Konzultace vozového parku

  • Výrazné snížení nákladů
  • Cenné plánování pro zlepšení procesů
  • Doporučení pro budoucí strategie
  • Podpora při implementaci a kontrole vašeho vozového parku

ZÍSKEJTE SVOU NABÍDKU

Konzultace vozového parku TIP nabízí unikátní a komplexní studii, která pomáhá identifikovat možnosti optimalizace spojené s řízením vašeho vozového parku. Naše analýza je založena na letech praktické odbornosti, důležité databázi pro benchmarking a ověřenou metodiku. S týmem odborníků z oboru, kteří úzce spolupracují s vašimi interními týmy, jsme schopni dosáhnout požadovaných výsledků ve vzájemně dohodnutém časovém rámci.

Spolupracujeme s vámi k identifikaci celkového cíle a klíčových výsledků. Konzultační analytici shromažďují a analyzují data ze všech dostupných zdrojů, doplňují podle potřeby další výzkum, provádějí návštěvy na místě a využívají odborných znalostí naší organizace. Závěrečná zpráva obsahující hlavní zjištění, doporučení a plán implementace jsou součástí projektu. A pokud to bude požadováno, po předložení závěrečné zprávy vám TIP podpoří implementaci a kontrolu vašeho vozového parku.

Výhody konzultace vozového parku:

  • Výrazné snížení nákladů
  • Cenné plánování pro zlepšení procesů
  • Doporučení pro budoucí strategie
  • Podpora při implementaci a kontrole vašeho vozového parku