Regulacje VECTO: luka między aspiracjami a zastosowaniem?

Niniejszy artykuł poświęcony jest dynamicznym zmianom, jakie VECTO wprowadza do działalności operatorów flot, i rzuca światło na dążenia Unii Europejskiej do ograniczenia emisji CO2 pochodzących z pojazdów ciężarowych. Omawiamy praktyczne konsekwencje dla operatorów flot i wyrażamy obawy dotyczące wprowadzonych przepisów VECTO dotyczących przyczep. Domagamy się gruntownej ponownej oceny tych przepisów, aby zapewnić ich skuteczne dostosowanie do realiów naszej branży. 

Czym jest VECTO

Narzędzie Unii Europejskiej do obliczania zużycia energii przez pojazdy (VECTO) stanowi znormalizowane ramy przeznaczone do pomiaru zużycia paliwa i emisji CO2 przez pojazdy ciężarowe, takie jak ciężarówki i autobusy. Korzysta z podejścia opartego na symulacji w celu uwzględnienia różnych czynników, takich jak konfiguracja pojazdu i warunki jazdy, dzięki czemu ma zastosowanie do różnych kategorii pojazdów. Narzędzie to ma kluczowe znaczenie dla producentów pod kątem zgodności z przepisami UE dotyczącymi emisji CO2 i pomaga dostarczać przejrzyste, spójne dane. Znormalizowane pomiary VECTO są niezbędne nie tylko ze względu na zgodność z przepisami, lecz także w celu umożliwienia podejmowania świadomych decyzji przez operatorów flot i nabywców.
„VECTO dąży do początkowej redukcji emisji CO2 o 15% i wiem, że producenci są na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu”, mówi Diederick van Haselen, Global Equipment Director w TIP Group.  „Doprowadzi to do zmniejszenia śladu węglowego generowanego przez naszą branżę i pomoże operatorom flot w dalszym ograniczaniu emisji CO2 przez ich floty”.

Hero Image

Wpływ na producentów ciężarówek

VECTO znacząco wpływa na producentów samochodów ciężarowych w UE poprzez wprowadzenie znormalizowanej sprawozdawczości w zakresie emisji CO2 i efektywności paliwowej. Oczekuje się, że napędzi to innowacje w zakresie projektowania pojazdów mające na celu poprawę wydajności środowiskowej. Producenci zwiększą inwestycje w prace badawczo-rozwojowe, koncentrując się na zaawansowanych technologiach i strategiach oszczędności paliwa. 
Ponadto podkreśla to trendy rynkowe, które wspierają zrównoważony rozwój, co z kolei wpływa na ich pozycję konkurencyjną. Przejrzystość i zdolność do porównywania wprowadzona przez VECTO potencjalnie skieruje rynek w stronę bardziej ekologicznych pojazdów, aczkolwiek wiąże się to z dodatkowymi kosztami dla producentów. Producenci przyczep powinni zwrócić uwagę, że UE pracuje już obecnie nad podobnymi regulacjami dotyczącymi przyczep.

 

Obawy dotyczące przepisów VECTO dla przyczep

Komisja Europejska pracuje również nad przepisami dotyczącymi emisji CO2 dla naczep. Obecne przepisy wejdą w życie za 5 lat, lecz ich konsekwencje budzą obawy TIP Group. Van Haselen wyjaśnia:
„Przepisy VECTO, które wejdą w życie za 5 lat, wymagają od producentów redukcji emisji CO2 o 15% również w przypadku naczep. Ponieważ jednak przyczepy nie emitują bezpośrednio CO2 (z jakiegokolwiek układu napędowego), pełną redukcję można osiągnąć tylko poprzez drastyczną zmianę niemal każdego aspektu konstrukcji przyczepy. Spowodowałoby to drastyczny wzrost cen nowych przyczep, a i tak nie mielibyśmy pewności, że niezbędna redukcja zostanie osiągnięta”.
Europejska Rada Transportu, której jednym z wiodących członków jest TIP Group, przygotowuje oświadczenie  wzywające ustawodawców do wprowadzenia zmian w przepisach w oparciu o obawy zgłaszane przez uczestników rynku. 


Wpływ na operatorów flot

VECTO odbije się bezpośrednio na operatorach flot i właścicielach ciężarówek na kilka sposobów:

 

  1.  Decyzje zakupowe – operatorzy flot mogą podejmować bardziej świadome decyzje przy zakupie pojazdów. Znormalizowane i transparentne dane dotyczące zużycia paliwa i emisji CO2 pomagają im precyzyjniej porównywać różne modele zarówno pod względem wpływu na środowisko, jak i kosztów eksploatacji.
  2. Koszty operacyjne – ponieważ VECTO zachęca do prac nad bardziej paliwooszczędnymi pojazdami, może to prowadzić do obniżenia kosztów paliwa przez operatorów flot. Z czasem takie rozwiązanie mogłoby znacznie obniżyć całkowity koszt posiadania ciężarówek.
  3. Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska – operatorzy flot mogą stanąć w obliczu zwiększonej presji ze strony społeczeństwa lub organów regulacyjnych, aby posiadać bardziej przyjazną dla środowiska flotę. Dane VECTO pomogą im wykazać efekty ich wysiłków.
  4. Dostępność pojazdów przyjaznych dla środowiska – w odpowiedzi na regulacje VECTO producenci mogą rozszerzyć swoją ofertę opcji przyjaznych dla środowiska, co bezpośrednio wpłynie na skład floty.
  5. Wartość odsprzedaży – koncentracja wokół emisji spalin i efektywności paliwowej może również wpłynąć na wartość odsprzedaży samochodów ciężarowych. Bardziej wydajne pojazdy, z lepszymi ocenami VECTO, mogą z czasem skuteczniej zachowywać swoją wartość.
  6. Planowanie i strategia – przy długoterminowym planowaniu operatorzy flot mogą wykorzystać dane VECTO do strategicznego odnawiania i rozbudowy floty, zyskując pewność, że ich wybory będą zgodne zarówno z celami ekonomicznymi, jak i środowiskowymi.

​​​​​​Więcej informacji

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat wpływu regulacji VECTO na Twoją flotę? Skontaktuj się z nami lub z lokalnym przedstawicielem TIP, aby umówić się na spotkanie.