Udržitelné produkty a služby pro dekarbonizaci silniční dopravy

Jaké udržitelné produkty a služby pomáhají našim zákazníkům zvyšovat efektivitu a dosahovat cílů v oblasti udržitelnosti? V tomto článku se budeme věnovat inovacím, které našim zákazníkům pomáhají snižovat uhlíkovou stopu, jako jsou elektrická nákladní vozidla a platforma TIP Insight. Na příbězích zákazníků ukazujeme, jak významně jednotlivé produkty a služby TIP ovlivňují uhlíkovou stopu silniční dopravy.

Produkty, které vám mohou pomoci snížit uhlíkovou stopu

Jednou z důležitých strategií, jak zvyšovat svůj význam, je pomáhat zákazníkům snižovat uhlíkovou stopu.  Proto zavádíme nové produkty a služby, které nejen pomohou dekarbonizovat silniční dopravu, zlepšovat kvalitu vzduchu a zajišťovat, že zákazníci budou dodržovat místní předpisy, ale také přinesou další příjmy. Snažíme se stát se našim zákazníkům i dodavatelům preferovaným partnerem pro udržitelnost. Klíčem k naplnění této ambice jsou naše elektrická vozidla (chladírenské návěsy, elektrické tahače a dodávky) a služby v rámci platformy TIP Insight.

Elektrická vozidla: od mezinárodní dopravy po rozvážky v místě

TIP Group v současné době provozuje přibližně 16 000 chladírenských návěsů. Chladírenské návěsy jsou zásadní pro přepravu zboží podléhajícího zkáze, jako jsou léky, potraviny či květiny. Obvykle jsou však naftové. Nahrazení jejich agregátů elektrickými na baterie je ústřední součástí naší strategie udržitelnosti „For Generations to Come“. Přechodem na elektrické chladírenské návěsy můžeme v závislosti na konfiguraci snížit provozní emise uhlíku o 58–100 %, čímž se sníží emise uhlíku návěsů o více než 67 %. Skutečné snížení samozřejmě závisí na zdroji energie. Ve spolupráci s několika partnery testujeme různé systémy napájení elektrických chladicích návěsů, například tyto:

  • Pouze baterie: při napájení z obnovitelných zdrojů a využití baterií ušetří 20–25 tun CO2 ročně na každý chladírenský návěs
  • Rekuperace energie přes nápravu: kinetické bezemisní řešení využívá naplno energii generovanou brzděním
  • Solární energie: fotovoltaické panely instalované na střeše návěsu mohou napájet chlazení jako jediný zdroj, takže je bezemisní

„Naše partnerství s TIP Group je ústředním prvkem závazku DLG k Zelené dohodě pro Evropu. Náš zkušební provoz elektrických chladírenských návěsů od TIP nám ukázal, že naše síť dokáže ušetřit 60–70 % CO2 za jednu cestu.  Klíčovou výhodou navíc je, že můžeme snížit uhlíkovou stopu námi obsluhovaných dodavatelských řetězců, aniž bychom museli výrazně měnit svou dopravní síť.“ – Joost Visbeen, CEO skupiny, DLG.

Mnoho z našich zákazníků projevuje velký zájem o zařazení elektrických nákladních vozidel do svých vozových parků, ale stojí před velkými výzvami. Díky rozmanitému portfoliu vozidel a služeb zjednodušuje TIP implementaci elektronických nákladních vozidel ve flotilách zákazníků. Naše služby operativního leasingu a pronájmu řeší nejen problémy, jako jsou celkové náklady vlastnictví, transparentnost nákladů a cíle snižování emisí CO2, ale také umožňují firmám získat nezprostředkovanou zkušenost s elektrickými vozidly bez investičních rizik.

V zájmu překonávání infrastrukturních problémů zprostředkovává TIP spolupráci s velkými energetickými dodavateli, kteří mohou být našim zákazníkům partnery a zlepšovat infrastrukturu na specifických trasách. Díky této nabídce jsme zaznamenali výrazné zvýšení zájmu o nasazení elektrických nákladních vozidel v mnoha regionech.

Lehká užitková vozidla na elektřinu (eLCV) se používají zejména pro lokální distribuci ve městech. V současné době provozujeme na 200 eLCV, z nichž mnoho bylo přiděleno zákazníkům pro využití v nízkoemisních zónách měst. Na podporu rostoucí poptávky ze strany zákazníků aktuálně rozšiřujeme náš park o dalších 34 eLCV.

TIP sustainable products and services - article picture body text

TIP Insight: digitální řešení pro zvýšení efektivity

„TIP Insight a BrakePlus jsou kriticky důležité pro provoz naší flotily. Podporují naše strategické cíle snižování rizik a zajišťují bezpečnost našich kolegů na silnicích i ostatních účastníků provozu. […] Celkově se investice do služeb BrakePlus a TIP Insight vrátila do 12 měsíců.“ – Adam Purshall, ředitel pro vozový park a nákupy, Menzies Distribution.

TIP Insight nabízí čtyři nástroje využívající telematická data, které pomáhají dopravcům snižovat emise uhlíku. Na základě aktuálních průměrů odhadujeme, že každý návěs připojený k platformě TIP Insight ušetří přibližně 5 % emisí uhlíku ročně (další informace uvádí naše zpráva o udržitelnosti). Mezi dostupné produkty TIP Insight patří:

  • FleetConnected: Řešení sledování a monitorování s telematickými daty v reálném čase, která umožňují dopravcům optimalizaci tras a rozvrhů.
  • BrakePlus: Monitoruje výkon a stav brzd, zlepšuje účinnost plánování údržby a výměnu dílů.
  • DoorPlus: Monitoruje dveře chladírenských návesů a pomáhá řidičům udržovat stálou teplotu, předchází plýtvání a zvyšuje bezpečnost.

Na konci roku 2023 bylo k platformě TIP Insight připojených více než 26 000 jednotek, které pomáhaly dopravcům snižovat emise uhlíku – dlouhý kus cesty k cíli 35 000 v roce 2025. Kromě TIP Insight se 700 profesionálních subjektů zaregistrovalo ke službě FleetRadar, což je naše platforma pro digitální správu vozových parků. Údaj je z července 2023.

Renovace prodlužuje životnost návěsů a zlepšuje efektivitu využívání zdrojů

Renovace návěsů a dílů je další nákladově efektivní a udržitelný způsob, jak prodloužit jejich životnost a zefektivnit využívání zdrojů. Bez spolupráce s partnery, jako je společnost DSV, si nelze výrazné snížení emisí uhlíku představit. Za poslední dva roky jsme renovovali 2445 návěsů a pracujeme na dosažení cíle 5300 v roce 2025. Kromě nakládání s odpady a renovace je naší prioritou efektivní využívání vozidel, které zajišťuje optimální provoz vozových parků našich zákazníků po celou dobu životnosti.

Zákazníci jsou středobodem strategie udržitelnosti TIP Group „For Generations to Come“. Jejím cílem je nabídnout jim konkurenceschopné možnosti nasazení udržitelnějších prostředků a poskytování služeb, které umožňují zvýšit účinnost, a tím snížit emise uhlíku. Koneckonců úspěchu můžeme dosáhnout, jen když pomůžeme zákazníkům, aby dosáhli svých cílů (udržitelnosti). A přestože na webových stránkách (klikněte sem) nabízíme o svých udržitelných produktech a službách opravdu široké informace, když si s námi promluvíte, odnesete si toho mnohem víc. Kontaktujte místního zástupce TIP a domluvte si schůzku.