Jaká je vaše strategie pronájmu návěsů?

Očekává se, že evropský trh leasingu/pronájmu středně těžkých a těžkých nákladních vozidel, jenž měl v roce 2018 hodnotu 127,268 mld. EUR, bude v letech 2019 až 2024 růst složenou roční mírou růstu ve výši 7,29 %. (zdroj: Market Reporter) Jaká je vaše strategie pronájmu návěsů?

Základní složky strategie pronájmu návěsů

Níže uvádíme pět základních faktorů, které správci vozového parku berou v úvahu při vytváření strategie pronájmu návěsů.  Chtějí být schopni:

  • Dokonale zvládnout měnící se poptávku. Ve svém Hospodářském výhledu z jara 2019 EU předpověděla, že HDP evropského hospodářství, který se v roce 2018 zvýšil o 1,9 %, bude v roce 2019 nadále růst o 1,2% a v roce 2020 o 1,5 %. Pronájem návěsů je velmi pružným a nákladově efektivním způsobem, jak zúročit vzestup a pokles sezónní a roční poptávky. Správci vozového parku díky němu mohou zvýšit nebo snížit počet návěsů podle toků nákladní dopravy, aniž by se vystavovali dlouhodobým závazkům nebo penále.
  • Optimalizovat finanční a daňové pobídky tak, aby vyhovovaly jejich obchodní činnosti. Díky leasingu mají vozové parky přístup k novým návěsům a zvyšují objem přepravovaného nákladu, aniž by musely shánět prostředky na zaplacení celkové kupní ceny předem, aby je mohli ihned koupit. U leasingu je tomu jinak – pravidelný splátkový kalendář, jenž představuje nižší náklady v předem dohodnutém stanoveném období, pomáhá správcům vozového parku přesněji předvídat a spravovat peněžní toky a vytvářet přesnější rozpočty.

Leasing také dramaticky snižuje většinu finančních rizik plynoucích z vlastnictví vozidla. Správci vozového parku se nemusí starat o podstatné snížení hodnoty návěsů v okamžiku, kdy opustí prodejnu prodejce návěsů. Poskytovatel leasingu přebírá odpovědnost za riziko zůstatkové hodnoty a odprodává návěsy na konci smlouvy o pronájmu, přičemž nechává správce pokračovat v tom, co umí nejlépe. (zdroj: LeaseEurope)

Daňové zacházení s leasingem se v jednotlivých zemích EU liší. Organizace Lease Europe, evropská profesní organizace v odvětví poskytování leasingu, a společnost KPMG vytvořily průvodce evropským leasingem, který poskytuje přehled o leasingu a daních v celé Evropě.

Podniky mohou mít vozový park s deseti, padesáti nebo několika stovkami návěsů. Společnosti poskytující leasing a pronájem návěsů každoročně nakupují tisíce návěsů. Tyto úspory z rozsahu jim umožňují vyjednat lepší dohody s výrobci, než které má většina jednotlivých správců vozových parků, a poté předat úspory nákladů klientům prostřednictvím výhodných podmínek leasingu nebo pronájmu.

  • Externě zajišťovat administrativu a údržbu. Prostřednictvím leasingu mohou správci vozového parku za fixní měsíční poplatek externě zadávat leasingové společnosti veškerou administrativu a údržbu spojenou s návěsy nebo nákladními vozidly – tyto úkoly s sebou obvykle přináší vlastnictví,

Externí zadání údržby leasingové společnosti vám ušetří starosti a náklady spojené s provozováním vlastního servisu včetně personálu. Nábor a udržení kvalifikovaných mechaniků a techniků, jejich proškolování, aby měli přehled o všech nejnovějších modelech návěsů a nákladních vozidel a nových technologiích, ponechte na leasingové společnosti.

Podle organizace Lease Europe „může v kombinaci s nejnovější technologií správná údržba vozidla snížit náklady na palivo přibližně o 10 000 EUR na vozidlo ročně, což [také snižuje dopad na životní prostředí a] znamená přibližně 18 tun emisí CO2 na vozidlo.“ (zdroj: Lease Europe)

  • Držet krok s nejnovějšími technologiemi. Díky kupní síle leasingové společnosti vzhledem k výrobcům a výsledným úsporám nákladů pro klienty mohou vozové parky často využívat nejnovější modely návěsů a nákladních vozidel s nejnovější technologií za cenu nižší, než kterou by případně zaplatily, pokud by nakupovaly přímo od výrobců.

Technologické inovace u návěsů a nákladních vozidel navíc přicházejí rychlým tempem. Prediktivní analýza, umělá inteligence a technologie založené na internetu věcí jsou stále běžnější. Návěsy se vybavují stále větším množstvím telematických a bezpečnostních zařízení, často propojených s celou řadou čidel prostřednictvím bezdrátového připojení. Se zvyšujícím se tlakem ze strany EU na snižování emisí CO2 postupným upouštěním od motorů spalujících fosilní paliva zavádějí výrobci nákladních vozidel nové pohony na elektřinou nebo plyn. Všechny tyto technologie vyžadují pro údržbu odborné znalosti. Obvykle je snazší a nákladově efektivnější nechat si zajišťovat údržbu vozového parku od leasingové společnosti, než se o ni starat vlastními silami.

  • Pomoc s nedostatkem řidičů. V Evropě je nedostatek vhodně kvalifikovaných řidičů nákladních vozidel. Poskytovat řidičům nejnovější nákladní vozy a návěsy je jedním ze způsobů, jak optimalizovat spokojenost řidičů a udržet si je. Leasing to usnadňuje. (zdroj: Forbes)

Leasing a pronájem TIP

Leasing a pronájem návěsů je naší velkou předností, v roce 2018 představovaly 71 % našeho obratu (zdroj: Výroční zpráva TIP za rok 2018) Nabízíme mnoho možností leasingu a pronájmu. Náš tým obchodníků TIP vám dokáže poradit ohledně finančních a daňových výhod leasingu a různých předpisů v oblasti leasingu v Evropě. Vozový park TIP má 70 000 návěsů a TIP je jednou z největších evropských leasingových společnosti dopravního vybavení. Můžeme také zakoupit jednotlivé návěsy pro individuální potřeby vašeho podniku, zajistit údržbu a pomoci vám opětovně uvést na trh použité návěsy. 

Možnosti pronájmu u TIP

Nabízíme návěsy k pronájmu včetně plachtových a skříňových návěsů, šasí, , cisteren a chladírenských návěsů a také nákladních vozidel a lehkých užitkových vozidel k vyplnění krátkodobých mezer ve vašem vozovém parku. Mnoho zákazníků z řad správců vozových parků této možnosti využívá, když potřebují splnit požadavek zákazníka na poslední chvíli.

Chcete-li více informací o leasingu návěsů TIP a skvělých výhodách, které vám nabízí, obraťte se na nás: czech.republic@tipeurope.com