Jak skupina TIP vytváří hodnotu pro vlastníky a společnost

article picture how TIP creates value for stakeholders and society

Přechod na udržitelná řešení je nedílnou součástí procesu tvorby hodnoty TIP Group. Nehledíme pouze na přínosy pro naše zúčastněné strany, ale zahrnujeme i společnost jako celek. Naším cílem je dosáhnout uhlíkové neutrality ve vlastních provozech do roku 2030 a ve spolupráci s partnery v hodnotovém řetězci dosáhnout úplné uhlíkové neutrality v dodavatelské a navazující síti do roku 2050. Tento časový plán je v souladu s celkovým cílem Evropské unie dosáhnout uhlíkové neutrality. V tomto článku se zabýváme tím, jak udržitelná řešení, ekologické financování a digitální služby nejen formují náš obchodní model, ale také významně prospívají celé společnosti.

"Příklon zákazníků i dodavatelů k udržitelným řešením představuje změnu paradigmatu, která vytváří základ pro obchodní budoucnost všech společností působících v logistických dodavatelských řetězcích - včetně TIP Group." - Bob Fast, prezident a generální ředitel TIP Group.

Výňatek z "Poselství našeho prezidenta a generálního ředitele", strana 4

Zprávy o udržitelnosti TIP Group za rok 2022

Skupina TIP usiluje o to, aby měla pozitivní dopad na naše partnery i širší komunitu. Naši zákazníci jsou srdcem evropské a kanadské dopravní sítě, která je důležitá pro každodenní dodávky nezbytných položek milionům lidí. Nabídkou inovativních služeb a udržitelných produktů umožňujeme našim zákazníkům nejen minimalizovat prostoje a snižovat náklady, ale také je podporujeme při přechodu na nové nízkouhlíkové či bezuhlíkové obchodní modely. Jsme přesvědčeni, že spoluprací na vytvoření strukturované a specializované reakce můžeme snížit svou uhlíkovou stopu, minimalizovat produkci odpadu a podpořit inkluzivnější průmysl.

Měřitelný dopad TIP Group na společnost

Specializujeme se na odvětví dopravních a logistických zařízení a většinu příjmů ve výši 887 milionů eur generujeme z leasingu a pronájmu nákladních vozů a návěsů. Hlavní hodnota, kterou zákazníkům nabízíme, však přesahuje rámec pouhého vybavení. Jádrem naší nabídky je soubor doplňkových služeb – včetně údržby, oprav, renovace, silniční asistence, pojištění a nejmodernějších digitálních řešení prostřednictvím služby TIP Insight. Tyto nabídky mají zásadní význam pro minimalizaci neplánovaných prostojů a emisí uhlíku a zároveň pro snížení nákladů. Prodej použitého vybavení navíc podtrhuje náš závazek k udržitelnosti a nákladové efektivitě.

Klíčový fakt: repase plachtového vozu ušetří odhadem 16 tun emisí CO2.

Výrobní proces nového návěsu se závěsy produkuje odhadem 18,7 tuny CO2, zatímco repase odhadem 2,7 tuny. Celkový počet návěsů, které TIP Group renovovala v roce 2022, je 1 100, což znamená výraznou úsporu emisí ve výši 18 000 tun CO2.

Přínosy přesahují finanční zisky pro akcionáře. TIP Group vyplatila 178 milionů EUR na mzdy a benefity, čímž se zejména snížil rozdíl v odměňování žen a mužů o 2 procentní body. Dále jsme přidělili 425 milionů EUR dodavatelům a obchodním partnerům a vyplatili 76 milionů EUR na úrocích a dividendách věřitelům a svému akcionáři.

Náš závazek k udržitelným postupům vedl v roce 2022 k získání 75 milionů eur na nové ekologické financování zařízení s nulovými a nízkými emisemi. Tato expanze je v souladu s naším odhodláním poskytovat vozidla a řešení, která přispívají k udržitelnější budoucnosti.

Neutrální hodnocení environmentální a sociální odpovědnosti TIP Group

Naše nedávná ocenění podtrhují naši oddanost hodnotám ESG. Organizace Sustainalytics nám udělila hodnocení ESG rizik "zanedbatelné" a zařadila nás na 1. místo z 355 v průmyslové skupině Doprava. Kromě toho nám organizace EcoVadis dvakrát po sobě udělila stříbrné hodnocení se skóre 62/100, což nás řadí mezi 20 % nejlepších v celosvětovém měřítku v oblasti pronájmu a leasingu motorových vozidel. Tyto úspěchy potvrzují náš závazek k udržitelnosti a opatřením v oblasti klimatu již dva roky po sobě.

Kromě toho TIP Group v rámci neustálého úsilí o zlepšování celého hodnotového řetězce aktivně investuje do modernizace vlastních budov, jak je patrné ze dvou viditelných projektů realizovaných v roce 2021 s měřitelnými dopady v roce 2022. Instalace LED v DE-Recklinghausenu a modernizace vytápění v CZ-Klecanech vedly k výraznému snížení spotřeby elektřiny a zemního plynu (111 912 kWh u elektřiny a 95 520 kWh u zemního plynu) a ukázaly náš hmatatelný přínos k udržitelné budoucnosti.

Zpráva o udržitelnosti TIP Group za rok 2022

Podrobné informace o našich iniciativách v oblasti udržitelnosti, energeticky úsporných projektech a o tom, jak společnost TIP podporuje své zákazníky při snižování emisí uhlíku, najdete v naší úplné zprávě o udržitelnosti za rok 2022 na našich webových stránkách. Jelikož se i nadále snažíme vytvářet udržitelnou hodnotu pro naše zákazníky a společnost, můžeme vám prostřednictvím ESG@tip-group.com zasílat dotazy, připomínky a podněty.

Nejnovější novinky

TIP Group slaví 55 let od svého založení!

TIP Group slaví 55 let od svého založení!

TIP Group slaví 55 let dodávání řešení zařízení přizpůsobených měnícím se potřebám zákazníků.
dozvědět se více
E-power vozový park!

E-power vozový park!

Do e-mobility se dostáváme s více než 100 novými vozy.
dozvědět se více