Telematika pro návěsy

Telematika pro

Návěs již není jen skříň na kolech. Stejně jako ve zbytku dopravního průmyslu byly vyvinuty nové technologie, které zajišťují hladkou cestu pro váš vozový park. Jedná se o jednotky, „inteligentní návěs“ s telematikou. Pokud se chcete spojit s budoucností logistiky, zde je návod, jak začít s telematikou návěsů.

Telematika pro návěsy - co to je?

Telematika návěsů využívá technologii a software propojený bezdrátovou komunikací se senzory na návěsech ke generování dat, která pomáhají správcům vozového parku maximalizovat návratnost investic a provozuschopnost návěsu a minimalizovat jejich celkové náklady na vlastnictví návěsu. Telematická data návěsu poskytují dispečerům více informací, aby se mohli lépe rozhodovat. Poskytuje také větší transparentnost v reálném čase ve všech aspektech návěsu, od stavu jeho mechanických součástí a nutnosti preventivní údržby, přes jeho trasy a stav nákladu, který přepravuje při pohybu dodavatelským řetězcem až po konečnou vykládku.

Telematika pro návěsy

Kdo profituje z těchto nových technologií? Ukážeme možná řešení a vysvětlíme výhody.

Údržba - Senzory na návěsu mohou poskytovat správci vozového parku důležité informace o stavu konkrétních mechanických dílů na návěsu, včetně pneumatik, brzd, odpružení. Senzory mohou například upozornit na včasné varování před problémem s rozbitým světlem, koly vykazujícími zvýšenou teplotu na náboji nebo nadměrnými vibracemi ložiska. Správce vozového parku pak může svůj návěs přivést zpět do dílny k preventivní údržbě, čímž se vyhne nákladné neočekávané poruše na silnici a možnému porušení předpisů o bezpečnosti silničního provozu. Taková proaktivní údržba návěsu má pozitivní dopad na bezpečnost řidiče.

Vaše výhody: Životnost vašich návěsů můžete prodloužit sledováním jejich využití a vyvážením jejich nasazení mezi těmi, které se používají nejvíce a nejméně. Životnost návěsu je větší, pokud jsou používány rovnoměrně.

Transparentnost a efektivita - U těch společností, které se podílejí na růstu ecommerce, existuje poptávka a tlak ze strany přepravců a koncových zákazníků po přehledu dodávek v reálném čase. Správci musí alokovat a sledovat své návěsy co nejefektivněji.

Vaše výhody: Když dopravci využívají moudře telematická data návěsů, aby nabídli přesnější a přesnější informace o doručení, zlepšují jejich reputaci a zvyšují obchod se svými zákazníky.

Prevence krádeží nákladu - telematika návěsu umožňuje sledování polohy návěsu v reálném čase. Díky technologii geofencing, která upozorní na otevření nebo zavření dveří návěsu na neočekávaném místě. Správci mohou pomocí vzdáleného přístupu rychle zastavit pokusy o krádež a v případě potřeby zavolat policii.

Vaše výhody: Chráníte své řidiče a náklad před neoprávněným přístupem a máte možnost vzdáleně zasáhnout podpůrným způsobem.

Chlazené přepravy - Telematika umožňuje správci vozového parku dálkově řídit faktory v chladírenském návěsu, jako jsou teploty, vlhkost, zda jsou dveře zapečetěny a stav přepravovaných věcí, aby byla zajištěna bezpečná dodávka léčiv a potravin v souladu s předpisy.

Vaše výhoda: Máte kdykoli přehled o dodržování předpisů pro chladicí řetězce a můžete to zákazníkovi zaručit a zdokumentovat.

TIP Insight Telematika

S naší službou „TIP Insight“ vám nabízíme všechny zmíněné výhody moderní telematiky pro návěsy, výměnné nástavby a speciální jednotky. Můžete si vybrat mezi našimi různými moduly a dalšími další funkcemi (doplňky). Další plus pro naše zákazníky: Nová nájemní vozidla jsou automaticky vybavena telematickým hardwarem a stávající vozový park je postupně upgradován. Stávající hardware ve vašich vozidlech lze také implementovat do telemitiky od TIP a online aplikace.

Pokud chcete vstoupit do bodoucnosti s telematickými řešeními TIP, kontaktujte nás. Rádi vás podpoříme.

Další informace najdete zde