Návěsy vyžadují lásku a pozornost

Život je plný překvapení, která vždy přicházejí nečekaně. Občas vám zavolá jeden z řidičů, aby vás informoval o neočekávané poruše návěsu. Co můžete udělat pro to, aby hovorů o poruchách bylo co nejméně?

 

Keys

Náklady spojené s poruchou na silnici

Náklady na nespolehlivý vozový park jsou vysoké. Člen American Trucking Association’s Technology and Maintenance Council Jack Poster serveru TTNews sdělil, že porucha na silnici je u vozových parků o 40 % nákladnější než investice do preventivní údržby.

Láska k návěsům

Všechny návěsy vyžadují lásku a pozornost. Preventivní údržba návěsů s cílem zajistit spolehlivost je klíčovou součástí strategie správců vozového parku za účelem maximalizace doby provozuschopnosti návěsu a minimalizace nákladů na vlastnictví návěsu. Nejlepší strategie propojují pravidelné vizuální kontroly prováděné řidiči s plánovaným programem údržby, který provádí technici, spolu s prediktivní údržbou, jež se řídí technologickým řešením pomocí čidel. Dobře naplánovaná strategie údržby také klade nejvyšší důležitost bezpečnosti řidiče a vozidla, zajišťuje shodu návěsu s právními normami a prodlužuje pracovní životnost návěsu.

Pojďme si to prohlédnout

Pravidelné vizuální kontroly ze strany řidičů před cestami a po nich jsou pro zajištění spolehlivosti a údržby návěsu nezbytné. Měly by je doplňovat týdenní a měsíční kontroly. Nejzanedbávanějšími oblastmi údržby návěsu jsou návěsný čep, brzdy a mazání.

V rámci svých kontrolních seznamů by řidiči měli zkontrolovat tyto oblasti návěsu, a to včetně:

 • podvozku návěsu pro odhalení známek poškození konstrukce,
 • točnice včetně oblasti mezi deskou a hlavní lištou pro odhalení známek koroze, mazání, uvolněné šrouby a případné praskliny,
 • návěsného čepu: je nutné ověřit, zda je dostatečně pevně připevněn a že jeho průměr má správnou velikost pro to, aby mohl plnit svou úlohu,
 • řádného fungování všech světel, Mezi příznaky týkající se nefunkčních světel patří fyzické poškození krytů světel, uvolněné dráty, úniky vody a koroze,
 • elektrických prvků,
 • mazání klíčových komponent návěsu,
 • pneumatik včetně celkového stavu, hloubky vzorku a tlaku a utažení matic kol,
 • protiblokovacích brzdových systémů,
 • speciálního vybavení návěsu, jako jsou chladicí jednotky, zdvižné plošiny, vysokozdvižné vozíky, čepy. (zdroj: CCJDigital)

Programy pravidelné údržby

Dalším důležitým aspektem preventivní údržby je vytvoření plánu údržby, který řada správců vozového parku propojuje se specifikacemi a doporučeními výrobců návěsů. Mezi související kroky může patřit výměna oleje každé tři měsíce a kontrola pneumatik nebo brzd po stanoveném počtu let používání. 

Prediktivní údržba

Díky pokrokům v oblasti čidel, umělé inteligence, prediktivní analýzy a elektroniky jsou návěsy ve stále větší míře propojené a schopné poskytovat správcům vozového parku informace o stavu klíčových mechanických součástí. Díky tomu, že mají správci vozového parku tyto údaje prediktivní údržby na dosah ruky, mohou vyřešit případné problémy s mechanickými prvky návěsů v reálném čase, ještě než začnou ohrožovat bezpečnost.

Údaje v reálném čase pocházející z dnešních návěsů a nákladních vozidel mohou prozradit mnohé o jejich stavu: od spotřeby paliva, jízdní rychlosti, tlaku v pneumatikách a přetížení až po teploty chlazení. Software obvykle tyto údaje uvádí do souvislosti s informacemi poskytovanými výrobci původního zařízení, jež popisují, co lze očekávat, pokud jde o opotřebení součástí při různých scénářích najetých kilometrů, počasí a používání.  Další poznatky lze získat z údajů z minulosti  z jiných podobných návěsů ve vozovém parku.

