Důsledky Brexitu pro odvětví silniční dopravy

Brexit

Dne 1. února 2020 Spojené království dokončilo „Brexit“ a opustilo EU. Nyní bude následovat přechodné období do konce roku 2020, během kterého EU a Spojené království dojednají další postup. V současnosti se pro vozové parky zajišťující přepravu mezi EU a Spojeným královstvím až do očekávaného zavedení nových pravidel 1. ledna 2021 nic nemění. Během přechodného období se nadále uplatňují stávající pravidla mezinárodní přepravy zboží.

Co nás čeká

Pokud jde o to, co lze očekávat a jak se připravit na možné výsledky jednání o Brexitu mezi Spojeným královstvím a EU, většina z nás z odvětví nemá k dispozici konkrétní pokyny. V tomto článku se zabýváme harmonogramem jednání o Brexitu, tím, o jaké výsledky usilují Spojené království, EU a některá sdružení v odvětví, a uvádíme možné důsledky a zdroje informací.

Harmonogram projednávání Brexitu

V březnu a dubnu budou mezi EU a Spojeným královstvím probíhat jednání o Brexitu, po nichž bude následovat druhé kolo od srpna do října, přičemž první dohody budou uzavřeny a případně schváleny v období od října do prosince. Pokud jde o EU, Evropská rada se sejde v březnu, červnu a říjnu s cílem projednat nejnovější postoje EU k jednáním.  V červnu a červenci mohou Spojené království a EU požádat o prodloužení přechodného období a dohodnout se na něm. V lednu 2021 byl vyčleněn čas na vyřešení případných přetrvávajících problémů.  (zdroj: TNL.NL)

Seznam požadavků EU

EU stanovila své hlavní zásady, ze kterých vychází jednání se Spojeným královstvím o silniční dopravě v rámci Brexitu. EU chce „Srovnatelný přístup na trh pro provozovatele silniční nákladní a osobní dopravy“, jehož základem bude příslušné zohlednění rovných podmínek pro všechny. Toto zohlednění zahrnuje přijetí podobných právních předpisů pro provozovatele silniční dopravy a řidiče a podobných technologií, jako jsou tachografy. EU zaujímá přísné stanovisko ke kabotáži a uvádí, že přepravci ze Spojeného království by neměli vykonávat kabotáž v EU podle stejných pravidel jako v současnosti. Celkově se EU domnívá, že provozovatelé ze Spojeného království již nemohou mít stejná práva přístupu jako provozovatel z členského státu. (zdroj: Evropská komise)        

Pokud se EU a Spojené království na dalším postupu neshodnou, mohou se vrátit k vícestrannému systému kvót Evropské konference ministrů dopravy (ECMT), který byl schválen v roce 2018 (zdroj: Evropská komise)  

Pozice Spojeného království

Vláda Spojeného království stanovila svůj výchozí bod pro jednání dne 3. února 2020 v prohlášení nazvaném „The Future Relationship between the UK and the EU“ (Budoucí vztahy mezi Spojeným královstvím a EU).  

Pokud jde o silniční dopravu, v prohlášení se uvádí: „Měly by existovat vzájemné závazky, které by provozovatelům silniční dopravy v EU a ve Spojeném království umožnily poskytovat služby na území, z území a přes území druhé strany, spolu se zajištěním přidružených práv, jež by vycházela z příslušných mezinárodních dohod a závazků, a nezbytné spolupráce v oblasti sledování a prosazování“.

Prohlášení také hovoří o zavedení celních a hraničních kontrol mezi Spojeným královstvím a EU. 

Poznatky od sdružení v odvětví

  • Nizozemsko – nizozemský subjekt působící v tomto odvětví, Transport en Logistiek Nederland, vyjádřil své znepokojení ohledně zavedení hraničních kontrol ve Spojeném království a s návrhem EU ohledně kabotáže, protože jeho použití na Spojené království může způsobit odpor, který by poškodil zájmy nizozemského odvětví dopravy. (zdroj: NL)
  • Německo – generální ředitel Spolkového sdružení pro logistiku (BVL) Robert Blackburn k tomu uvádí: „stále přetrvávají problémy, především nikdo neví, jakou podobu dají Britové Brexitu v jednotlivých detailech a v praxi“. Obává se, že případné celní postupy zpomalí pohyb zboží. Domnívá se však, že Brexit je také zdrojem příležitostí, protože přiměl společnosti, aby přezkoumaly a zlepšily své dodavatelské řetězce, včetně digitalizace logistických procesů. (zdroj: transport-online.de)
  • Spojené království – Sdružení pro nákladní dopravu (FTA) Spojeného království lobuje u vlády Spojeného království a EU s cílem pomoci svým členům „využít co nejvíce celosvětových příležitostí“, zachovat „maximální a co možná nejsnazší možný přístup na trhy EU po Brexitu“ a maximálně využít „Brexit na domácím trhu za účelem vybudování silnější Británie“. (zdroj: FTA)

