W jaki sposób TIP Group tworzy wartość dla interesariuszy i społeczeństwa

article picture how TIP creates value for stakeholders and society

Wdrażanie rozwiązań umożliwiających zrównoważony rozwój jest integralną częścią procesu tworzenia wartości przez TIP Group. Uwzględniamy nie tylko korzyści dla naszych interesariuszy, ale także społeczeństwo jako całość. Naszym celem jest osiągnięcie neutralności emisyjnej w naszej działalności do 2030 roku oraz współpraca z naszymi partnerami w łańcuchu wartości, aby osiągnąć pełną neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla naszych sieci dostaw i procesów dystrybucji do 2050 roku. Wyznaczone przez nas cele i terminy pokrywają się z ogólnym celem Unii Europejskiej w zakresie osiągnięcia neutralności emisyjnej. W niniejszym artykule omawiamy, w jaki sposób rozwiązania oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju, zielone finansowanie i usługi cyfrowe nie tylko kształtują nasz model biznesowy, ale także przynoszą znaczące korzyści dla całego społeczeństwa.

 

„Proces przechodzenia zarówno klientów, jak i dostawców w kierunku zrównoważonych rozwiązań to zmiana paradygmatu, która przygotowuje grunt pod komercyjną przyszłość wszystkich firm działających w ramach łańcuchów dostaw w logistyce – w tym TIP Group”. – Bob Fast, prezes i dyrektor generalny TIP Group.

Fragment „Wiadomości od naszego prezesa i dyrektora generalnego”, strona 4

Raportu dotyczącego zrównoważonego rozwoju TIP Group w 2022 roku.

 

TIP Group dokłada wszelkich starań, aby mieć pozytywny wpływ zarówno na naszych partnerów, jak i szerszą społeczność. Nasi klienci mają kluczowe znaczenie dla sieci transportowej Europy i Kanady, odgrywając istotną rolę w dostarczaniu niezbędnych produktów milionom osób każdego dnia. Oferując innowacyjne usługi i produkty o zrównoważonym charakterze nie tylko umożliwiamy naszym klientom minimalizację przestojów i redukcję kosztów, ale także wspieramy ich w przejściu na nowe, nisko- lub zeroemisyjne modele biznesowe. Jesteśmy przekonani, że dzięki współpracy mającej na celu opracowanie zorganizowanych i odpowiednich działań, możemy zmniejszyć nasz ślad węglowy, ograniczyć wytwarzanie odpadów i wspierać bardziej inkluzywne modele przemysłu.

Wymierny wpływ TIP Group na społeczeństwo

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie sprzętu transportowego i logistycznego, generując większość naszych przychodów o wartości 887 milionów euro z leasingu i wynajmu samochodów ciężarowych oraz naczep. Jednak najważniejsza wartość, jaką zapewniamy naszym klientom, wykracza poza sprzęt. Nasza szeroka oferta usług dodatkowych — obejmująca konserwację, naprawy, renowacje, pomoc drogową, ubezpieczenia i najnowocześniejsze rozwiązania cyfrowe za pośrednictwem TIP Insight — stanowi najważniejszy element naszej propozycji wartości. Oferowane usługi mają kluczowe znaczenie dla minimalizacji nieplanowanych przestojów i emisji dwutlenku węgla, jednocześnie obniżając także koszty. Ponadto sprzedaż używanego sprzętu dodatkowo podkreśla nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój i efektywność kosztową.

Najważniejszy fakt: renowacja naczepy kurtynowej pozwala na zaoszczędzenie 16 ton emisji dwutlenku węgla

Proces produkcji nowej naczepy kurtynowej wytwarza około 18,7 tony dwutlenku węgla, podczas gdy renowacja generuje około 2,7 tony. W 2022 roku TIP Group dokonała renowacji 1100 naczep, co przyczyniło się do znacznego ograniczenia emisji dwutlenku węgla o 18 000 ton.

Korzyści wykraczają poza tworzenie wartości finansowej dla interesariuszy. TIP Group wypłaciła 178 mln euro w postaci wynagrodzeń i świadczeń, zmniejszając w szczególności różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn o 2 punkty procentowe. Zapłaciliśmy 425 milionów euro dostawcom i partnerom biznesowym, wypłaciliśmy także 76 milionów euro odsetek i dywidend wierzycielom i naszemu akcjonariuszowi.

W 2022 roku nasze zaangażowanie na rzecz zrównoważonych praktyk doprowadziło do uzyskania 75 mln euro w postaci nowego zielonego finansowania sprzętu zero- i niskoemisyjnego. Ten rozwój odpowiada naszemu zaangażowaniu w dostarczanie pojazdów i rozwiązań, które przyczyniają się do bardziej zrównoważonej przyszłości.

Neutralna ocena TIP Group w zakresie odpowiedzialności środowiskowej i społecznej

Uzyskane przez nas niedawno wyróżnienia podkreślają nasze zaangażowanie na rzecz środowiska naturalnego i społeczeństwa. Firma Sustainalytics przyznała nam „minimalny” wskaźnik ryzyka ESG umieszczając nas na 1. miejscu spośród 355 firm w grupie branży transportowej. Dodatkowo firma EcoVadis dwukrotnie z rzędu przyznała nam ocenę srebrną z wynikiem 62/100, co plasuje nas w gronie 20% najlepszych firm na świecie z branży wynajmu i leasingu pojazdów mechanicznych. Te wyróżnienia potwierdzają nasze zaangażowanie w zrównoważony rozwój i działania klimatyczne przez dwa kolejne lata.

Ponadto, w ramach nieustannych wysiłków na rzecz usprawnienia całego naszego łańcucha wartości, TIP Group aktywnie inwestuje w modernizację własnych budynków, co można zobaczyć w dwóch projektach zrealizowanych w 2021 roku, z wymiernymi efektami w 2022 roku. Instalacje LED w DE-Recklinghausen i modernizacja systemu ogrzewania w CZ-Klecany doprowadziły do znacznego zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i gazu ziemnego (odpowiednio 111 912 kWh i 95 520 kWh w przypadku energii elektrycznej i gazu ziemnego), co pokazuje nasz konkretny wkład w zrównoważoną przyszłość.

Raport dotyczący zrównoważonego rozwoju TIP Group w 2022 roku

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących naszych inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju, projektów z zakresu efektywności energetycznej oraz sposobów, w jakie firma TIP wspiera swoich klientów w ograniczaniu emisji dwutlenku węgla zapoznaj się z naszym pełnym Raportem dotyczącym zrównoważonego rozwoju w 2022 roku na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do zadawania pytań, przesyłania komentarzy i sugestii na adres ESG@tip-group.com, kontynuując nasze zaangażowanie w tworzenie wartości w zakresie zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów i społeczeństwa.

Najnowsze Newsy

Twój zaufany Partner warsztatowy – TIP Group

Twój zaufany Partner warsztatowy – TIP Group

Rozbudowujemy naszą sieć serwisów w Polsce, aby być jeszcze bliżej naszych klientów z doskonałą ofertą usług dla pojazdów użytkowych.
Czytaj więcej