Het dividend van logistieke gegevensuitwisseling

In het verleden voelden we ons ongemakkelijk bij het uitwisselen van commerciële gegevens met anderen. We maken ons zorgen over privacy, beveiliging en het risico dat onze gegevens in handen van onze concurrenten vallen. Echter, als wij in de logistiek onze winstgevendheid en efficiëntie willen vergroten en onze CO2-emissies willen verlagen, moeten we, behalve met onze directe klanten, onze gegevens uitwisselen met andere spelers binnen de toeleveringsketen. Eng of winstgevend?

Dividend van logistieke gegevensuitwisseling

Onder de logistieke dienstverleners en bevrachters, inclusief fabrikanten en handelaren, voerde ABN AMRO een onderzoek inzake logistiek uit. Het onderzoek kwam tot de bevinding dat het uitwisselen van gegevens tot uitbetaling van fraaie dividenden kan leiden aan de logistieke sector. Het onderzoek berekende dat het uitwisselen van gegevens door de spelers binnen de Nederlandse logistieke bedrijven, een 10% hogere beladingsfactor kan genereren. Deze hogere beladingsfactor kan op zijn beurt tot 10% minder kilometrage, 10% minder vrachtwagens, 10% lagere kosten en 10% minder CO2-emissies leiden. (bron: ABN AMRO)

Toenemende complexiteit

De toeleveringsketen wordt steeds complexer gezien deze zich over de hele wereld uitstrekt. Een koffiezetapparaat dat in China is vervaardigd en bij een klant in Spanje is geleverd, gaat mogelijk door diverse logistieke stadia en modi. Deze omvatten wegen, spoor, zee en lucht; meerdere in- en uitklaringen, magazijnen en opslagfaciliteiten.

Steeds meer klanten kopen online en verwachten snelle leveringen. Ook staat de logistieke sector onder steeds grotere druk, inclusief een tekort aan voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten. Daarbij is er ook een grotere politieke en maatschappelijke druk, waaronder het duurzamer maken van onze industrie.

Gegevens-gerelateerde kwesties

Het logistieke proces genereert een enorme hoeveelheid complexe gegevens die we niet optimaal benutten. Bijvoorbeeld, onderzoek suggereert dat meer dan US$140 miljard wegens conflicten en rechtszaken in de toeleveringsketen worden geblokkeerd. Dit is vaak het resultaat van belastende bureaucratie en overmatige documentatie die vaak nog steeds op papier plaatsvindt, evenals een gebrek aan transparante informatie. (bron: Hublock)

In veel situaties gaat waarde verloren. Dit gebeurt bijvoorbeeld als goederen onderweg vast komen te zitten, verloren raken of verspild worden; betwiste declaraties of incomplete douanedocumenten. Als je over enkele schakels in de toeleveringsketen gegevens mist, heeft dit een domino-effect op de rest van de schakels in je toeleveringsketen. Dit zal onder andere een negatieve invloed hebben op de snelheid van levering, winstgevendheid, reputatie bij klanten en partners en daarnaast op de CO2-emissies. 

Actie voor het milieu

Het onderzoek van de ABN AMRO schatte dat in Nederland de vermindering van CO2-emissies door gegevensuitwisseling kan neerkomen op een indrukwekkende 500.000 ton aan CO2. Dit is gebaseerd op vrachtwagens die in Nederland per jaar 5 megaton aan CO2 uitstoten.

Langzame aanpassing van gegevensuitwisseling

Door langs de gehele toeleveringsketen zichtbaarheid van gegevens te hebben, zal de logistieke efficiëntie aanzienlijk verbeteren. Echter, de logistieke sector heeft zich maar langzaam aan de gegevensuitwisseling aangepast en dat wegens twee belangrijke redenen:

  • Gebrek aan algemene technische standaarden Bedrijven en openbare instanties hebben systemen om gegevens uit te wisselen met hun service-providers en klanten. Door gebrek aan compatibiliteit tussen de bestaande systemen voor gegevensbeheer biedt dit echter een uitdaging om je gegevens uit te wisselen met die van een partner die met een ander systeem werkt.
  • Beveiligingskwesties Veel bedrijven aarzelen om hun gegevens uit te wisselen met bedrijven buiten hun onmiddellijke ecosysteem. Dit komt omdat zij denken dat hun informatie bedrijfsgevoelig is uit mededingingsoogpunt en dus gestolen kan worden ten gunste van anderen.

