Maatschappelijk verantwoord ondernemen

"Wij hanteren strenge milieu- en sociale normen voor ons bedrijf om een duurzame toekomst te ondersteunen."

 

Wij vinden dat economisch succesvol en internationaal concurrerend zijn, waarde oplevert voor onze aandeelhouders, klanten en de samenleving als geheel. Daarom hanteren wij strenge milieu- en sociale normen binnen ons bedrijf om een duurzame toekomst te ondersteunen.

We erkennen dat we een plicht hebben naar onze stakeholders om een betrouwbare partner te zijn die de hoogste ethische en integriteitsnormen nastreeft. Door middel van open dialogen over wederzijdse belangen praten we met andere partijen en leren we van elkaar.

ETB: Pan-Europees kenniscentrum

Wij zijn de oprichter en het hoofdlid van de European Transport Board. Dit is een groep vooraanstaande Europese transport- en logistieke dienstverleners, die samen een aanzienlijk deel van de sector vertegenwoordigen met bijna 300.000 trailers in de gecombineerde vloot. ETB’s doel is om inzichten en oplossingen te delen waarmee wordt ingespeeld op veelvoorkomende grensoverschrijdende problemen en individuele behoeften. De missie is specifiek gericht op:

 • Het verminderen van de impact op het milieu
 • Het verminderen van files
 • Het verbeteren van de verkeersveiligheid
 • Het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van de branche

Samen met onze collega’s in de ETB streven we ernaar om verbinding te maken met:

 • Onze leden om effectiever samen te werken;
 • EU-prioriteiten
 • Milieuvraagstukken en sociale uitdagingen
 • Publieke en private initiatieven
 • Tussen vraag en aanbod: het verminderen van filevorming en uitstoot
 • De Europese markt tot wereldwijde vraag
 • Alle transportmodaliteiten

UN Global Compact

TIP maakt deel uit van het Global Compact van de Verenigde Naties. Dit is een initiatief van de Verenigde Naties om bedrijven over de hele wereld aan te moedigen een duurzaam en sociaal verantwoord beleid te voeren en verslag uit te brengen over de uitvoering ervan. Het is een op principes gebaseerd kader voor bedrijven, met tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding. Onder het Global Compact worden bedrijven samengebracht met VN-agentschappen, arbeidsgroepen en het maatschappelijk middenveld.

De UN Global Compact is 's werelds grootste duurzaamheidsinitiatief voor bedrijven.

TIP Ondersteunt

We zijn trots op de ondersteuning die we bieden aan lokale en regionale goede doelen, door klanten gesponsorde fondsenwervers, kinderteams en liefdadigheidsinstellingen. Enkele goede doelen die wij steunen:

 • Stichting 22Q11: Door middel van een gesponsorde trailer in 22Q11 huisstijl, hopen we een steentje bij te kunnen dragen aan de bekendheid van het syndroom 22Q11. Dit is een genetische chromosoomafwijking die gepaard gaat met veel verschillende symptomen en aandoeningen. Naast het sponsoren van de trailer hebben we met onze Charity Run geld ingezameld voor de stichting. https://www.steun22q11.nl
 • Veilig op Weg: een initiatief van Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Veilig Verkeer Nederland (VVN) waarbij basisschoolleerlingen een gratis interactieve les krijgen over de dode hoek bij grote voertuigen. De kinderen brengen tijdens de les het geleerde in de praktijk bij een vrachtauto, de beletterde trailer die hierbij gebruikt wordt, wordt mede mogelijk gemaakt door TIP. https://www.veilig-op-weg.nl/
 • Alpe d’HuZes: ieder jaar sponsoren wij het logistieke team van Alpe d‘HuZes met een trailer geheel in de stijl van het sportevenement. Bij Alpe d’HuZes beklimmen deelnemers fietsend, hardlopend en wandelend op één dag tot maximaal zes keer de legendarische Alpe d’Huez in Frankrijk om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de strijd tegen kanker. http://www.ad6logistiek.nl/