Corporate Social Responsibility / Bedriftens samfunnsansvar

“Vi benytter høye miljømessige og sosiale standarder for vår virksomhet for å støtte en bærekraftig fremtid.”

 

Etter vår mening skaper det å være økonomisk vellykket og internasjonalt konkurransedyktig verdier for våre interessenter, kunder og samfunnet for øvrig. “Vi benytter høye miljømessige og sosiale standarder for vår virksomhet for å støtte en bærekraftig fremtid.”

Vi anerkjenner at vi overfor våre interessenter har en plikt til å være en pålitelig partner med høyest mulig integritet og etikk. Vi engasjerer oss og lærer fra andre gjennom åpen dialog om felles interesser. 

ETB: Pan-europeisk kunnskapssenter 

Vi er grunnlegger og ledende medlem av European Transport Board (ETB), en gruppe av ledende europeiske transport- og logistikkleverandører som sammen representerer en vesentlig del av bransjen med nesten 300 000 trailere i den kombinerte flåten. ETBs mål er å dele innsikt og løsninger som løser vanlige problemer som overskrider landegrenser og individuelle behov. Dets oppdrag har som mål å: 

 • Redusere miljøpåvirkning 
 • Redusere forurensing fra veitransport 
 • Øke veisikkerhet 
 • Forbedre bransjens effektivitet 

Sammen med våre kolleger i ETB prøver vi å: 

 • Få våre medlemmer til å jobbe mer effektivt sammen 
 • Jobbe med EU-prioriteringer 
 • Om miljømessige og sosiale utfordringer 
 • Jobbe med offentlige og private initiative
 • Jobbe med krav om levering: redusere forurensing og utslipp 
 • Knytte det europeiske markedet til global etterspørsel 
 • Jobbe med alle transportmuligheter 

UN Global Compact

TIP er del av United Nations Global Compact; et FN-initiativ for å gjennomføre bærekraftige og sosialt ansvarlige retningslinjer og rapportere om deres implementering. Det er et prinsippbasert rammeverk for virksomheter som angir ti prinsipper innen menneskerettigheter, arbeid, miljø og anti-korrupsjon. Under Global Compact møtes virksomheter og FN-byråer, arbeidslivet og sivilsamfunnet. 

UN Global Compact er verdens største bærekraftsinitiativ for bedrifter. 

TIP frivillighetsprogram 

Vi har en lang historie med suksess og deler den fremgangen med samfunnene vi betjener. 

Vi er stolte av støtten vi tilbyr lokale og regionale veldedige organisasjoner, kundestøttede innsamlinger, idrettslag for barn og veldedige organisasjoner i sykehus. Noen av de veldedige organisasjonene vi støtter er: 

 • Harbour Run i Rotterdam for Dutch Burns Foundation
 • Årlig veldedig sykkelløp arrangert av vårt britiske kontor for United Kingdom National Charity for Cancer Research, Donna Louise Trust for terminalt syke barn og Air Ambulance Service 
 • Blue Door Shelters i Canada: tilbyr trygghet, ly og tjenester til de hjemløse. Det er tre gratis sentre for utsatte ungdommer, familier og menn. Den veldedige organisasjonen hjelper med å finne fast bosted, rådgivning, overnatting og mat.