Výzvy pro prediktivní údržbu

Technologie prediktivní údržby je stále v počátcích. Výrobci návěsů u prediktivních systémů pro návěsy používají patentovaná čidla, hardware a software, jež nejsou vzájemně kompatibilní. „V tuto chvíli existuje mnoho různých čidel, která zaznamenávají nejrůznější údaje, ale neexistuje žádná inteligentní součástka, která by je dokázala přijímat, zpracovávat pomocí algoritmu a zlepšit výkon návěsu,“ řekl k tomu hlavní konstruktér společnosti Stoughton Trailers Gary Fenton. Společnosti, jako je Hyundai Translead, se snaží nalézt řešení, jak tento problém s kompatibilitou vyřešit. (zdroj: TTNews)

Pozitivní vibrace

University of South Carolina (USC) vyvíjí software pro prediktivní údržbu, který prostřednictvím čidel detekuje změny zvuků, vibrací, teplot, rychlosti a točivého momentu a předpovídá jejich účinky na klíčové mechanické součásti ve vozidlech. Díky těmto prediktivním údajům spolu s historickými daty o používání poskytovanými výrobci původního zařízení se správci vozového parku mohou dozvědět, zda lze u mechanické součásti v nejbližší době očekávat poruchu a zda by měla být vyměněna. Univerzita USC tuto aplikaci používá pro nákladní automobily. (zdroj: TTNews)

Mladé vozové parky

Pokud chcete maximalizovat spolehlivost vozového parku, je vhodné používat nové modely návěsů. Mějte je na krátkou dobu, než „opotřebení“ z přepravování nákladu po stovkách tisíc najetých kilometrů začne snižovat jejich spolehlivost, a poté je opětovně uveďte na trh.

Nákup nového návěsu pro krátkodobé použití a jeho následný prodej vyžaduje vysokou počáteční investici a čas na řízení těchto úkonů, jelikož po odtažení návěsu z prodejny je nutné nést jeho odpisové náklady. Pronájem nebo leasing nových návěsů od poskytovatele služeb, jako je například společnost TIP, vám však dává přístup k novým návěsům a umožňuje jejich pravidelnou výměnu za novější modely, aniž byste si museli na počátku nést náklady na okamžitý nákup návěsů a hledat kupce pro ojetý návěs na konci jeho doby životnosti.

Zadávejte údržbu návěsu externě s cílem zajistit spolehlivost návěsu

Jako další důležitý způsob, jak zlepšit spolehlivost návěsu, lze uvést zadání preventivní údržby návěsu externě společnosti, jako je TIP.

S naší evropskou sítí 93 servisních center s téměř 610 opravárenskými halami, v nichž pracuje 900 vysoce kvalifikovaných mechaniků, jsme schopni vytvořit program preventivní údržby, který bude vyhovovat vašim potřebám. Ten může zahrnovat:

 • pravidelné kontroly zařízení a kontroly brzd, náprav a obecně konstrukce návěsu na základě doporučení výrobců, očekávaného počtu najetých kilometrů za rok, údajů z minulosti vozidla a údajů z prediktivních analýz sdělovaných čidly spojenými s telematickými systémy,
 • technické kontroly MOT,
 • správu údržby a oprav,
 • údržbu pneumatik,
 • servis chladírenského zařízení,
 • servis zdvižného čela.

Další výhodou je členství v programu celoevropských silničních asistenčních služeb TIP 24 hodin, 7 dnů v týdnu a 365 dnů v roce. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak vám může společnost TIP pomoci maximalizovat spolehlivost návěsů, neváhejte nás kontaktovat.

Knowledge Articles

All you should know about e-maintenance
informační články

All you should know about e-maintenance

As the transportation industry shifts towards electric vehicles (EVs), e-maintenance has become increasingly important. What are its features, benefits and challenges?
dozvědět se více
Networking - Profitujte ze silných průmyslových partnerů
informační články

Networking - Profitujte ze silných průmyslových partnerů

Profitujte z naší globální sítě! Dodavatelé vozidel a poskytovatelé služeb jsou důležitými strategickými partnery, kteří vám mohou pomoci dosáhnout vašich obchodních cílů a ukázat vám nové příležitosti.
dozvědět se více
Telematika pro návěsy
informační články

Telematika pro návěsy

Návěs již není jen skříň na kolech. Stejně jako ve zbytku dopravního průmyslu byly vyvinuty nové technologie, které zajišťují hladkou cestu pro
dozvědět se více