Zrównoważony rozwój dzięki partnerstwu i zarządzaniu

W jaki sposób uwzględniamy kwestie z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego w procesie podejmowania decyzji i codziennej działalności? W niniejszym artykule podkreślamy spostrzeżenia z naszego Raportu Zrównoważonego Rozwoju 2022, badając kluczowe aspekty związane ze strukturą organizacyjną, strategią i zarządzaniem ryzykiem. Obejmuje to nasz nacisk na regionalne zaangażowanie biznesowe, strategiczne partnerstwa zewnętrzne, zaangażowanie w Europejską Radę Transportu oraz przeprowadzone przez dwie niezależne agencje oceny naszego przedsiębiorstwa w odniesieniu do ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego.

W TIP Group zrównoważony rozwój jest zintegrowany z naszą działalnością. Od modeli zarządzania po współpracę zewnętrzną, zasady środowiskowe, społeczne i odpowiedzialność - to podstawy naszych decyzji i działań. Program "Zarządzanie" w ramach strategii zrównoważonego rozwoju TIP Group "dla przyszłych pokoleń" stanowi jej siłę napędową. Łączy także nasze podejście do zarządzania oraz ładu korporacyjnego i ryzyka.                   

Solidne wewnętrzne struktury w zakresie ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego

Ustanowiliśmy dedykowaną funkcję ESG nadzorowaną przez nasz Komitet ds. ESG, w skład którego wchodzi dyrektor generalny i członkowie zespołu wykonawczego.

ESG committee

Posiadanie dedykowanej funkcji ESG w TIP Group i rozszerzenie wewnętrznych kontroli stanowi podstawę odpowiedzialnego prowadzenia działalności i zapewnia, że uwzględniamy kwestie ESG w procesie decyzyjnym. Doprowadziło to do wielu różnych inicjatyw, decyzji i - co najważniejsze - wyników, z których chcielibyśmy wymienić kilka.

Krytyczna współpraca w ramach łańcucha wartości

Osiągnięcie ambitnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju zależy od wsparcia i zaangażowania naszych regionalnych firm, a także od współpracy z partnerami zewnętrznymi. Spodziewamy się, że w ciągu najbliższych pięciu lat inicjatywy regionalne będą stanowić ponad 80% naszych wydatków na zrównoważony rozwój na projekty takie jak instalacja paneli słonecznych, stacje ładowania i bardziej energooszczędne oświetlenie LED w naszych zakładach pracy. Jednocześnie partnerstwo z firmami zwiększy możliwości w zakresie monitorowania energii i renowacji naczep. 

Jako członek-założyciel Europejskiej Rady Transportu (ETB) TIP Group utworzyła sojusz wiodących przedsiębiorstw transportowych i logistycznych w celu tworzenia pozytywnych zmian w całej branży. Mając ponad 300 000 naczep zarządzanych przez firmy członkowskie ETB może wywierać ogromny wpływ.

Misją ETB jest pomoc w zmniejszeniu wpływu transportu drogowego na środowisko, ograniczenie zatorów komunikacyjnych, zwiększenie bezpieczeństwa na drogach oraz poprawa ogólnej skuteczności i wydajności branży.

Jako TIP Group pracujemy za pośrednictwem Europejskiej Rady Transportu, aby rozwiązywać kwestie budzące obawy w celu kształtowania jasnej i zrównoważonej przyszłości europejskiego przemysłu transportowego. Obejmuje to kwestie społeczne i środowiskowe, takie jak redukcja emisji dwutlenku węgla, zrównoważone finansowanie i stosowanie unijnej systematyki podatkowej, a także regulacje branżowe. Więcej informacji na ten temat znajduje się pod linkiem: https://www.europeantransportboard.com/articles

Śledzenie postępów poprzez oceny w dziedzinie ESG

Aby porównać postępy, niezależne agencje ratingowe EcoVadis i Sustainalytics oceniają nasze wyniki. Oto podsumowanie:

  • TIP Group już drugi rok z rzędu otrzymała srebrny certyfikat EcoVadis, co plasuje ją w 20% najlepszych firm spośród ponad 100 000 na całym świecie
  • Sustainalytics: nasza ocena ryzyka w zakresie ESG jest "znikoma", co zapewnia nam najwyższą pozycję w branży transportowej i sektorze transportu ciężarowego. Wśród ponad 15 000 firm ocenianych na całym świecie zajmujemy 47. miejsce.

Choć jesteśmy dumni z osiągnięć, wiemy, że przed nami jeszcze więcej pracy związanej z dalszym wdrażaniem strategii zrównoważonego rozwoju: "Spodziewam się wielu kolejnych wyzwań w nadchodzących latach, ale jestem dumny z pracy, którą wykonaliśmy do tej pory - jak pokazano w tym raporcie - TIP Group zmierza we właściwym kierunku, posiadając niesamowity poziom wiedzy i entuzjazmu, ku bardziej ekologicznej i zrównoważonej przyszłości". - Bob Fast, prezes i dyrektor generalny TIP Group.

Powyższy cytat to fragment "Wiadomości od naszego prezesa i dyrektora generalnego", strona 4 Raportu dotyczącego zrównoważonego rozwoju TIP Group w 2022 r., który można pobrać z naszej strony internetowej. W tym raporcie można znaleźć więcej informacji na temat strategii zrównoważonego rozwoju, jej wdrażania i dotychczasowych wyników.

W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub sugestii, prosimy o kontakt z naszym zespołem pod adresem ESG@tip-group.com.

 

Pic article our approach to management, gov and risk - with text