Deelnemen aan de circulaire toeleveringsketen

In een recent verslag over de toptrends in de logistiek voor 2019 spotte analist Cerasis de opkomende trend van de ‘circulaire toeleveringsketen’. Het concept bestaat nog niet zo lang. Om successen te boeken in deze nieuwe omgeving, moeten trailerparken en logistieke bedrijven hun businessmodellen en bedrijfsstrategieën opnieuw bekijken, hun digitale systeem upgraden ter verbetering van de mogelijkheden voor risicobeheersing en zorgen dat hun toeleveringsketen veerkrachtiger wordt.

Wat is een circulaire toeleveringsketen?

De bestaande toeleveringsketens zijn lineair: producten doorlopen het proces van grondstof naar vervaardiging, verkoop en distributie tot aan afvalverwerking aan het einde van hun productcyclus. De circulaire toeleveringsketen is een gesloten kring en werkt de afvalproducten weer op tot grondstoffen uit het oogpunt van duurzaamheid en hergebruik. De circulaire toeleveringsketen vormt een essentieel onderdeel van de ‘circulaire economie’.

De circulaire economie

Een ‘circulaire economie’ of ‘circulariteit’ is een ‘economisch systeem dat gericht is op het tot een minimum beperken van afval en het maximaal benutten van hulpbronnen’. (bron: Consultancy.eu) De interesse voor de ontwikkeling van een circulaire economie komt voort uit verschillende factoren met als belangrijkste de noodzaak de milieugevolgen van de op groei gerichte kapitalistische economieën te beperken door te zorgen voor minder afval, een beter milieu en duurzaamheid.

Andere factoren die de circulaire economie in de hand werken zijn de zorgen die worden geuit door Millennials en de Generatie Z over de klimaatverandering en de constatering dat ze veel minder dan de vorige generaties geïnteresseerd zijn in consumentisme en de voordelen van het kopen in plaats van huren van producten. Dit laatste aspect heeft gezorgd voor extra interesse in het aanbod van ‘Products-as-a-Service’, zoals Uber, het Amerikaanse kledinghuurbedrijf ‘Rent the Runway’ en in een industriële context, de verhuurservice ‘time on wing’ van GE voor de huur van vliegtuigmotoren. (bron: GE Digital)

De Ellen Macarthur Foundation, koploper op het gebied van circulaire economie, geeft aan dat “Circulaire economie verder kijkt dan het huidige take-make-waste-model en streeft ernaar om groei te herdefiniëren waarbij de positieve maatschappelijke voordelen centraler staan. Het houdt in dat de economische activiteit van het verbruik van eindige hulpbronnen wordt uit gefaseerd en dat er in dit systeem niet meer zoiets bestaat als afval.”

Circular Economy

Winstgevende circulariteit

De bescherming van de aarde aan de hand van de circulaire economie kan zorgen voor nieuwe kansen, maatschappelijke voordelen en een aanzienlijke groei van nieuwe activiteiten. Bijvoorbeeld:

  • De circulaire economie zal in 2030 US$ 4,5 biljoen bijdragen aan de wereldwijde economie en honderdduizenden banen creëren. (bron: GE Digital)
  • Het consultancybureau Oliver Wyman denkt dat transformatie van de Nederlandse economie naar een economie die meer is gebaseerd op het circulaire economische model zorgt voor aanzienlijke voordelen die veel verder strekken dan de verduurzaming van de consumptie in Nederland. Deze verschuiving zal het aantal hoogwaardige nieuwe producten laten afnemen en een bredere markt van nieuwe en tweedehandse producten creëren die zal worden gecompenseerd door extra uitgaven in andere onderdelen van de economie aan diverse soorten producten en diensten. Een overstap naar een circulaire economie zal de Nederlandse economie met € 5,7 tot € 31,0 miljard laten groeien en 14.000 tot 83.000 nieuwe banen opleveren. (bron: eu)
  • Schneider Electric, specialisten op het gebied van energiebeheer en automatisering, maakt gebruik van gerecyclede componenten om producten te vervaardigen die op hun beurt te recycleren zijn. Ze verlengen de productcyclus verder via leasing, pay-per-use en regelingen voor het terugnemen van producten (voor verdere recycling) in hun toeleveringsketen. Zo'n 12% van de omzet van Schneider Electric is afkomstig van circulaire activiteiten. Deze activiteiten zullen 100.000 ton aan primaire hulpbronnen besparen in de periode van 2018 t/m 2020. (bron: WEForum)
  • Close the Loop, een Australisch bedrijf dat oude printercartridges en zacht plastic weer opwerkt tot waardevolle producten. Het bedrijf mengt deze materialen met asfalt en gerecycleerd glas om er wegen van te maken die tot wel 65% langer meegaan dan traditioneel asfalt. (bron: WEForum)

