Konsekwencje Brexitu dla branży transportowej

1 lutego 2020 roku Wielka Brytania oficjalnie opuściła Unię Europejską. Do końca lutego 2020 roku będzie trwał okres przejściowy, w którym Unia Europejska i Wielka Brytania opracują dodatkowe ustalenia. Na chwilę obecną, dopóki z dniem 1 stycznia 2021 roku – według przewidywań – nie zostaną wprowadzone nowe zasady, nie ulegną zmianie warunki dostaw dla flot ciężarowych pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią. W okresie przejściowym będą miały zastosowanie istniejące warunki transportu międzynarodowego.

Co przed nami?

Dla większości z nas w tej branży brak jest wystarczających, konkretnych wskazówek, czego mamy się spodziewać i jak przygotować się do wszelkich możliwych rezultatów negocjacji dotyczących wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W tym artykule przyjrzymy się ramom czasowym negocjacji BREXIT, rezultatom, jakich oczekuje Wielka Brytania, Unia Europejska i niektóre związki branżowe oraz ewentualnym konsekwencjom i źródłom informacji.

Ramy czasowe dyskusji dotyczących Brexitu

Dyskusje dotyczące opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię odbędą się w marcu i kwietniu, po czym nastąpi druga runda, która będzie trwała od sierpnia do października, z zawarciem pierwszych ustaleń i ich potencjalnym zatwierdzeniem w okresie od października do grudnia. Posiedzenie Rady Europejskiej odbędzie się w marcu, czerwcu i październiku w celu omówienia najnowszych stanowisk Unii Europejskiej w kwestii negocjacji.  W okresie od czerwca do lipca Wielka Brytania i Unia Europejska mogą wnioskować i uzgadniać przedłużenie okresu przejściowego. Na styczeń 2021 roku zaplanowano czas rozstrzygnięcia ewentualnych zaległych kwestii.  (źródło: TNL.NL)

Lista życzeń Unii Europejskiej

Unia Europejska przedstawiła swoje główne zasady stanowiące podstawy negocjacji z Wielką Brytanią w zakresie transportu drogowego w ramach BREXITu. Unia Europejska żąda „Porównywalnego dostępu rynkowego dla operatorów drogowego transportu pasażerskiego i towarowego” popartego odpowiednimi uwarunkowaniami zapewniającymi wszystkim jednakowe szanse.  Te uwarunkowania obejmują zastosowanie podobnych przepisów dla operatorów transportu i kierowców oraz podobnej technologii, takiej jak tachografy. Unia Europejska zajmuje zdecydowane stanowisko w sprawie kabotażu, utrzymując, że przewoźnicy z Wielkiej Brytanii nie powinni podlegać prawom kabotażu w Unii Europejskiej na takich samych zasadach jak dotychczas. Ogólnie rzecz biorąc, Unia Europejska twierdzi, że operatorzy z Wielkiej Brytanii nie powinni mieć identycznych praw dostępu, jakimi cieszą się operatorzy krajów członkowskich. (źródło: Komisja Europejska)        

Jeśli Unia Europejska i Wielka Brytania nie dojdą do przyszłego porozumienia, mogą się odwołać do wielostronnego systemu kontyngentowego Europejskiej Konferencji Ministrów Transportu (ECMT), zatwierdzonego w 2018 roku (źródło: Komisja Europejska)  

Stanowisko Wielkiej Brytanii

Rząd Wielkiej Brytanii przedstawił swój punkt wyjścia do negocjacji 3 lutego 2020 roku w oświadczeniu zatytułowanym „Przyszłe stosunki Wielkiej Brytanii z Unią Europejską”. 

W kwestii transportu drogowego oświadczenie podaje: „Powinny istnieć wzajemne zobowiązania umożliwiające operatorom transportu drogowego z Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii świadczenie usług na ich terytoriach, z powiązanymi uprawnieniami, wspieranymi odpowiednimi umowami i porozumieniami międzynarodowymi oraz zapewniające niezbędną kooperację w zakresie monitoringu i egzekwowania”.

Oświadczenie mówi również o ustanowieniu ceł i kontroli granicznych pomiędzy Wielką Brytanią a Unią Europejską. 

