Dane teleadresowe

TIP Trailer Services Poland Sp. z o.o

ul. Dąbrowskiego 554

PL-60-451 Poznań, Poland

Phone: +48 (0) 61 665 98 40

Fax: +48 (0) 61 665 98 80

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w

Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, 

KRS 0000116787, NIP 5252148118

Kapitał zakładowy 53.000.000,00 PLN, 

(słownie PLN: pięćdziesiąt trzy miliony 00/100),

REGON:016105293     

 

Głowna siedziba regionu

TIP Trailer Services Germany GmbH

Bredowstraße 20

22113 Hamburg, Germany

Phone: +49 40 350 88 01

Fax: +49 40 350 88 222

E-mail: marketing-central(at)tipeurope.com

Dyrektor zarządzający: Oliver Bange, Lars von Ohlen, Robert Fast

Sąd rejestrowy: Sąd Okręgowy w Hamburgu

Numer rejestracyjny: HRB 71756

Numer identyfikacyjny podatku obrotowego zgodnie z sekcją 27a UStG: DE 813129460

 

Odpowiedzialny za treść:

Christina Harneit
Marketing & Communications, TIP Trailer Services
Tel: +49 40 350 88 125,
Email: marketing-central(at)tipeurope.com

 

Źródła użytych zdjęć:

Niektóre zdjęcia użyte na tej stronie pochodzą od fotografa Christian “MOE" Möller. Więcej zdjęć od fotografa Jon Norddahl.

 

Notatka dotycząca rozstrzygania sporów konsumenckich:

TIP Trailer Services Poland Sp. z o.o nie bierze udziału w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową w rozumieniu VSBG i nie jest do tego zobowiązana.