FleetBeat

Fleet beat

 

 

Czym jest FleetBeat?

FleetBeat jest niezawodnym rozwiązaniem, które w czasie rzeczywistym zasila platformę FleetConnected danymi dotyczącymi lokalizacji naczepy oraz dokładnymi parametrami jej układu EBS. System maksymalizuje ilość danych pobieranych z naczep, które nie dysponują rozbudowaną elektroniką, np. naczep skrzyniowych lub typu firanka. Wykorzystując dane pozyskane z układu EBS naczep, rozwiązanie informuje o sprawności technicznej oraz stanie floty.

  • POŁOŻENIE, STAN, GEOFENCING, HISTORIA TRAS 
  • MONITOROWANIE UKŁADU EBS NACZEPY
  • INFORMACJE O STANIE TECHNICZNYM NACZEPY
  • SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT WYBRANEJ NACZEPY
  • MONITOROWANIE CIŚNIENIA OPON (TYREPLUS)

Jakie są zalety FleetBeat?

Dzięki FleetBeat dowiesz się wszystkiego o swoich naczepach. Dostęp w czasie rzeczywistym do danych użytkowych za pośrednictwem FleetConnected ułatwia podejmowanie trafnych decyzji związanych ze sprawnym zarządzaniem naczepami oraz ich bieżącym wykorzystaniem. Jeśli chcesz zoptymalizować konserwację oraz czas nieprzerwanej pracy naczep, zdaj się na informacje dostarczane przez FleetBeat.

Jak korzystać z FleetBeat?

Kiedy urządzenie telematyczne FleetBeat będzie już zainstalowane, a zaplecze skonfigurowane, sprzęt zacznie w czasie rzeczywistym wymieniać dane użytkowe z systemem FleetConnected.