Waste tanker

Accelerators aanvaarden

Gelukkig zijn er diverse factoren die het aanvaarden van gegevensuitwisseling door de logistieke sector kunnen versnellen.

  • Steeds betere communicatietechnologie Dankzij de beschikbaarheid van kosteneffectieve smartphones en sensoren, evenals draadloze technologieën met hoge bandbreedte zoals 5G, die continu in veel Europese landen worden geïmplementeerd, is het voor bedrijven gemakkelijker om hun ladingen digitaal te traceren en om op papier gebaseerde processen te digitaliseren terwijl zij hoge niveaus van beveiliging behouden.
  • Internationale samenwerking betreffende het opstellen van technische standaarden Bevrachters, logistieke bedrijven, IT-bedrijven, openbare instanties en onderzoeksinstituten moeten samenwerken om voor gegevensuitwisseling technische standaarden op te stellen. Dit gebeurt op internationale niveaus met bijvoorbeeld het AEOLIX-project van de EU. Dit is een nieuw Europees netwerk voor gegevensuitwisseling. Het is bestemd voor logistiek en maakt deel uit van het Horizon 2020-programma. Experts van ERTICO, een publiek-privaat partnerschap dat 120 bedrijven en organisaties vertegenwoordigt, en de IRU, de wereldwijd opererende organisatie inzake wegtransport, werken samen om dit netwerk te ontwikkelen. Het implementeert 11 toeleveringsketen-pilots binnen negen corridors voor trans-Europese netwerken. (bron: Business Reporter)

iSHARE is een ander internationaal initiatief. Dit is een schema voor gegevensuitwisseling binnen de logistieke sector en is ontwikkeld door meer dan 20 Nederlandse organisaties van de logistieke en transportsectoren die werden samengebracht door de Nederlandse overheid. Dit schema staat op het punt internationaal beschikbaar te worden gesteld, nadat het in maart 2019 in het actieplan van de Internationale organisatie voor gegevensruimtes is opgenomen. (bron: iShare)

Bereidheid van de sector

Binnen de sector bestaat een bereidheid tot gegevensuitwisseling. 97% van de respondenten van het ABN AMRO-onderzoek zegt dat zij hiertoe bereid zijn. Het onderzoek kwam tot de bevinding dat 87% van de logistieke service-providers overtuigd was dat gegevensuitwisseling zal leiden tot een efficiënter logistieke keten, lagere kosten (67%), betere capaciteitsbenutting (54%) en verminderde CO2-emissies (61%). (bron: ABN AMRO)

Actieplan

ABN AMRO heeft drie aanbevelingen voor logistieke service-providers die willen profiteren van gegevensuitwisseling.

  1. Logistieke bedrijven moeten van gegevens het centrale punt maken van hun bedrijfsstrategie.
  2. Logistieke bedrijven moeten met hun klanten samenwerken om ze ervan te overtuigen wat de toegevoegde waarde zal zijn als zij hun gegevens uitwisselen met andere partijen binnen de keten.
  3. Om vertrouwen op te bouwen, moeten logistieke bedrijven meer partnerschappen voor de lange termijn aangaan. Hierdoor kan meer informatie worden uitgewisseld en toegevoegd om de kracht van de toeleveringsketen verhogen. (bron: ABN AMRO)

TIP en het dividend van logistieke gegevensuitwisseling

Als leidinggevende aanbieder van verhuur en leasing van trailers binnen Europa, met ongeveer 70.000 units binnen ons wagenpark, willen we graag onze gegevens met je uitwisselen. Wij hopen zo om je op gemakkelijke en kosteneffectieve wijze te laten profiteren van het dividend van logistieke gegevensuitwisseling. Voeg trailers toe aan je wagenparken of verwijder deze om schommelende niveaus van zakelijke mogelijkheden te beheren volgens de gegevens die je vanuit de toeleveringsketen verzamelt.

Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe TIP je kan helpen met verhuur en leasing van trailers terwijl je een nieuw bedrijf binnen jouw toeleveringsketen ontdekt.