Jaka jest Twoja strategia wynajmu naczep?

Wartość europejskiego rynku krótko- i długoterminowego wynajmu samochodów ciężarowych, która w 2018 r. wynosiła 127,268 mld EUR, w latach 2019–2024 ma wzrosnąć ze złożoną roczną stopą na poziomie 7,29% (źródło: Market Reporter). A Ty jaką masz strategię na wynajem naczep?

Podstawowe elementy wynajmu naczep

Przedstawiamy pięć podstawowych czynników, które managerowie flot uwzględniają w swoich założeniach dotyczących wynajmu naczep.  Są nimi:

  • Chęć zapanowania nad zmianami popytu. W swoich prognozach gospodarczych z wiosny 2019 r. UE przewiduje, że PKB europejskiej gospodarki, które w 2018 r. zwiększyło się o 1,9%, w latach 2019 i 2020 wzrośnie odpowiednio o 1,2% oraz 1,5%. Wynajem naczep jest skutecznym, elastycznym i opłacalnym sposobem wykorzystania fluktuacji sezonowego i rocznego zapotrzebowania dającym kierownikom flot możliwość zwiększania lub zmniejszania liczebności floty w zależności od przepływu ładunków, bez potrzeby zawierania długoterminowych zobowiązań lub ponoszenia związanych z nimi kar.
  • Optymalizowanie ulg podatkowych i finansowych w celu dostosowania do własnej działalności. Usługa wynajmu naczep daje firmom dostęp do nowego sprzętu i zwiększa ich możliwości przewozowe, jednocześnie eliminując potrzebę samodzielnego szukania oraz bezpośredniego nabywania naczep za ich pełną cenę. W przypadku wynajmu, harmonogram opłat zakłada mniejsze koszty rozłożone na uzgodniony i stały okres, co ułatwia managerom flot bardziej precyzyjne prognozowanie przepływu pieniężnego, zarządzanie nim oraz przygotowywanie budżetu.

Ponadto wynajem w znacznym stopniu ogranicza większość ryzyka finansowego związanego z posiadaniem pojazdów. Managerowie flot nie muszą obawiać się drastycznego spadku wartości naczep z chwilą opuszczenia przez nie salonu sprzedawcy. Ryzyko związane z wysokością wartości rezydualnej sprzętu ponosi wynajmujący, który sprzedaje naczepy po zakończeniu umowy wynajmu, dzięki czemu firmy mogą skupić się na wykonywaniu swojej działalności (źródło: LeaseEurope).

Opodatkowanie wynajmu różni się w poszczególnych państwach UE. Firma KPMG oraz LeaseEurope, federacja reprezentująca europejską branżę wynajmu, przygotowały europejski poradnik wynajmu, w którym omówione zostały kwestie wynajmu i opodatkowania na obszarze Europy.

Floty należących do przedsiębiorstw naczep zwykle liczą dziesięć, pięćdziesiąt lub kilkaset jednostek. Z kolei firmy zajmujące się krótko- i długoterminowym wynajmem każdego roku nabywają tysiące naczep. Osiągnięty w ten sposób efekt skali umożliwia negocjowanie z producentami bardziej korzystnych cen, niż te, które oferowane są pojedynczym flotom, oraz przenoszenie uzyskanych oszczędności na klienta w formie konkurencyjnych warunków krótko- lub długoterminowego wynajmu.

  • Outsourcing obsługi administracyjnej, konserwacji oraz serwisowania. Za stałą miesięczną opłatę managerowie flot, korzystający z usługi wynajmu naczep, mogą zlecić obsługę administracyjną oraz konserwację i serwisowanie naczep lub samochodów ciężarowych, czyli czynności zazwyczaj kojarzone z posiadaniem pojazdów ciężarowych - wynajmującemu.

