DoorPlus

DoorPlus

 

 

Czym jest DoorPlus?

DoorPlus jest magnetycznym stykiem drzwiowym, który wykrywa otwarcie lub zamknięcie drzwi naczepy. Zaawansowany system styku drzwiowego wysyła wartość „otwarte zamknięte” przez połączenie przewodowe do FleetBeat-CoolerFleetBeat-Cooler obsługuje do 10 czujników. Stan drzwi jest wyświetlany w systemie FleetConnected. Rozwiązanie wyświetla zmiany stanu drzwi zarówno w czasie rzeczywistym, jak i w postaci wykresu danych historycznych.

  • STAN CZUJNIKA DRZWIOWEGO: WIDOK LISTY
  • STAN CZUJNIKA DRZWIOWEGO: WIDOK WYKRESU

Jakie są zalety DoorPlus?

DoorPlus to więcej niż tylko metoda zabezpieczania drzwi — rozwiązanie zapewnia pełną ochronę np. poprzez zapobieganie zmianom temperatury wskutek niedozwolonego otwierania drzwi naczepy chłodni. W obecnych realiach DoorPlus daje pewność, jakiej nie zapewni Ci żadna kłódka.

Jak korzystać z DoorPlus?

Styk drzwiowy jest zbudowany z 2 głównych elementów: przełącznika i magnesu. Zaawansowana technologia przełącznika jest bezpiecznie montowana w podłożu lub dachu naczepy, zaś magnes jest instalowany w
drzwiach.

Kiedy magnes zbliża się do przełącznika, a drzwi zostają zamknięte, system jest aktywowany, a urządzenie telematyczne odbiera sygnał.

Przy otwarciu drzwi magnes i przełącznik zostają rozdzielone, co powoduje zmianę trybu w systemie i odebranie sygnału w czasie rzeczywistym przez urządzenie telematyczne.

Magnetyczny styk drzwiowy wykrywa otwarcie lub zamknięcie drzwi naczepy i wysyła odpowiedni komunikat do FleetBeat-Cooler. W systemie FleetConnected zmiany stanu drzwi są wyświetlane w czasie rzeczywistym
oraz w postaci wykresu danych historycznych.