Co byste řekli na 1 200 mechaniků a fixní náklady na údržbu vašich návěsů?

Došli jste k názoru, že s tím, jak jsou návěsy a nákladní vozidla čím dál složitější díky novým technologiím a digitalizaci, a tím, jak je stále těžší získat specializované mechaniky, vaše interní údržba a opravy vyžadují více času a investic? Co kdybyste měli přístup k odborným znalostem více než 1 200 vysoce kvalifikovaných mechaniků a mohli využívat fixní náklady na údržbu se společností TIP Trailer Services? O kolik by to bylo snazší a nákladově efektivnější?

Přenechte údržbu svých návěsů společnosti TIP

Programy údržby a oprav návěsů zajišťované externě společností TIP poskytují zákazníkům řadu výhod. Díky našim programům můžete ušetřit náklady, být flexibilní a získat přístup k velkému týmu více než 900 kvalifikovaných techniků v Evropě a 300 v Kanadě. Tito technici jsou vyškoleni s ohledem na nejmodernější technologie a pracují v síti 123 dílen v těchto dvou oblastech.

Kromě toho máme k dispozici vozový park čítající více než 200 mobilních servisních jednotek, což jsou lehká užitková vozidla vybavená dílenskými nástroji a klíčovými náhradními díly, jež používají naši technici s cílem pomoci zákazníkům na silnici nebo na jejich parkovištích. Provádíme práci na 124 000 návěsech ročně a každoročně utratíme 96 100 000 EUR za náhradní díly. Údržba a opravy v roce 2018 představovaly 20 % našeho podnikání. (zdroj: Výroční zpráva TIP za rok 2018)

Máme dlouhou a prověřenou historii údržby návěsů, kterou vozovým parkům poskytujeme již déle než 50 let.

Fixní náklady, výběr smluv, transparentní procesy

Díky naší politice, jež spočívá v poskytování údržby a oprav zákazníkům za fixní ceny, můžete mít pevnou kontrolu nad náklady a využívat vysokou předvídatelnost pro účely plánování. Můžete si vybrat ze široké škály služeb údržby a oprav pro všechny typy vybavení, ať už bez smlouvy, nebo na smluvním základě. Pokud si u nás pronajmete nebo pořídíte na leasing návěsy, údržba tvoří součást smlouvy.

Průběh údržby a oprav můžete sledovat díky našemu týmu zákaznických služeb a zákaznickému portálu TIP, který nabízí přehled o vašich zadáních pro dílny s plně digitalizovaným procesem správy dílen. Tento digitální a bezpapírový proces provází zákazníka od nabídky, harmonogramu práce, dokončení práce, kontroly kvality / schválení a faktury až po konečný kontrolní výkaz digitální služby pro zákazníka.

Předvídatelné ceny, výběr smluv a transparentní proces poskytování servisu byly navrženy s cílem pomáhat zákazníkům maximalizovat dobu provozuschopnosti a využití návěsů a umožnit jim soustředit se na oblasti podnikání, kde přináší největší hodnotu, jako je rozvoj podnikání nebo služby zákazníkům.

 

Tools

Nabídka služeb údržby

Naše údržba zahrnuje:

  • pravidelné kontroly zařízení a kontroly brzd, náprav a obecně konstrukce návěsu na základě doporučení výrobců, očekávaného počtu najetých kilometrů za rok, údajů z minulosti vozidla a údajů z prediktivních analýz sdělovaných čidly spojenými s telematickými systémy,
  • technické kontroly STK,
  • správu údržby a oprav,
  • údržbu pneumatik,
  • servis chladírenského zařízení,
  • servis zdvižného čela.

Společnost TIP také nabízí program celoevropských silničních asistenčních služeb 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

Externě zajišťovaná údržba návěsů – hodí se pro vás?

Nákladově efektivní externí zadávání

Zaznamenali jsme zvyšující se počty zákazníků, který žádají, abychom jim poskytli externě zajišťované služby údržby. U malých a středních vozových parků dává z hospodářského hlediska smysl zadávat údržbu návěsů externě. Jen těžko lze odůvodnit náklady na provozování interní dílny s jejich prostory, nástroji, opravárenským vybavením a zásobami náhradních dílů, v nichž pracují odborníci.

U větších vozových parků, které využívají úspor z rozsahu prostřednictvím nákupu, představují účinná řešení externě zajišťovaná údržba v celém rozsahu nebo správa interních dílen pro běžnější servis a opravy a externí zajištění specializované údržby.

Částečné externí zajišťování údržby je užitečné v oblastech vyžadujících odborné znalosti, jako jsou návěsy, telematika nebo chladírenské návěsy, nebo pro údržbu návěsů a technologií od konkrétních výrobců, nebo pro přístup k flexibilnímu a rozšířitelnému fondu mechaniků specializovaných na návěsy. U dopravců na velké vzdálenosti může být částečná údržba vítanou možností v zemích, kde neprovozují dílny.

Nábor techniků – není lepší to nechat na ostatních?

Asociace nákladní dopravy (FTA) ve Spojeném království nedávno varovala, že odvětví logistiky bude v „blízké budoucnosti“ čelit nejen nedostatku řidičů nákladních vozidel, ale také mechaniků. Ve své zprávě o logistice z roku 2019 asociace FTA uvedla, že více než polovina volných pracovních míst pro mechaniky, techniky a montéry nebude v nadcházejících letech obsazena. Asociace se domnívá, že tento nedostatek „by mohl představovat pro dopravce v době dodávek „přesně na čas“ náklady související s odstávkou vozidel a poškodit podniky.“ (Zdroj: Motor1) Pokud si údržbu zajistíte externě u již zavedeného poskytovatele údržby návěsů třetí strany, jako je společnost TIP, nemusíte si dělat starosti s náborem, školením a udržením vzácných techniků a souvisejícími náklady. 

Chcete-li získat více informací o tom, jak můžete využívat výhod, které přináší 1 200 mechaniků, fixní náklady a programy externě zajišťované údržby společnosti TIP, neváhejte nás kontaktovat.

Knowledge Articles

All you should know about e-maintenance
informační články

All you should know about e-maintenance

As the transportation industry shifts towards electric vehicles (EVs), e-maintenance has become increasingly important. What are its features, benefits and challenges?
dozvědět se více
Networking - Profitujte ze silných průmyslových partnerů
informační články

Networking - Profitujte ze silných průmyslových partnerů

Profitujte z naší globální sítě! Dodavatelé vozidel a poskytovatelé služeb jsou důležitými strategickými partnery, kteří vám mohou pomoci dosáhnout vašich obchodních cílů a ukázat vám nové příležitosti.
dozvědět se více
Telematika pro návěsy
informační články

Telematika pro návěsy

Návěs již není jen skříň na kolech. Stejně jako ve zbytku dopravního průmyslu byly vyvinuty nové technologie, které zajišťují hladkou cestu pro
dozvědět se více