Outsourcing konserwacji pojazdów ciężarowych pozwala na uniknięcie nakładów pracy oraz kosztów związanych z prowadzeniem własnego warsztatu i zatrudnianiem jego personelu. Wynajmujący przejmuje na siebie rekrutację i utrzymanie kadry wykwalifikowanych mechaników oraz techników, a także szkolenie ich w zakresie najnowszych technologii i modeli naczep oraz samochodów ciężarowych.

Według Leasing Europe „prawidłowe serwisowanie pojazdów, w połączeniu z najnowszymi technologiami, może zmniejszyć koszty paliwa o ok. 10 000 EUR na jeden pojazd w skali roku, co [przynosząc również korzyści dla środowiska] przekłada się na ok. 18 ton emisji CO2 na pojazd” (źródło: Lease Europe).

  • Nadążając za najnowszymi technologiami. Moc nabywcza organizacji wynajmującej naczepy oraz związane z nią oszczędności dla klientów często umożliwiają firmom korzystanie z najnowszych modeli naczep i samochodów ciężarowych wyposażonych w najnowocześniejsze technologie za cenę niższą niż w przypadku bezpośredniego zakupu od producenta.

Innowacje technologiczne dla naczep i samochodów ciężarowych postępują w szybkim tempie. Analiza predykcyjna (Predictive anaytics), sztuczna inteligencja oraz technologie zgodne z koncepcją „internetu rzeczy” ( IoT) stają się coraz bardziej powszechne. Naczepy są wyposażane w skomplikowane systemy telematyczne i zabezpieczenia, które są często łączone z rozległą siecią czujników za pośrednictwem technologii bezprzewodowej. Wraz z rosnącymi naciskami UE w sprawie obniżania emisji CO2 poprzez wycofywanie silników napędzanych paliwami kopalnymi producenci samochodów ciężarowych wprowadzają nowe układy napędowe na prąd elektryczny lub gaz. Utrzymywanie tych technologii wymaga specjalistycznej wiedzy. W większości przypadków łatwiej i bardziej oszczędnie jest zlecić konserwację pojazdów ciężarowych organizacji oferującej sprzęt na wynajem.

  • Pomoc w przypadku niedoborów kierowców. W Europie brakuje wykwalifikowanych kierowców samochodów ciężarowych. Jednym ze sposobów zapewnienia satysfakcji kierowców oraz zatrzymania ich w firmie jest korzystanie z najnowszych samochodów ciężarowych i naczep. Wynajem naczep ciężarowych ułatwia osiągnięcie tego celu (źródło: Forbes).

Wynajem naczep krótko- i długoterminowy od TIP

Wynajem naczep krótko- i długoterminowy to specjalność TIP Trailer Services – w 2018 r. rynek ten reprezentował 71% naszych obrotów (źródło: Raport roczny TIP za 2018 r.). Oferujemy bogaty wachlarz rozwiązań z zakresu wynajmu krótko- i długoterminowego. Nasz wyspecjalizowany zespół TIP oferuje doradztwo w kwestii finansowych i podatkowych aspektów wynajmu, jak również przepisów obowiązujących w różnych częściach Europy. Licząca ok. 70 000 jednostek flota plasuje TIP w europejskiej czołówce największych firm zajmujących się wynajmem sprzętu transportowego. Możemy również nabyć naczepy pod kątem potrzeb biznesowych klienta, zapewnić ich konserwację i pomóc w odsprzedaży używanych jednosek 

Opcje wynajmu naczep TIP

Na potrzeby wypełniania tymczasowych braków we flocie klienta oferujemy wynajem naczep standardowych, podkontenerów, naczep z ruchomą podłogą, wywrotek oraz chłodni, jak również samochodów ciężarowych i dostawczych na okres do jednego roku. Wielu spośród naszych klientów bardzo ceni sobie tę opcję, gdy realizuje dostawy zamawiane w ostatniej chwili.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat oferty wynajmu naczep TIP oraz jej wyjątkowych atutów, skontaktuj się z nami: poland@tipeurope.com