Stimularea durabilității prin parteneriate și guvernanță

Cum încorporăm aspectele ESG în procesul decizional și în operațiunile cotidiene? În acest articol, prezentăm unele perspective cuprinse în Raportul nostru de durabilitate pentru anul 2022, explorând aspecte cheie legate de structura noastră organizațională, de guvernanța strategică și de managementul riscurilor. Abordarea noastră acordă atenție deosebită implicării afacerilor la nivel regional, parteneriatelor strategice externe, implicării noastre în Consiliul European pentru Transport și evaluările noastre ESG de către două agenții independente.

La TIP Group, durabilitatea constituie parte integrantă a afacerii. De la modelele noastre de guvernanță până la colaborările noastre externe, procesele decizionale și operațiunile noastre se bazează pe principii privind protejarea mediului, privind aspectele sociale și de responsabilitate. Forța motrice în spatele acestei abordări este programul „Management” din cadrul strategiei de durabilitate a TIP Group „pentru generația viitoare”. Acest titlu însumează abordarea noastră privind managementul, guvernanța și gestionarea riscurilor.

Structuri ESG interne robuste

Am implementat un program ESG dedicat, supravegheat de comitetul nostru ESG, din care fac parte directorul general și membri ai echipei de conducere.

ESG committee

Programul ESG dedicat în cadrul TIP Group și extinderea controalelor noastre interne ne oferă baza pentru o conduită responsabilă în afaceri și asigură încorporarea aspectelor ESG în procesul decizional. Din acest lucru s-au născut o serie de inițiative, decizii și – cel mai important – rezultate, dintre care am dori să prezentăm câteva.

Colaborări critice de-a lungul lanțului valoric

Atingerea obiectivelor noastre ambițioase de durabilitate depinde de sprijinul și dedicarea afacerilor noastre regionale, precum și de colaborarea cu partenerii noștri externi. În următorii cinci ani, ne așteptăm ca inițiativele regionale să reprezinte peste 80% din cheltuielile noastre cu durabilitatea în cadrul proiectelor precum instalarea de panouri solare, de stații de încărcare și de sisteme de iluminare pe LED-uri, cu eficiență energetică crescută în incintele noastre. În același timp, parteneriatele noastre cu alte companii ne vor îmbunătăți capacitățile în ceea ce privește monitorizarea energiei și recondiționarea remorcilor. 

În calitate de membru fondator al Comitetului European de Transport (ETB), TIP Group a stabilit această alianță a companiilor de transport și logistică de top pentru a crea schimbări pozitive în întreaga industrie. Cu peste 300.000 de remorci în dotarea companiilor membre, ETB exercită o influență imensă.

Misiunea ETB este cea de a contribui la reducerea impactului asupra mediului al transportului rutier de marfă, de a reduce congestionarea, de a spori siguranța rutieră și de a îmbunătăți eficiența și eficacitatea generală a industriei.

Ca TIP GRoup, lucrăm prin Consiliul European pentru Transport pentru a atrage atenția asupra aspectelor îngrijorătoare, astfel modelând un viitor strălucit și durabil pentru industria europeană de transport. Acestea includ aspecte sociale și de mediu, cum ar fi reducerea emisiilor de carbon, finanțarea durabilă și aplicarea taxonomiei UE, precum și reglementarea industriei. Puteți afla mai multe aici:  https://www.europeantransportboard.com/articles

Monitorizarea progresului cu ajutorul calificativelor ESG

Pentru a ne evalua progresul, agențiile independente de rating EcoVadis și Sustainalytics ne verifică performanța. Iată un rezumat al rezultatelor:

  • EcoVadis: TIP a obținut evaluarea Silver EcoVadis pentru a doua oară la rând, compania poziționându-se astfel printre primele 20% din peste 100.000 de alte companii la nivel global.
  • Sustainalytics: conform evaluării, riscul ESG asociat companiei noastre este „neglijabil”, asigurând poziția de top în industria transporturilor și a sub-industriei de camioane. Printre cele peste 15.000 de companii evaluate la nivel mondial, ne situăm cu mândrie pe locul 47.

Deși suntem mândri de realizările noastre, știm că implementarea continuă a strategiei noastre de durabilitate va necesita multă muncă: „Mă aștept să avem de a face cu multe provocări noi în următorii ani, dar sunt convins că, în baza rezultatelor obținute până acum – așa cum se arată în acest raport –, TIP Group se îndreaptă în direcția cea bună, cu niveluri incredibile de cunoștințe și entuziasm, către un viitor mai ecologic și mai durabil.” – Bob Fast, președinte și director general, TIP Group.

Citatul de mai sus este din „Mesajul președintelui și directorului nostru general”, pagina 4, din Raportul 2022 de durabilitate, TIP Group, disponibil pentru descărcare pe pagina noastră de internet. În acest raport, veți găsi mai multe informații despre strategia noastră de durabilitate, despre implementare și despre rezultatele obținute până acum.

Dacă aveți întrebări sau doriți să ne oferiți comentarii sau sugestii, vă rugăm să contactați echipa noastră la ESG@tip-group.com.

 

Pic article our approach to management, gov and risk - with text