Transport przyjazny środowisku: Plan działania TIP Group w celu zapewnienia bezemisyjnego transportu

„Jako TIP Group musimy być katalizatorem zmian” – mówi Arjen Kraaij, Zastępca dyrektora generalnego Grupy TIP. „W ciągu pięciu lat musimy być w stanie z dumą ogłosić, że przewodziliśmy wprowadzaniu pojazdów zeroemisyjnych w naszej branży. Udostępniliśmy te aktywa szerszemu gronu odbiorców”.

Po opublikowaniu Raportu dotyczącego zrównoważonego rozwoju TIP Group w 2022 roku spotkaliśmy się z Kraaijem, aby przeprowadzić dogłębną dyskusję na temat zaangażowania firmy w zrównoważony rozwój oraz innowacyjnych produktów umożliwiających osiągnięcie ambitnych celów.

 

Zachowanie równowagi pomiędzy wpływem na środowisko i rolą transportu w gospodarce jest bardzo złożonym wyzwaniem. W jaki sposób zespół kierowniczy wyższego szczebla aktywnie angażuje się we wprowadzanie pozytywnych zmian i zmniejszanie wpływu branży na zmiany klimatyczne?

„Nie ma co do tego wątpliwości — branża transportu w znacznym stopniu przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych. Jednocześnie stanowi także podstawowy element gospodarki. Zarówno globalnie, jak i szczególnie w Europie. Jako zespół kierowniczy wyższego szczebla jesteśmy przekonani, że zmiany klimatyczne są nieuchronne i musimy trzymać się pewnych granic, aby zapobiec poważnym konsekwencjom i pozostawić planetę w dobrym stanie dla przyszłych pokoleń. Wierzymy, że będąc liderem w zakresie leasingu, wypożyczania i konserwacji tych aktywów, musimy zwiększyć nasze wysiłki i przejąć kontrolę. Nasz pogląd jest czymś więcej niż tylko przekonaniem. Nasz zespół kierowniczy wyższego szczebla jest głęboko zaangażowany w te kwestie. 

 

Podkreśliłeś wasze zaangażowanie w kierowanie zmianami w branży prowadzącymi do jeszcze większego zrównoważonego rozwoju. Czy możesz nakreślić konkretne działania, które TIP Group podjęła w celu włączenia odpowiedzialnych praktyk do swojej działalności i procesu decyzyjnego?

„Rozpoczęliśmy od zmian na naszym własnym podwórku. Utworzyliśmy stanowisko poświęcone specjalnie kwestiom związanym ze środowiskiem, społeczną odpowiedzialnością i ładem korporacyjnym. Mamy Komisję ESG, w skład której wchodzi zarówno dyrektor generalny, jak i członkowie zespołu wykonawczego, która nadzoruje naszą strategię. Zwiększyliśmy nasze kontrole wewnętrzne oraz wprowadziliśmy nowe wytyczne i zasady. Nie dotyczy to wyłącznie zgodności czy odhaczania kolejnych pól. Chodzi o włączenie odpowiedzialnego postępowania i kwestii ESG do naszego procesu decyzyjnego.

Z dumą mogę powiedzieć, że poczyniliśmy znaczące kroki w kierunku osiągnięcia naszych celów, które zostały docenione przez niezależne organizacje zewnętrzne. Firma Sustainalytics uznała nas za lidera w branży transportowej, przyznajac nam „minimalny” wskaźnik ryzyka ESG. A wynik przyznany nam przez firmę EcoVadis poprawił się na 56 z 62 w 2023 roku, co plasuje nas w groniegronie 20% najlepszych firm na świecie. Naszym celem jest oczywiście dalsze doskonalenie. Spostrzeżenia EcoVadis umożliwiają określenie jasnych wytycznych naszych działań.

Oceny te nie są wyłącznie wyróżnieniami. Stanowią dowód dla naszych klientów, że nie tylko mówimy o tych kwestiach – działamy i jesteśmy gotowi, aby wspierać ich w wywieraniu wpływu”.

 

W jaki sposób TIP Group stawia czoła wyzwaniom stojącym przed klientami i jak wspiera ich w osiąganiu celów w zakresie zrównoważonego rozwoju?

„Główny czynnik motywacji naszych klientów do przejścia na technologie zero- i niskoemisyjne jest jasny: walka z bezpośrednimi skutkami zmian klimatycznych. Spójrzmy jednak prawdzie w oczy — istnieje również kilka praktycznych przeszkód, takich jak nadal rozwijająca się infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych, wysokie koszty początkowe związane z elektrycznymi samochodami ciężarowymi niepewność związana z ich wartością końcową i koszty utrzymania, nie wspominając o cenie energii elektrycznej. W TIP Group nie tylko jesteśmy świadomi tych wyzwań – aktywnie pracujemy nad ich pokonaniem w ścisłej współpracy z naszymi klientami i partnerami.

