Maatschappelijk verantwoord ondernemen

“Wij hanteren strenge milieu- en sociale normen voor ons bedrijf om een duurzame toekomst te ondersteunen.”

 

Wij vinden dat economisch succesvol en internationaal concurrerend zijn, waarde oplevert voor onze aandeelhouders, klanten en de samenleving als geheel. Daarom hanteren wij strenge milieu- en sociale normen binnen ons bedrijf om een duurzame toekomst te ondersteunen.

We erkennen dat we een plicht hebben naar onze stakeholders om een betrouwbare partner te zijn die de hoogste ethische en integriteitsnormen nastreeft. Door middel van open dialogen over wederzijdse belangen praten we met andere partijen en leren we van elkaar.

ETB: Pan-Europees kenniscentrum

Wij zijn de oprichter en het hoofdlid van de European Transport Board. Dit is een groep vooraanstaande Europese transport- en logistieke dienstverleners, die samen een aanzienlijk deel van de sector vertegenwoordigen met bijna 300.000 trailers in de gecombineerde vloot. ETB’s doel is om inzichten en oplossingen te delen waarmee wordt ingespeeld op veelvoorkomende grensoverschrijdende problemen en individuele behoeften. De missie is specifiek gericht op:

 • Het verminderen van de impact op het milieu
 • Het verminderen van files
 • Het verbeteren van de verkeersveiligheid
 • Het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie van de sector

Samen met onze collega’s in de ETB streven we ernaar om verbinding te maken met:

 • Onze leden om effectiever samen te werken;
 • EU-prioriteiten
 • Milieuvraagstukken en sociale uitdagingen
 • Publieke en private initiatieven
 • Tussen vraag en aanbod: het verminderen van filevorming en uitstoot
 • De Europese markt tot wereldwijde vraag
 • Alle transportmodaliteiten

UN Global Compact

TIP maakt deel uit van het Global Compact van de Verenigde Naties. Dit is een initiatief van de Verenigde Naties om bedrijven over de hele wereld aan te moedigen een duurzaam en sociaal verantwoord beleid te voeren en verslag uit te brengen over de uitvoering ervan. Het is een op principes gebaseerd kader voor bedrijven, met tien principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding. Onder het Global Compact worden bedrijven samengebracht met VN-agentschappen, arbeidsgroepen en het maatschappelijk middenveld.

De UN Global Compact is 's werelds grootste duurzaamheidsinitiatief voor bedrijven.