TIP Group już drugi rok z rzędu otrzymuje srebrny certyfikat EcoVadis.

AMSTERDAM, 15 stycznia 2024 r. – TIP Group z dumą ogłasza, że po raz kolejny otrzymała prestiżowy srebrny certyfikat EcoVadis, co jest świadectwem jej niezłomnego zaangażowania i wysiłków na rzecz zrównoważonych praktyk biznesowych. Osiągnięcie to plasuje nas w 20% najlepszych firm spośród ponad 100 000 na całym świecie. Ponadto podkreśla fakt, że TIP Group jest kluczowym partnerem dla klientów i dostawców na ich drodze do bardziej zrównoważonych łańcuchów dostaw.

Eco

EcoVadis, renomowana platforma zajmująca się oceną wyników firm w zakresie ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego na całym świecie, doceniła niezłomne wysiłki TIP Group w obszarach ochrony środowiska, praw pracowniczych i praw człowieka, etyki i zrównoważonych zamówień. Na podstawie 62 punktów został przyznany srebrny certyfikat w sektorze wynajmu i leasingu pojazdów silnikowych.

„Obszary zainteresowania i kluczowe cele TIP mają na celu wywieranie rzeczywistego wpływu poprzez konkretne działania i przywództwo. Wśród inicjatyw, które potwierdzają nasze zaangażowanie w bardziej zrównoważoną gospodarkę, można wymienić wprowadzenie pojazdów elektrycznych, takich jak elektryczne naczepy chłodnicze i elektryczne ciężarówki, rozszerzenie naszego programu renowacji używanych aktywów oraz uruchomienie Akademii Mechaników TIP.

Cieszymy się, że drugi rok z rzędu otrzymaliśmy srebrny certyfikat EcoVadis, który potwierdza nasze wysiłki w ramach strategii zrównoważonego rozwoju „dla przyszłych pokoleń”. – powiedział Markus Pretzel, dyrektor ds. ochrony środowiska, spraw społecznych i ładu korporacyjnego w TIP.

W celu analizy opartej na dowodach i ciągłego doskonalenia, TIP angażuje się w systematyczne oceny przeprowadzane przez wiodące organizacje zewnętrzne, takie jak EcoVadis. Podejście TIP do zrównoważonego rozwoju przedstawiono w raporcie zrównoważonego rozwoju.

Ocena zrównoważonego rozwoju EcoVadis po raz kolejny potwierdza zaangażowanie TIP w praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju w ramach całego łańcucha wartości. Rozszerzenie zasad TIP Group na cały łańcuch wartości będzie kolejnym dużym krokiem na drodze zrównoważonego rozwoju TIP Group.

Aby uzyskać więcej informacji na temat inicjatyw i osiągnięć TIP w zakresie zrównoważonego rozwoju, zachęcamy do odwiedzin strony tutaj

O EcoVadis:

EcoVadis wyznacza globalne standardy w zakresie oceny zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, oceniając ponad 100 000 firm w 175 krajach. Metodologia EcoVadis poddaje ocenie jakość systemu zrównoważonego zarządzania firmy poprzez jej politykę, działania i wyniki, koncentrując się na 21 kryteriach zrównoważonego rozwoju w zakresie środowiska, pracy i praw człowieka, etyki i zrównoważonych zamówień.

Najnowsze Newsy

Twój zaufany Partner warsztatowy – TIP Group

Twój zaufany Partner warsztatowy – TIP Group

Rozbudowujemy naszą sieć serwisów w Polsce, aby być jeszcze bliżej naszych klientów z doskonałą ofertą usług dla pojazdów użytkowych.
Czytaj więcej