Pobočka

TIP Trailer Services Czech Republic s.r.o.

Oldřichova 158

CZ-272 03 Kladno, Czech Republic

Phone: +420 323 637 590

 

IČ 27180140 

zapsané v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem

v Praze, oddíl C, vložka 102384

 

Vedení společnosti

TIP Trailer Services Germany GmbH

Bredowstrasse 20

22113 Hamburg, Germany                                         

Phone: +49 40/350 88 01

Fax: +49 40/350 88 222

Email: marketing-central(at)tipeurope.com

Generální manažer: Oliver Bange, Lars von Ohlen, Robert Fast

Registrováno u soudu: District Court Hamburg

Registrační číslo: HRB 71756

Identifikační číslo pro daň z obratu. Sekce 27a UStG: DE 813129460

 

Za obsah zodpovídá:

Christina Harneit
Marketing & Communications, TIP Trailer Services
Tel: +49 40 350 88 125,
Email: marketing-central(at)tipeurope.com

 

Zdroj použitých obrázků:

Některé obrázky používané na této webové stránce jsou od fotografa Christian "MOE" Möller. Další fotografie jsou od fotografa Jon Norddahl.

 

Poznámka k řešení spotřebitelských sporů:

TIP Trailer Services Czech Republic s.r.o. se nezúčastní řízení o řešení sporů před rozhodčím správním orgánem pro spotřebitele ve smyslu VSBG a není povinen tak učinit.