Onze 10 tips voor ladingzekering

10 tips voor ladingzekering

Regelmatig verschijnen er in de media verhalen over trailers die van de weg worden gehaald omdat de ladingzekering niet in orde is. De lading steekt uit of is niet goed bevestigd. Slecht bevestigde ladingen vormen een aanzienlijk veiligheidsrisico voor chauffeurs en andere weggebruikers. Dit kan voorkomen worden. Er zijn diverse manieren om ladingen in trailers te zekeren. Ook zijn er internationale richtlijnen voor veilig laden. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij je bij TIP ook voorzien van tips om je goederen veilig te laden.

Veel ophef over niets?

Nee. Een slecht bevestigde lading kan de balans van een trailer beïnvloeden. De EU schat dat tot 25% van de ongevallen met vrachtwagens verband houdt met slecht beveiligde lading. Op dit gebied verschillen regels tussen EU-lidstaten, waardoor het voor wagenparkbeheerders een uitdaging is om in alle landen te voldoen aan de minimumvereisten. (bron: EU)

Veel uitdagingen

Er zijn veel uitdagingen met onveilige ladingen. Sommige liggen voor de hand, zoals het in gevaar brengen van de veiligheid van chauffeurs en andere weggebruikers, proceskosten bij ongevallen of de kosten van boetes voor het niet naleven van de verkeersregels.

Maar er zijn nog meer problemen die minder voor de hand liggen. Konrad Rainer, expert op het gebied van ladingbeveiliging, is van mening dat het grootste deel van de transportbedrijven de meeste ladingen op de juiste manier laden, maar hierbij een probleem over het hoofd zien dat zich vóór het laden kan voordoen. Dergelijke problemen zijn onder andere beschadigde verpakkingen en slecht verpakte goederen in dozen of op pallets. Deze problemen kunnen de veiligheid van de lading onder druk zetten zonder dat de chauffeur hiervan op de hoogte is. Dit vormt een veiligheidsrisico. (bron: Traktuell.at)

Richtlijnen

Gelukkig delen veel organisaties werkmethodes op het gebied van ladingzekering. Er zijn internationale richtlijnen opgesteld door de International Road Transport Union (IRU). In 2014 heeft de EU-richtlijnen uitgebracht over de beste methodes op het gebied van ladingzekering.

In 2017 publiceerde de Britse regering een bijgewerkte versie van haar ladingzekering: begeleiding van voertuigbestuurders. Andere landen zoals Zwitserland hebben soortgelijke initiatieven genomen.

10 geboden

De EU omschrijft "de tien belangrijkste geboden voor het zekeren van lading". Ze omvatten (verkorte versie):

  1. “Controleer het voertuig voor het laden om er zeker van te zijn dat de laadvloer, de carrosserie en het zekeringsmateriaal veilig zijn”.
  2. “Zet de lading zo vast dat deze niet kan wegschuiven, wegrollen, kan vallen door trillingen of het voertuig kan doen kantelen”.
  3. “Bepaal de bevestigingsmethode(n) die het beste passen bij de kenmerken van de lading”.
  4. “Zorg ervoor dat de aanbevelingen van fabrikanten van het voertuig- en zekeringsmateriaal worden opgevolgd”.
  5. “Controleer of het zekeringsmateriaal diverse omstandigheden tijdens het rijden kan doorstaan, zoals noodremmen of slechte wegomstandigheden”.
  6. “Inspecteer de lading die overblijft na het laden en/of lossen en controleer op overbelasting en een juiste gewichtsverdeling voordat je weer wegrijdt”.
  7. “Controleer de lading regelmatig tijdens de reis”.
  8. “Gebruik waar mogelijk materiaal dat de ladingzekering ondersteunt, zoals antislipmatten, banden, enz.”.
  9. “Zorg ervoor dat de materialen waarmee je de lading zekert, de vervoerde goederen niet beschadigen”.
  10. “Rijd soepel om te voorkomen dat er te veel kracht op de lading wordt uitgeoefend”.

(Bron: EU/UIRR)

Eerder schreven wij al een artikel over het vastzetten van lading. Ook hierin kwamen tips naar voren. De belangrijkste tips die hierboven niet genoemd zijn, maar belangrijk zijn om mee te nemen:

Zorg dat de trailer geschikt is voor het doel

Zeer voor de hand liggend, maar zorg ervoor dat je voertuig, inclusief de trailer geschikt zijn voor het juiste doel. Weet je niet zeker welk type trailer je het beste kan gebruiken voor een bepaalde lading? Wij helpen je graag met passend advies. Heb je de juiste trailer niet beschikbaar in je eigen vloot? Bij ons kan je alle type opleggers huren voor zowel de korte als de lange termijn.

Installeer een beveiligingssysteem

De gecombineerde kracht van het ladingbeveiligingssysteem moet voldoende zijn om bestand te zijn tegen een voorwaartse kracht van niet minder dan het totale gewicht van de lading om te voorkomen dat de lading onder zwaar remmen beweegt en de helft van het gewicht van de lading achteruit en zijwaarts beweegt. Hierbij kan onze telematica dienst TIP Insight oplossing bieden. Hiermee houd je niet alleen de conditie van je trailer in de gaten, maar ook die van je lading. Lees hier meer over TIP Insight.

TIP en ladingzekering

Door de jaren heen hebben we veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van ladingzekering. We kunnen je tips geven over welke trailers het meest geschikt zijn voor de te vervoeren lading. Heb je deze trailer niet in je eigen vloot? Dan kun je bij ons dit type trailer huren of leasen. Of het nu gaat om één trailer, of meerdere trailers, we kunnen je direct voorzien van een passende oplossing. Wil je weten wat voor jouw lading de beste oplossing is? Neem contact met ons op.