poniżej znajduje się przegląd plików cookie i innych technologii, które TIP wykorzystuje na swojej stronie internetowej i w swoich wiadomościach e-mail, wraz z celem stosowania plików cookie i innych technologii oraz czasem przechowywania tych danych:

Pliki cookie Cel Okres przechowywania
Analityczne pliki cookie Podobnie jak w przypadku większości usług internetowych, niektóre informacje są automatycznie zbierane i przechowywane w plikach dziennika. Są to między innymi: adresy IP, typ i język przeglądarki, usługa internetowa, strony i aplikacje odsyłające i wyjściowe, system operacyjny, znacznik daty i czasu oraz dane o strumieniu kliknięć.

 

Wykorzystujemy te informacje do zrozumienia i analizy trendów, administrowania stroną, śledzenia ruchów użytkowników na stronie, naszych produktów i ulepszania usług, a także do zbierania ogólnych informacji demograficznych o naszych użytkownikach. TIP może wykorzystywać te informacje w swoich usługach marketingowych i reklamowych.

Pliki te nie wygasają automatycznie. Można jednak zarządzać plikami cookie, akceptując lub odrzucając je z poziomu ustawień przeglądarki
Pliki cookie poprawiające wydajność TIP i jej partnerzy używają również plików cookie i innych technologii do przechowywania danych osobowych w czasie, kiedy użytkownik korzysta z naszych witryn internetowych, usług online i aplikacji. Dane te są wykorzystywane z myślą o ulepszeniu i spersonalizowaniu doznań użytkownika podczas interakcji z TIP. Jeśli, na przykład, znajomość Państwa imienia pozwoli nam powitać Was odpowiednim pozdrowieniem podczas następnej wizyty na stronie internetowej TIP lub w sklepie internetowym TIP. Dzięki znajomości Państwa kraju i języka możemy dostosować Wasze doświadczenia online. Jeśli wiemy, że ktoś użył Państwa komputera lub urządzenia do zakupu określonego produktu lub korzystania z określonej usługi, możemy lepiej dostosować nasze reklamy i wiadomości e-mail do Państwa zainteresowań. W zależności od danych kontaktowych, identyfikatorów sprzętu oraz informacji o komputerze lub urządzeniu, możemy dostosować system do Państwa potrzeb, dać możliwość ustawienia e-usług TIP oraz zapewnić najlepszą obsługę klienta. Pliki te nie wygasają automatycznie. Można jednak zarządzać plikami cookie, akceptując lub odrzucając je z poziomu ustawień przeglądarki
Śledzące pliki cookie TIP i jej partnerzy używają plików cookie i innych technologii w mobilnych usługach reklamowych, aby kontrolować, ile razy widzą Państwo dane ogłoszenie, aby zapewnić interesujące Państwa reklamy i mierzyć ich skuteczność, ale tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę. Pliki te nie wygasają automatycznie. Można jednak zarządzać plikami cookie, akceptując lub odrzucając je z poziomu ustawień przeglądarki
Znaczniki pikselowe W naszych wiadomościach e-mail czasami używamy adresu URL, którego kliknięcie pozwala na przeniesienie użytkownika do treści na stronie TIP. Po kliknięciu jednego z takich adresów URL, zostają Państwo przeniesieni przez oddzielny serwer internetowy do strony docelowej na naszej witrynie. Śledzimy dane dotyczące tych kliknięć, aby określić Państwa zainteresowanie poszczególnymi tematami i zmierzyć skuteczność komunikacji z naszymi klientami. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń nie należy klikać na żadne łącza tekstowe lub graficzne w wiadomościach e-mail.

 

Dzięki znacznikom pikselowym możemy wysyłać wiadomości e-mail w czytelnym formacie, które są widoczne po otwarciu danej wiadomości. Możemy wykorzystywać te dane do wysyłania lub przesyłania wiadomości do klientów.