Možné důsledky

  • Hranice – Zdá se vysoce pravděpodobné, že Spojené království zavede určité formy hraniční kontroly. Sdružení FTA lobuje u vlády Spojeného království s cílem zapojit se do tohoto procesu a zajistit, že hranice budou pro silniční nákladní společnosti co možná nejméně zatěžující. (zdroj: UK Haulier)
  • Číslo EORI – v důsledku Brexitu společnostem může vyvstat povinnost zaregistrovat se u celních orgánů a získat číslo EORI (registrační a identifikační číslo hospodářských subjektů), registrační číslo EU pro společnosti dovážející nebo vyvážející zboží do EU nebo z EU. (zdroj: transport-online.de)
  • Pokud jde o dopravu mezi EU a Irskem od ledna 2021, EU jedná o nových trajektových trasách mezi Irskem a Evropou s cílem umožnit vozovým parkům vyhnout se vstupu na území Spojeného království. (zdroj: transport-online.de)

Zdroje informací

Patří mezi ně:

  • Doporučení vlády Spojeného království pro britské silniční dopravce ohledně Brexitu. Přihlásit svůj e-mail k odběru novinek o nejnovějším vývoji týkajícím se Brexitu ve všech odvětvích. Nedávné pokyny na internetových stránkách vlády se týkaly Brexitu bez dohody, který podle těchto pokynů od 29. ledna 2020 již není platnou možností.
  • Eu jsou internetové stránky nizozemských přístavů a velkých přepravních společností, které vysvětlují, co musíte udělat jako dopravní společnost, spediční společnost, dovozce, vývozce nebo celní zástupce při přepravě zboží přes jejich přístavy do Spojeného království a z něj.
  • Dokumenty EU o Brexitu a odvětví dopravy.

Leasing a pronájem návěsů se společností TIP ve světě po Brexitu

Společnost TIP Trailer Services je předním poskytovatelem leasingu, pronájmu, údržby a oprav návěsů, která poskytuje služby zákazníkům v dopravních a logistických společnostech ve Spojeném království a v Evropě. Jsme schopni vyhovět všem vašim požadavkům na návěsy ve světě po Brexitu.

Působíme ve Spojeném království a v patnácti evropských zemích, mezi něž patří skandinávské země, Benelux, střední Evropa, Středomoří, Irsko a máme zastoupení i v Kanadě. Flotila návěsů společnosti TIP s více než 100 000 vozidly, je rozprostřena na 78 různých lokalitách. Zajišťujeme také údržbu návěsů a silniční asistenční služby.

Pro více informací o tom, jak můžete využít našich služeb leasingu a pronájmu návěsů ve světě po Brexitu, se obraťte na místního vedoucího společnosti TIP Trailer Services.

 

Knowledge Articles

All you should know about e-maintenance
informační články

All you should know about e-maintenance

As the transportation industry shifts towards electric vehicles (EVs), e-maintenance has become increasingly important. What are its features, benefits and challenges?
dozvědět se více
Networking - Profitujte ze silných průmyslových partnerů
informační články

Networking - Profitujte ze silných průmyslových partnerů

Profitujte z naší globální sítě! Dodavatelé vozidel a poskytovatelé služeb jsou důležitými strategickými partnery, kteří vám mohou pomoci dosáhnout vašich obchodních cílů a ukázat vám nové příležitosti.
dozvědět se více
Telematika pro návěsy
informační články

Telematika pro návěsy

Návěs již není jen skříň na kolech. Stejně jako ve zbytku dopravního průmyslu byly vyvinuty nové technologie, které zajišťují hladkou cestu pro
dozvědět se více