Spostrzeżenia stowarzyszeń branżowych

  • Holandia – Transport en Logistiek Nederland – holenderski branżowy organ handlowy jest zaniepokojony planami ustanowienia brytyjskich kontroli granicznych i propozycją kabotażową Unii Europejskiej, gdyż wprowadzenie jej wobec Wielkiej Brytanii może spowodować ostry sprzeciw prowadzący do naruszenia interesów holenderskiej branży transportowej. (źródło: NL)
  • Niemcy – Robert Blackburn, CEO Federalnego Związku Logistyki (BVL) stwierdza: „Problemy nadal istnieją. Przede wszystkim nikt nie wie, jak Brytyjczycy ukształtują Brexit w szczegółach i w praktyce”. Generalnie CEO Federalnego Związku Logistyki (BVL) już zmęczony potencjalnymi procedurami celnymi spowalniającymi przepływ towarów. Jednakże uważa, że Brexit jest również źródłem możliwości, gdyż wymusza na firmach aktualizację i usprawnienie swoich łańcuchów dostaw, w tym cyfryzację procesów logistycznych. (źródło: transport-online.de)
  • Wielka Brytania – Brytyjski Freight Transport Association (FTA – Związek Transportu Ładunków) wywiera nacisk na rząd brytyjski i Unię Europejską, aby pomogły jego członkom w „maksymalnym wykorzystaniu globalnych możliwości”, zachowaniu „maksymalnego i możliwie bezproblemowego dostępu do rynków Unii Europejskiej po Brexicie” oraz sprawieniu, aby „Brexit był w jak największym stopniu procesem krajowym służącym budowie silniejszej Wielkiej Brytanii”. (źródło: FTA).

Ewentualne konsekwencje

  • Granice – Wydaje się wielce prawdopodobne, że Wielka Brytania ustanowi pewnego rodzaju kontrole graniczne. FTA wywiera nacisk na rząd Wielkiej Brytanii, aby mieć w tym swój udział, by zagwarantować sobie, że granice będą jak najmniej uciążliwe dla firm zajmujących się transportem drogowym. (źródło: UK Haulier)
  • EORI (numer identyfikacyjny i rejestracyjny przedsiębiorcy) – Brexit może wymagać od firm konieczności rejestracji w urzędzie celnym i uzyskania numeru EORI, czyli rejestracji UE dla firm importujących lub eksportujących towary do lub z Unii Europejskiej. (źródło: transport-online.de)
  • W kwestii transportu pomiędzy Unią Europejską a Irlandią od stycznia 2021 roku Unia Europejska uzgadnia nowe połączenia promowe pomiędzy Irlandią a Europą w celu umożliwienia flotom omijania tras prowadzących przez Wielką Brytanię. (źródło: transport-online.de)

Źródła informacji

Należą do nich:

  • Porady rządowe Wielkiej Brytanii dla spedytorów brytyjskich na temat Brexitu. Zapisz się na subskrypcję e-mail, aby otrzymywać najnowsze informacje dotyczące opracowań na temat Brexitu, omawiające wszystkie sektory działalności. Najnowsze rządowe wytyczne na stronie internetowej dotyczące Brexitu „no-deal”, który, jak podano, przestał obowiązywać z dniem 29 stycznia 2020 roku.
  • Eu strona internetowa autorstwa Dutch Ports (porty holenderskie) i głównych firm spedytorskich, wyjaśniająca co powinny robić firmy transportowe, spedytorzy, importerzy, eksporterzy lub agencje celne w związku z transportem towarów dokonywanym przez ich porty, do i z Wielkiej Brytanii.
  • Dokumenty UE na temat Brexitu i sektora transportu.

Wynajem naczep TIP w świecie Brexitu

TIP Trailer Services jest wiodącym dostawcą usług leasingu, wynajmu, konserwacji oraz naprawy naczep i samochodów ciężarowych dla firm transportowych i logistycznych na terenie Wielkiej Brytanii i Europy. Jesteśmy odpowiednio wyposażeni, aby zaspokoić wszelkie potrzeby w zakresie wymagań związanych z naczepami w świecie Brexitu.

Prowadzimy działalność w Wielkiej Brytanii i 15 państwach Europy – w tym w krajach skandynawskich, krajach Beneluksu, Europie Środkowej, basenie Morza Śródziemnego, Irlandii – a także na terenie Kanady. Składająca się z ponad 100 000 pojazdów flota naczep TIP mieści się w 78 lokalizacjach. Świadczymy również usługi serwisowania naczep i pojazdów ciężarowych oraz pomocy drogowej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z usług wynajmu naczep oraz serwisowania pojazdów ciężarowych w świecie Brexitu, prosimy o skontaktowanie się z lokalnym menadżerem firmy TIP.