Podpora udržitelnosti prostřednictvím partnerství a správy

Jak zapracováváme otázky ESG do našeho rozhodování a každodenního provozu? V tomto článku se věnujeme klíčovým aspektům naší organizační struktury, strategického řízení a řízení rizik, které vyplývají z naší zprávy o udržitelnosti za rok 2022. To zahrnuje náš důraz na zapojení regionálních podniků, strategická externí partnerství, naše zapojení v rámci organizace European Transport Board a naše hodnocení ESG dvěma nezávislými agenturami.

V TIP Group je udržitelnost integrována do našeho podnikání. Naše rozhodování a činnost se řídí zásadami ochrany životního prostředí, sociálními principy a principy odpovědnosti, a to od našich modelů správy až po externí spolupráci. Hnacím motorem je program "Management" strategie udržitelnosti TIP Group "pro příští generace". Pod touto hlavičkou jsme spojili náš přístup k řízení, správě a rizikům.

 

Robustní interní struktury ESG

Zřídili jsme specializovanou funkci ESG, na kterou dohlíží náš výbor ESG, jehož členy jsou generální ředitel a členové výkonného týmu.

ESG committee

 

Zvláštní funkce ESG v TIP Group a rozšíření našich vnitřních kontrolních mechanismů poskytuje základ pro odpovědné podnikání a zajišťuje, že otázky ESG začleňujeme do našeho rozhodování. To vedlo k celé řadě iniciativ, rozhodnutí a – což je nejdůležitější – výsledků, z nichž některé bychom rádi zmínili.

Kritická spolupráce napříč naším hodnotovým řetězcem

Dosažení našich ambiciózních cílů v oblasti udržitelnosti závisí na podpoře a odhodlání našich regionálních podniků a na spolupráci s externími partnery. Očekáváme, že v příštích pěti letech budou regionální iniciativy určovat více než 80 % našich výdajů na udržitelnost v projektech, jako je instalace solárních panelů, nabíjecích stanic a energeticky účinnějšího LED osvětlení na našich pracovištích. Zároveň naše partnerství s firmami rozšíří naše možnosti v oblasti energetického monitoringu a renovace návěsů. 

TIP Group jako zakládající člen organizace European Transport Board (ETB) založila tuto alianci předních dopravních a logistických společností s cílem dosáhnout pozitivních změn v celém oboru. S více než 300 000 návěsy ve správě členských společností má ETB obrovský vliv.

Posláním ETB je pomáhat snižovat dopad silniční nákladní dopravy na životní prostředí, omezovat dopravní zácpy, zvyšovat bezpečnost silničního provozu a zlepšovat celkovou efektivitu a účinnost celého oboru.

V TIP Group se prostřednictvím Evropské dopravní rady snažíme upozorňovat na otázky, které nás zajímají, a utvářet tak zářnou a udržitelnou budoucnost evropského dopravního průmyslu. Mezi ně patří sociální a environmentální otázky, jako je snižování emisí uhlíku, udržitelné financování a uplatňování taxonomie EU, jakož i oborová regulace. Více se dozvíte zde: https://www.europeantransportboard.com/articles

Sledování pokroku prostřednictvím hodnocení ESG

Aby bylo možné porovnat náš pokrok, hodnotí naši výkonnost nezávislé ratingové agentury EcoVadis a Sustainalytics. Zde je snímek výsledků:

  • EcoVadis: TIP získal dvakrát po sobě stříbrné hodnocení EcoVadis, čímž se zařadil mezi 20 % nejlepších společností na světě.
  • Sustainalytics: Naše hodnocení rizik ESG je "zanedbatelné", což nám zajišťuje nejvyšší pozici v odvětví dopravy a pododvětví nákladní dopravy. Mezi více než 15 000 hodnocenými společnostmi na celém světě jsme se umístili na 47. místě.

Ačkoli jsme na své úspěchy hrdí, víme, že nás čeká další práce při realizaci naší strategie udržitelnosti: "V nadcházejících letech očekávám mnoho dalších výzev, ale dosavadní práce, kterou jsme vykonali – jak ukazuje tato zpráva – mě velmi povzbuzuje, že skupina TIP se s neuvěřitelnou úrovní znalostí a nadšením ubírá správným směrem k ekologičtější a udržitelnější budoucnosti." - Bob Fast, předseda představenstva a generální ředitel TIP Group.

Výše uvedený citát je výňatkem ze "Zprávy našeho předsedy představenstva a generálního ředitele", strana 4 Zprávy o udržitelnosti TIP Group za rok 2022, kterou si můžete stáhnout z našich webových stránek. V této zprávě najdete více informací o naší strategii udržitelnosti, její realizaci a dosavadních výsledcích.

V případě dotazů nebo připomínek či návrhů se obraťte na náš tým na adrese ESG@tip-group.com.

Pic article our approach to management, gov and risk - with text