Pliki te nie wygasają automatycznie. Można jednak zarządzać plikami cookie, akceptując lub odrzucając je z poziomu ustawień przeglądarki

Jeśli chcą Państwo wyłączyć pliki cookie, należy przejść do preferencji przeglądarki i wyłączyć pliki cookie w panelu Prywatność. W przypadku urządzenia przenośnego ta opcja jest zazwyczaj dostępna w sekcji Ustawienia i Pliki cookie. Państwa przeglądarka i urządzenie mobilne mogą mieć różne ustawienia. Tym samym więcej informacji na temat wyłączania plików cookie można znaleźć na stronie internetowej producenta. Jeśli używają Państwo innej przeglądarki lub urządzenia, należy skontaktować się z producentem tego urządzenia lub przeglądarki w celu uzyskania informacji, jak wyłączyć obsługę plików cookie. Jeśli nie zgadzają się Państwo na stosowanie plików cookie lub jeśli pliki cookie są wyłączone, niektóre funkcje na stronie internetowej TIP mogą być niedostępne lub mogą nie działać poprawnie.

Usługi lokalizacyjne

TIP oraz jej partnerzy i licencjobiorcy mogą gromadzić, wykorzystywać i udostępniać dane dotyczące dokładnej lokalizacji produktów TIP (w tym lokalizacji geograficznej produktu lub urządzenia TIP Technology w czasie rzeczywistym). Lokalizację urządzeń można określić za pomocą usług lokalizacyjnych wykorzystujących GPS, Bluetooth i adres IP, a także za pośrednictwem hotspotów Wi-Fi, nadajników telefonii komórkowej i innych technologii, o ile są one dostępne. O ile nie wyrażą Państwo na to zgody, dane dotyczące lokalizacji są gromadzone anonimowo w formie, w której nie jest możliwa identyfikacja użytkownika. Dane lokalizacyjne są wykorzystywane przez TIP oraz naszych partnerów i licencjobiorców do dostarczania i ulepszania produktów i usług związanych z lokalizacją. Na przykład Państwa urządzenie może udostępniać informacje o położeniu geograficznym dostawcom programów po wykupieniu subskrypcji na ich usługi lokalizacyjne.

Niektóre usługi lokalizacyjne, w tym oferowane za pośrednictwem e-usług TIP, będą działać tylko wtedy, gdy dane osobowe użytkownika są dostępne. Jeśli wyrazili Państwo zgodę na gromadzenie danych dotyczących lokalizacji, możecie w każdej chwili wycofać swoją zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, przekazywanie i przetwarzanie danych dotyczących lokalizacji przez TIP oraz jej partnerów i licencjobiorców z poziomu dowolnych usług lokalizacyjnych.

Strony internetowe i usługi osób trzecich

Strony internetowe, produkty, aplikacje i usługi TIP mogą zawierać łącza do stron internetowych, produktów i usług osób trzecich. Nasze produkty i usługi mogą również wykorzystywać lub oferować produkty lub usługi stron trzecich, takie jak program oparty na produkcie TIP Technology opracowany przez osobę trzecią. Nie kontrolujemy stron internetowych osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności za ich politykę prywatności. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności tych osób trzecich.

Pytania dotyczące prywatności

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z Polityką Prywatności lub przetwarzaniem danych przez TIP, lub jeśli chcą Państwo złożyć skargę dotyczącą możliwego naruszenia lokalnych przepisów prywatności, prosimy o kontakt z nami.Zawsze mogą Państwo do nas zadzwonić pod numer telefonu podany na stronie głównej TIP dla Państwa kraju.

Szczegółowe dane naszej firmy są następujące:

Nazwa: TIP Trailer Services Management B.V.

E-mail: dataprivacy@tip-group.com.

Adres: De entree 33, Alpha Tower, 1101BH Amsterdam

Wszystkie Państwa skargi są badane, a odpowiedzi na nie są udzielane w miarę możliwości jak najszybciej.

Mają Państwo prawo do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych. Będziemy jednak wdzięczni za możliwość ustosunkowania się do Państwa obaw, zanim zwrócą się Państwo do właściwego organu ochrony danych, dlatego w pierwszej kolejności prosimy o kontakt z nami.

Polityka Prywatności TIP może co jakiś czas ulegać zmianom. W przypadku zmiany niniejszej Polityki stosowne powiadomienie zostanie opublikowane na naszej stronie internetowej.

[i] Zobacz np. ust. 2:10 DCC, ust. 3:15i DCC, ust. 52 ustawy o podatkach państwowych (State Taxes Act)