Waste tankers

"Do czyszczenia kanalizacji z lub bez uzdatnianiem wody, czyszczenia wpustów lub do zasysania i płukania - jest niezawodnym partnerem w branży WOD-KAN."

Wniosek o wynajem

Podstawowy sprzęt:

  • Wysokociśnieniowe rozpylanie i jednoczesne odsysanie

  • Pompa próżniowa: Pompa pierścieniowo-cieczowa CVS typ VacuStar WR 3100, przepływ powietrza 3.100 m3/h

  • Pompa wysokociśnieniowa: URACA, typ P3-45, wydajność 348 l/min przy 205 bar z elektroniczną regulacją ciśnienia

  • Wąż ssący z wysuwanym wysięgnikiem teleskopowym DN 125 do jednoczesnego manewrowania wężami ssącymi i ciśnieniowymi (5" i 1") o maksymalnym zasięgu. 5.200

  • Drugi hydrauliczny wąż wysokociśnieniowy o długości 60 metrów ½

  • Wewnętrzny tłok pneumatyczny, zdalne sterowanie z funkcją CAN i wyświetlaczem

  • Pilot zdalnego sterowania z funkcją CAN i wyświetlaczem oraz wciągarką elektryczną

  • Urządzenie do mycia ręcznego, imadło, podszewski do redukcji hałasu


Uwaga: Najczęściej używane są wyświetlane opcje, aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt.

Pojazd asenizacyjny

Pojazd asenizacyjny

Do czyszczenia kanalizacji, kanałów ściekowych, osadów ściekowych i usuwania odpadów kopalnianych - niezawodnym partnerem jest pojazd ssący i płuczący.