Zacznij korzystać z cyfrowej giełdy ofert transportowych

Zacznij korzystać z cyfrowej giełdy ofert transportowych

W przeszłości rozwijanie potencjału biznesowego w branży firm spedycyjnych bywało nieopłacalne dla małych i średnich przewoźników drogowych. Jednak sytuacja ta zmieniła się wraz z powstaniem pierwszych elektronicznych giełd transportowych. Dziś korzystanie z takich platform jest dla przewoźników i spedytorów łatwiejsze niż kiedykolwiek!

Niewykorzystany potencjał naczep

W 2016 r. wykorzystanie przestrzeni ładunkowych w transporcie drogowym w Europie Zachodniej wyniosło zaledwie 60%, ponieważ samochody ciężarowe wracały z tras bez ładunku lub załadowane tylko częściowo. Szacuje się, że niewykorzystana przestrzeń ładunkowa kosztuje branżę w tej części kontynentu około 100 mld EUR (źródło: BCG).

Stymulowanie cyfryzacji

W swoim raporcie zatytułowanym „Cyfryzacja jako wymóg w branży spedycyjnej” firma konsultingowa BCG zidentyfikowała dwie główne przeszkody dla tradycyjnych usług spedycji, które skłoniły istniejące i nowe firmy do szukania nowych sposobów na zdigitalizowanie procesów spedycyjnych. Jednym z tych problemów jest niski poziom satysfakcji klientów związany m.in. z długim i żmudnym procesem uzyskiwania ofert oraz rezerwacji. Według Freightos niektórzy nadawcy czekają nawet 100 godzin na ofertę cenową. Kolejnym problemem jest ręczny proces związany z tradycyjną spedycją powietrzną i morską.

Rodzaje Giełd cyfrowych

Kierownicy flot mogą znajdować nowe możliwości biznesowe na różnych cyfrowych giełdach. TI Insight wyróżnia pięć typów takich giełd (źródło: TI Insight):

  1. „Spedytorzy elektroniczni”, „cyfrowi” lub „wirtualni”, którzy „aktywnie pośredniczą w procesie i przyjmują na siebie ryzyko związane z realizacją i ustalaniem cen”. Przykładami są chociażby: Saloodo firmy DHL, Drive4Schenker firmy Schenker, Instafreight, Freighthub, Cargonexx, Colo21.
  2. „Giełdy ładunku” lub „targowiska”, które oferują wymianę między nadawcami, spedytorami i przewoźnikami, ale nie ponoszą odpowiedzialności za realizację dostawy. Należą do nich: Teleroute, TimoCom, Cargoclix, DAT, Truckstop.com, Loadfox.
  3. „Platformy przetargowe”, które tworzą długotrwałe relacje miedzy przewoźnikiem a nadawcą. Należą do nich: TIContract, Logistitrade, Tendereasy.
  4. „Łączniki” lub „agregatory danych”, które oferują standaryzowane połączenia i wymianę danych między podmiotami, zazwyczaj w dziedzinie cen, przydziału dostaw, śledzenia ładunków itp. Zaliczają się do nich: Transwide, Transporeon, FourKites, Project 44, Sixfold.
  5. „Tradycyjni spedytorzy”, np. Kuehne+Nagel, którzy opracowują swoje własne portale wykorzystujące mechanizmy składania ofert.

5 kroków, by zacząć korzystać z cyfrowej giełdy ofert transportowych

Rozpoczęcie przygody z giełdami wcale nie jest trudne. Na przykładzie Teleroute wyróżnić można 5 kroków do uzyskania pierwszych okazji biznesowych za pośrednictwem cyfrowej giełdy ofert transportowych. Kroki te będą dotyczyły większości dostawców.

  1. Rejestracja – użytkownik rejestruje się i udostępnia dane, takie jak dowód osobisty lub paszport, licencja transportowa, numer VAT, zaświadczenie o ubezpieczeniu. W niektórych krajach konieczna może być również podstawowa kontrola finansowa.
  2. Konfiguracja technologii – giełda ofert transportowych, taka jak Teleroute, jest skierowana do podmiotów planujących transport, które pracują przy biurku za pośrednictwem komputerów stacjonarnych, tabletów lub smartfonów połączonych z internetem. Właściciele-kierowcy mogą uzyskiwać dostęp do platformy w trasie, korzystając z aplikacji mobilnej.
  3. Wyszukiwanie okazji biznesowych – oferty przewozu lub przestrzeni ładunkowej można wyszukiwać za pośrednictwem filtrowania kwerend według trasy lub rodzaju towaru. Proces jest wspomagany mechanizmem automatycznego dopasowywania.
  4. Uzgadnianie warunków – użytkownik samodzielnie zawiera transakcję z nadawcą, spedytorem lub przewoźnikiem. Strony uzgadniają cenę, wymieniają się dokumentami, takimi jak zlecenie transportowe, po czym rozpoczyna się dostawa.
  5. Otrzymywanie płatności – ten krok może się różnić w zależności od dostawcy. W przypadku Teleroute przewoźnik lub spedytor otrzymuje zapłatę zgodnie z warunkami płatności ustalonymi przez strony. Teleroute oferuje usługę mediacji w sprawie zadłużeń, wspierając swoich klientów w sytuacjach nieotrzymania zapłaty. Ponadto na platformie funkcjonuje obiektywny system oceny dostępny dla wszystkich klientów. Narzędzie to bazuje na zachowaniach płatniczych oraz aktywności na giełdzie i wspomaga podejmowanie decyzji przez klientów.

Życzymy powodzenia z nowymi zamówieniami otrzymywanymi za pośrednictwem cyfrowej giełdy ofert transportowych!

 

Niezawodność naczep

Pozwól, by firma TIP zajęła się serwisowaniem naprawą Twoich naczep

Przedsiębiorstwo TIP ma ponad 50 lat doświadczenia w serwisowaniu naczep. Nasza rozległa sieć warsztatów oraz dostawców na terenie Europy oferuje cały wachlarz usług konserwacji i naprawy, pomagając klientom w ograniczaniu nieplanowanych przestojów, osiąganiu zgodności z przepisami i zapewnianiu bezpieczeństwa posiadanych naczep.

Jesteśmy zawsze gotowi, by ruszyć na pomoc, nieważne na jakim etapie trasy znajduje się naczepa ani gdzie zmierza – do Limoges, Lizbony, Łodzi, Lucerny, czy jakiegokolwiek innego miejsca w Europie. Nasza ogólnoeuropejska pomoc drogowa jest czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku.

Zalety usług serwisowania  naczep oferowanych przez firmę TIP

Klienci cenią nasze usługi konserwacji i naprawy za ich liczne zalety, takie jak możliwość zaplanowania kosztów oraz ich przewidywalność wynikająca ze stałych cen. Nasi klienci wiedzą, że mogą liczyć na fachowość specjalistycznego, dobrze przeszkolonego i dedykowanego zespołu mechaników. Pomagamy klientom zmaksymalizować wykorzystanie aktywów ich floty naczep. Dbamy o spełnianie wymogów w dziedzinie bezpieczeństwa i zgodności z przepisami.

Czy Twoje naczepy są gotowe na nowe wyzwania stawiane przez cyfrowe giełdy ofert transportowych?

Żeby dowiedzieć się jak zmaksymalizować niezawodność naczep dzięki programom serwisowania i napraw TIP Trailer Services, skontaktuj się z nami.