DoorPlus

DoorPlus

 

 

 

Vad är DoorPlus

DoorPlus är en magnetisk dörrkontakt som upptäcker om en trailerdörr är öppen eller stängd. Det avancerade dörrkontaktsystemet skickar ett "öppet/stängt"-värde via en fast anslutning till FleetBeat-CoolerFleetBeat-Cooler kan kopplas till upp till tio sensorer. Dörrarnas status visas på FleetConnected-plattformen. Lösningen visar dörrstatusförändringar både i realtid och i ett historiskt översiktsdiagram.

  • registrerar öppning / stängning och rapporterar till FleetConnected
  • ger ytterligare säkerhet för laster med högt värde
  • hjälper till att säkerställa temperaturen i lasten
  • även för skåp utan kylaggregat

Varför använda DoorPlus

DoorPlus tillhandahåller mer än bara en metod för att säkra dörrarna, den ger också extra säkerhet genom att förebygga ändringar i temperatur på grund av obehörig öppning av kylda trailers. I den moderna världen erbjuder DoorPlus den sinnesro som ett enkelt hänglås inte kan.

Hur fungerar DoorPlus?

Dörrkontakten är byggd på två nyckeldelar: omkopplaren och magneten. Den avancerade switchtekniken är säkert monterad på trailerns golv eller tak medan dörrmagneten är monterad på själva trailerdörren.

När magneten kommer nära omkopplaren och dörren stängs, aktiveras systemet och en signal plockas upp av telematikenheten.

Magneten dras bort från brytaren när dörren öppnas, systemet byter läge och en realtidssignal plockas upp av FleetBeat-Cooler telematikenheten.

En magnetisk dörrkontakt känner av när en dörr öppnas eller stängs och skickar ett motsvarande meddelande till FleetBeat-Cooler. I FleetConnected visualiseras ändringarna i realtid och ett historiskt översiktsdiagram.