Pronájem návěsů: pohled do budoucnosti

Ačkoli se předpokládá zpomalení hospodářského růstu v oblasti Evropy a Kanady, kde působí společnost TIP Trailer Services, stále je mnoho důvodů, proč mohou správci vozového parku zůstat optimističtí. Pronájem návěsů je i nadále účinnou možností pro ty, kteří chtějí využívat nové příležitosti a řídit nové kolísavé obchodní toky.

Zpomalení, avšak stále růst

Hospodářský růst v Evropě i Kanadě bude i nadále nabízet nové obchodní příležitosti pro vozové parky. Podle Evropské komise zůstává prognóza růstu HDP v EU nezměněna, a to na úrovni 1,4 % v roce 2019 a 1,6 % v roce 2020.

Organizace Conference Board očekává, že kanadská ekonomika v roce 2019 poroste o 2 procenta. Očekává se však, že růst začne zpomalovat pod hodnotu 2 procent počínaje rokem 2020, kdy se předpokládá, že dosáhne plné kapacity. Poté bude růst omezen na průměrně 1,7 nebo 1,8 procenta.

Silný růst na klíčových trzích koncových uživatelů návěsů

Ve Výroční zprávě za rok 2018 společnosti TIP náš výzkumný tým předpověděl výrazný celosvětový růst na klíčových trzích koncových uživatelů návěsů TIP, jako je maloobchodní elektronické obchodování, u nějž předpovídá v letech 2017 až 2020 složenou roční míru růstu ve výši 21,5 %, přičemž hodnota trhu bude činit přibližně 3,627 bilionu EUR. Rovněž dospěl k závěru, že celosvětový trh spotřební elektroniky poroste v letech 2018 až 2022 složenou roční měrou růstu ve výši 8,6 % a spotřební zboží během čtyřletého období do roku 2020 dosáhne složené roční míry růstu ve výši 4,0 %. To podpoří stabilní růst v tradičních oblastech maloobchodu s potravinami, chemických výrobků a automobilového průmyslu.

Poptávka po nových návěsech

V roce 2018 jsme předpovídali, že evropská a severoamerická poptávka po nových návěsech bude i nadále vysoká. Obzvláště slibná budoucnost se očekává v případě registrací návěsů v Evropě, u nichž se předpokládá, že v letech 2018 až 2022 porostou o 2 % ročně, přičemž ročně se prodá průměrně 168 000 návěsů. Přestože se domníváme, že se tempo růstu výroby návěsů v USA ve stejném období zpomalí v průměru o 1 %, výroba zůstane v dobré kondici a průměrně se vyrobí 321 000 návěsů ročně. (zdroj: Výroční zpráva za rok 2018 společnosti TIP)

Mezinárodní pronájem návěsů

Některé z budoucích příležitostí krajně vytíží kapacitu vašeho stávajícího vozového parku. Může se stát, že budete potřebovat další návěsy k vyzvednutí kontejnerů z přístavu Marseilles ve Francii nebo Port Metro Vancouver v Kanadě nebo zásilky zboží z multimodálního železničního terminálu v nizozemském Rotterdamu. Využití flexibility a pohodlí mezinárodního pronájmu návěsů se může stát nezbytným nástrojem pro úspěch vašeho podniku.

Společnost TIP Trailer Services je předním poskytovatelem pronájmu, leasingu, údržby a oprav návěsů zákazníkům ze společností v odvětví dopravy a logistiky v Evropě a Kanadě, a je ideálním partnerem pro mezinárodní pronájem návěsů, díky kterému můžete uspokojit kolísající poptávku. Máme širokou zákaznickou základnu od nadnárodních dopravních společností s velkými vozovými parky po vlastníky/řidiče s jedním návěsem. 

Pronájem návěsů po celé Evropě

V Evropě působíme v šestnácti evropských zemích, mezi něž patří severské země, Benelux, střední Evropa, Středozemí a Spojené království a Irsko. Vozový park společnosti TIP s přibližně 70 000 vozidly se rozkládá na 78 místech. 

Pronájem návěsů po celé Kanadě

Po nedávné akvizici společnosti Trailer Wizards bude mít kanadská divize společnosti TIP kombinovaný vozový park čítající více než 33 000 návěsů. Společnost bude zaměstnávat více než 500 lidí, včetně přibližně 300 mechaniků, na téměř 30 místech v Kanadě od Ostrova prince Edvarda po Britskou Kolumbii.

Typy návěsů

Největší část našeho stávajícího vozového parku představují standardní návěsy a související vybavení, včetně sedlových návěsů, plachtových, dodávek a výměnných nástaveb. Zákazníkům také pronajímáme nebo poskytujeme na leasing jiné návěsy, jako jsou kontejnery s pohyblivou podlahou, tuhé návěsy, cisterny na odpad, návěsy pro přepravu automobilů a také dodávky a nákladní vozidla poháněná elektřinou i konvenčními palivy.

Pronájem návěsů TIP

Naše smlouvy o pronájmu jsou ideální pro správce vozového parku, kteří si chtějí pronajmout návěsy na období do 365 dní. Díky našim smlouvám o pronájmu usnadňujeme správcům vozového parku přidat návěsy k vozovým parkům nebo je odebrat s cílem reagovat na vysokou a nízkou podnikatelskou poptávku. Díky pronájmu se mohou správci vozového parku vyhnout vykazování fixních nákladů na vlastnictví v rozvahách. V případě období delších než jeden rok zákazníkům doporučujeme jako nejlepší řešení leasing.

Kompletní servis, zamezení stresu

Díky pronájmu návěsu se společností TIP nemusíte hledat prostředky na pokrytí vysokých počátečních nákladů na nákup nového návěsu a řešit problémy s jeho údržbou. Pronájem návěsu s TIP zahrnuje kompletní servis, výměnu pneumatik, výměnu dílů náprav a brzd, výměnu dílů chladicí jednotky, výměnu dalších dílů a silniční asistenční služby, takže můžete být v klidu..

V rámci silničních asistenčních služeb od společnosti TIP se na nás můžete spolehnout, protože pro vaše pronajaté návěsy poskytneme plnou podporu 24 hodin denně 7 dní v týdnu, kdekoli budete potřebovat.

S naší službou na ochranu před poškozením je pronajatý návěs chráněn před dodatečnými náklady způsobenými poškozením, požárem, a dokonce ztrátou vybavení.

Chcete-li získat více informací o tom, jakou přidanou hodnotu pro budoucí obchodní příležitosti vašeho vozového parku v Evropě a Kanadě může poskytovat pronájem návěsu u společnosti TIP, neváhejte se na nás obrátit.

 

Knowledge Articles

All you should know about e-maintenance
informační články

All you should know about e-maintenance

As the transportation industry shifts towards electric vehicles (EVs), e-maintenance has become increasingly important. What are its features, benefits and challenges?
dozvědět se více
Networking - Profitujte ze silných průmyslových partnerů
informační články

Networking - Profitujte ze silných průmyslových partnerů

Profitujte z naší globální sítě! Dodavatelé vozidel a poskytovatelé služeb jsou důležitými strategickými partnery, kteří vám mohou pomoci dosáhnout vašich obchodních cílů a ukázat vám nové příležitosti.
dozvědět se více
Telematika pro návěsy
informační články

Telematika pro návěsy

Návěs již není jen skříň na kolech. Stejně jako ve zbytku dopravního průmyslu byly vyvinuty nové technologie, které zajišťují hladkou cestu pro
dozvědět se více