Istnieją obecnie wielkie możliwości, które wykraczają poza silniki samochodów ciężarowych. Obejmują one także naczepy chłodnicze wyposażone w silniki zasilane paliwem kopalnianym w celu chłodzenia. Największe wyzwanie polega na tym, że te agregaty chłodnicze napędzane dieslem nie spełniają przepisów dotyczących niskiej emisji wymaganych dla nowych samochodów ciężarowych. To właśnie tutaj technologia elektrycznych agregatów chłodniczych wkracza jako rewolucja. Agregaty chłodnicze zasilane paliwem (dieslem) można skutecznie zastąpić silnikami elektrycznymi i takie rozwiązanie jest już dostępne. Zmiana ta jest skutecznym sposobem na ograniczenie emisji w całej branży w perspektywie krótkoterminowej i jest to opcja, którą udostępniamy wszystkim naszym klientom. Nie jesteśmy nowicjuszami w tej technologii. Mamy duże doświadczenie i wiemy z pierwszej ręki, że jest to rozwiązanie korzystne pod każdym względem”.

 

bezemisyjnego transportu w TIP Group

Czy poza elektryfikacją floty dostępnej w leasingu i wynajmowanej istnieją jakieś inne zmiany lub inicjatywy w ramach strategii TIP Group?

„Dane to kolejne narzędzie, które możemy wykorzystać, aby nie tylko zmniejszyć emisję, ale także zwiększyć wydajność. Przewidujemy, że w ciągu najbliższych pięciu lat co najmniej 80% naszych aktywów będzie mieć połączenie cyfrowe, a wszystkie dane będą agregowane na naszej platformie TIP Insights. W tym przypadku kluczem jest umożliwienie naszym klientom wykorzystania tych szczegółowych danych w celu skuteczniejszej optymalizacji operacji flotowych. Zmniejszenie konserwacji i wdrożenie konserwacji proaktywnej może radykalnie ograniczyć niepotrzebne podróże w celu serwisowania pojazdów. To z kolei prowadzi do znacznego ograniczenia emisji.

Wspaniałym przykładem w tej dziedzinie jest BrakePlus, nasz elektroniczny system monitorowania skuteczności hamowania. Zapewnia inteligentne rozwiązanie w celu pomiaru działania układu hamulcowego naczep, a jego analiza jest akceptowana przez brytyjską Agencję ds. norm kierowców i pojazdów. BrakePlus zastępuje przeprowadzanie fizycznych testów hamulców rolkowych przez cały rok i stanowi dokładnie ten rodzaj innowacji, który chcemy udostępnić za pomocą naszej technologii”.

Jakie konkretne działania podejmie firma w ciągu najbliższych kilku lat, aby zamienić te zobowiązania w wymierne rezultaty?

„W tej chwili istnieje niezliczona ilość tematów związanych z ESG, którymi jeszcze się nie zajęliśmy. Dokładamy starań, aby zmniejszyć różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, jesteśmy pionierami w zakresie zielonego finansowania w celu zapewnienia bardziej przyjaznego dla środowiska finansowania. Przekształcamy nasze warsztaty, aby były bardziej ekologiczne i korzystały ze zrównoważonych rozwiązań, a także staramy się między innymi odnowić ponad 5300 naczep do 2025 roku. Osobom, które chcą uzyskać szczegółowe informacje, polecam zapoznanie się z naszym Raportem dotyczącym zrównoważonego rozwoju w 2022 roku, dostępnym na stronie internetowej TIP Group.

Jak już wspomniałem, celem TIP Group jest przewodzenie zmianom we wprowadzaniu pojazdów zeroemisyjnych w naszej branży. Naszym celem jest, aby 40–50% naszej floty składało się z przyjaznych dla środowiska pojazdów o zerowej emisji netto do 2030 roku. Nie będzie się to ograniczać do pojazdów elektrycznych. Analizujemy różne rozwiązania. Osiągnięcie tych celów oznaczałoby wielki triumf w naszych wysiłkach na rzecz zrównoważonego rozwoju. I co ważniejsze, oznaczałoby to, że pomyślnie stworzyliśmy atrakcyjne rozwiązanie dla firm, zachęcając właścicieli samochodów ciężarowych i operatorów flot do wprowadzenia technologii zero- lub niskoemisyjnych”.