Logistieke winnaars

Mark McArthur, algemeen directeur, Noord-Amerika van de Alpega Group, de “enige aanbieder van on-demand transportbeheersoftware en diensten” onderstreept dat de circulaire economie ernaar streeft om de milieugevolgen van de toeleveringsketen te beperken. Klanten geven steeds meer de voorkeur aan het kopen van duurzaam geproduceerde producten. De bedrijven, waaronder transportbedrijven en logistieke bedrijven, die maatschappelijk verantwoord ondernemen combineren met hun expertise op het gebied van toeleveringsketenbeheer, komen als winnaars uit de bus. (bron: SCMR)

Transportbedrijven moeten als onderdeel van het 'sluiten van de cirkel’ bijvoorbeeld gebruikmaken van transportverpakkingen die meerdere keren kunnen worden gebruikt of retour worden genomen. De rol die digitale technologieën zoals AI, voorspellende analyses en blokchain spelen in de circulaire toeleveringsketen zal steeds groter worden nu trailerparken, logistieke bedrijven, bevrachters en klanten gaan samenwerken om hun gegevens transparanter te maken, ze bereidwilliger zijn om het met andere leden van de toeleveringsketen te delen en ze het goederenverkeer digitaal gaan bijhouden. Dit verhoogt de veerkracht van de toeleveringsketen, biedt extra omzetkansen en vermindert het risico voor de deelnemers.

Gebruikscasus circulariteit Panalpina

Het logistieke bedrijf heeft een interessante overstap gemaakt naar circulariteit door niet alleen de toeleveringsketen maar ook de levenscyclus van producten te beheren. Panalpina beheert de totale productlevenscyclus voor een sociaal media bedrijf door het zoeken en kopen van de basismaterialen zoals servers, switches, USB-apparaten bij leveranciers die Panalpina vervolgens verwerkt, assembleert, configureert, test en daarna verzendt naar klanten over de hele wereld van het bedrijf. Voor deze klant beheert Panalpina ook de herfabricage, reparatie en retouren. (bron: The Loadstar)

EU-initiatieven

De EU heeft subsidie verleend aan het NexTrust-project waar gezamenlijk 31 partnerorganisaties aan werken voor het stimuleren van de samenwerking in de logistieke sector met als doel de efficiëntie en duurzaamheid van de Europese logistiek te verbeteren.

TIP-trailerverhuur

De kernactiviteit van TIP Trailer Services is het leveren van trailers op huur- of leasebasis, wat onze klanten kan helpen om hun trailerparken flexibeler te laten inspelen op de nieuwe kansen die de circulaire toeleveringsketen biedt. TIP heeft een wagenpark van ongeveer 70.000 opleggers. We bieden trailerverhuur voor de behoeften op korte termijn. De huurovereenkomsten lopen voor een initiële looptijd van maximaal 12 maanden. Ze omvatten onderhoudsdiensten via onze werkplaatsen en pechhulp in meerdere landen dankzij ons pan-Europese netwerk. Klanten kunnen trailers leasen met flexibele financieringsoplossingen, waaronder langlopende huurcontracten en sale- en leaseback-contracten.

Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe TIP je meer flexibiliteit kan bieden via trailerverhuur en meer omzet kan geven door deelname aan de circulaire toeleveringsketen.