Nařízení VECTO: rozdíl mezi aspirací a aplikací?

Navigating the dynamic changes VECTO brings to the fleet operator landscape, this article sheds light on the European Union's push to cut down CO2 emissions from heavy-duty vehicles. Zabýváme se důsledky pro provozovatele vozových parků v praxi a vyjadřujeme obavy ze zavedených předpisů VECTO pro přívěsy. Zasazujeme se o důkladné přehodnocení této legislativy a zajištění jejího účinného souladu s realitou našeho odvětví.

Co je VECTO

Nástroj Evropské unie pro výpočet spotřeby energie vozidel (VECTO) je standardizovaný rámec určený k měření spotřeby paliva a emisí CO2 u těžkých nákladních vozidel, jako jsou nákladní automobily a autobusy. Využívá přístup založený na simulaci, který zohledňuje různé faktory, jako je konfigurace vozidla a jízdní podmínky, takže je použitelný pro různé kategorie vozidel. Tento nástroj má pro výrobce zásadní význam pro dodržování předpisů EU o emisích CO2 a pomáhá poskytovat transparentní a konzistentní údaje. Standardizovaná měření VECTO jsou nezbytná nejen pro dodržování předpisů, ale také pro informované rozhodování provozovatelů a nákupčích vozových parků.

"VECTO cílí na 15% snížení emisí CO2 a vím, že výrobci jsou na dobré cestě tohoto cíle dosáhnout," uvádí Diederick van Haselen, Global Equipment Director společnosti TIP Group.  "To povede ke snížení uhlíkové stopy našeho odvětví a pomůže provozovatelům vozových parků dále snižovat emise CO2 jejich vozového parku."

 

Hero Image

Dopad na výrobce nákladních vozidel

VECTO významně ovlivňuje výrobce nákladních vozidel v EU nařízením standardizovaného vykazování emisí CO2 a palivové účinnosti. Očekává se, že to povede k inovacím v konstrukci vozidel zaměřeným na zlepšení ekologických vlastností. Výrobci zvýší své investice do výzkumu a vývoje a zaměří se na pokročilé technologie a strategie úspory paliva.

Navíc to dále zdůrazňuje tržní trendy, které favorizují udržitelnost, což následně ovlivňuje jejich konkurenční pozici. Transparentnost a možnost srovnání, které přináší VECTO, mohou vést k tomu, že trh bude směřovat k ekologičtějším vozidlům, i když to bude pro výrobce znamenat zvýšené náklady na dodržování předpisů a vývoj. Výrobci přívěsů by měli zpozornět, jelikož se v současné době v EU připravuje podobný předpis týkající se přívěsů.

Obavy ohledně předpisů VECTO pro přívěsy

Evropská komise rovněž pracuje na právních předpisech týkajících se CO2 pro přívěsy. Současné právní předpisy vstoupí v platnost za pět let, ale jejich důsledky vzbuzují ve společnosti TIP Group obavy. Van Haselen vysvětluje:

"Legislativa VECTO, která vstoupí v platnost za 5 let, vyžaduje, aby výrobci snížili emise CO2 o 15 % také u přívěsů. Protože však přívěsy nemají žádné přímé emise CO2 [z žádného typu hnacího ústrojí], lze úplné snížení emisí dosáhnout pouze drastickou změnou prakticky všech aspektů přívěsu. To by drasticky zvýšilo cenu nových přívěsů, a i v tomto případě jsme skeptičtí, že by se podařilo dosáhnout potřebného snížení."

Evropská rada pro dopravu, jejímž předním členem je i společnost TIP Group, připravuje prohlášení němž bude naléhat na zákonodárce, aby na základě obav trhu provedli změny v právních předpisech.

Dopad na provozovatele flotil

VECTO bude mít přímý dopad na provozovatele vozových parků a majitele nákladních vozidel v několika ohledech:

  1. Rozhodování o nákupu – provozovatelé vozových parků mohou při nákupu vozidel činit informovanější rozhodnutí. Standardizované a transparentní údaje o spotřebě paliva a emisích CO2 jim umožňují přesněji porovnávat různé modely z hlediska dopadu na životní prostředí i provozních nákladů.
  2. Provozní náklady – Vzhledem k tomu, že VECTO podporuje vývoj úspornějších vozidel, může vést ke snížení nákladů na pohonné hmoty pro provozovatele vozových parků. Postupem času by se tak mohly výrazně snížit celkové náklady na vlastnictví nákladních vozidel.
  3. Dodržování ekologických předpisů - provozovatelé vozových parků mohou čelit zvýšenému tlaku ze strany veřejnosti nebo regulačních orgánů, aby jejich vozový park byl šetrnější k životnímu prostředí. Údaje VECTO jim pomohou prokázat účinky jejich úsilí.
  4. Dostupnost ekologicky šetrných vozidel – v reakci na VECTO mohou výrobci rozšířit svou nabídku ekologicky šetrných vozidel, což přímo ovlivní složení vozového parku.
  5. Hodnota při opětovném prodeji – Důraz na emise a palivovou účinnost může mít vliv i na hodnotu nákladních vozidel při opětovném prodeji. Účinnější vozidla s lepším hodnocením VECTO by si mohla v průběhu času lépe udržet svou hodnotu.
  6. Plánování a strategie – Pro dlouhodobé plánování mohou provozovatelé vozových parků využívat data VECTO ke strategickému plánování obnovy a rozšiřování vozového parku a zajistit, aby jejich rozhodnutí byla v souladu s ekonomickými i ekologickými cíli.

Více informací

Chcete se dozvědět více o důsledcích VECTO pro váš vozový park? Kontaktujte nás nebo se obraťte na místního zástupce společnosti TIP Group a domluvte si schůzku.