Is het de moeite waard om op de blockchain trein te springen?

Binnenkort kun je de toevoerketen van koffiebonen volgen vanaf de teler tot je espresso of Starbucks. Dankzij blockchain technologie en een mobiele app kun je er zeker van zijn dat de koffiebonen ethisch verantwoord en duurzaam geteeld zijn, terwijl je van je kopje koffie geniet. (bron: Computerworld) Dit is slechts één toepassing van blockchain technologie van de vele die beschikbare zijn voor het toevoerketenbeheer. Is het de moeite waard om op de trein van de blockchain te springen?

Wat is blockchain?

"Een blockchain is een gedecentraliseerd, gedistribueerd en openbaar digitaal register dat wordt gebruikt om transacties tussen veel computers te registreren, zodat elk betrokken record niet achteraf kan worden gewijzigd, zonder de volgende blokken ook te wijzigen. [De in de blockchain vermelde transacties zijn openbaar beschikbaar.] Zo kunnen deelnemers transacties onafhankelijk en relatief voordelig verifiëren en controleren." (bron: Wikipedia) Blockchain is vooral bekend vanwege het registreren van betalingen en transacties met betrekking tot de Bitcoin-cryptovaluta.

Blockchain en de toevoerketen

Blockchain is een gedistribueerd, digitaal register dat kan worden gebruikt voor allerlei toepassingen in de gehele toevoerketen, bijvoorbeeld voor uitwisselingen, contracten, tracering en betalingen. Blockchain heeft het potentieel om de huidige zeer complexe, globale, vage en inefficiënte toevoerketens te transformeren door hun efficiëntie te verbeteren en door een positieve invloed uit te oefenen op opslag, documentbeheer, activavolgsystemen, leveringen en betalingen. (bron: Forbes)

Veel van de huidige blockchain toepassingen focussen op de oorsprong en traceerbaarheid van producten, anti-corruptie en humanitaire acties. Blockchain toepassingen die (wereldwijde) toevoerketenacties stroomlijnen zijn ook interessant voor trailerparkbeheerders. Door toevoerketenprocessen te digitaliseren en ze te registreren in de blockchain hebben alle spelers in het veld een beter zicht op de informatie. Dit ontgrendelt de papierloze handel en zal leiden tot end-to-end integratie van documentatie van gegevens die onderdeel uitmaken van de huidige toevoerketen. (bron: WEF)

Blockchain-casestudies

Sommige belangrijke organisaties zijn begonnen blockchain technologie toe te passen in hun toevoerketen. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Diamantbedrijf De Beers heeft een blockchain geïntroduceerd om het bedrijf en zijn klanten in staat te stellen de gehele toevoerketen van losse edelstenen te traceren vanaf het moment dat ze worden gedolven tot het moment dat ze in de winkel worden verkocht. Dit garandeert dat de diamanten echt zijn, uit een duurzame bron komen en geen "bloeddiamanten" zijn. (bron: De Beers)
  • Het Wereldvoedselprogramma werkt met blockchains in het vluchtelingenkamp Azraq in Jordanië om de voedselrechten van 10.000 mensen te registreren. (bron: World Economic Forum)
  • Farmaceutische bedrijven in de Verenigde Staten testen toevoerketen traceerdiensten in SAP op basis van blockchains, waarmee verkopers van medicijnen de authenticiteit van farmaceutische verpakkingen die terugkomen van ziekenhuizen en apotheken kunnen verifiëren. (bron: ComputerWorld)

De toekomst is helder

Sommige commentatoren zoals het World Economic Forum zijn erg enthousiast over blockchain technologie. In een rapport staat: "Oppervlakkig gezien lijkt de toevoerketen in de toekomst veel op die we nu al kennen. In de toekomst kunnen we verreikende veranderingen verwachten door blockchains, die betere communicatie, minder geschillen, hogere veerkracht en een aanzienlijke winst op het gebied van operationele efficiëntie mogelijk maken".

Interesse in nieuwe blockchain initiatieven

Er is veel interesse in innovaties en nieuwe initiatieven in blockchain. Een recent voorbeeld is Amazon, dat zijn blockchain dienstenplatform ter beschikking stelt voor gebruik door externe bedrijven in de toevoerketens. AT&T en Nestlé maken er al gebruik van. (bron: SupplyChainDrive)

Een ander voorbeeld is de aankondiging door het World Economic Forum begin mei 2019 van het nieuwe initiatief "Redisigning Trust with blockchain in the Supply Chain", dat ervoor moet zorgen dat blockchain wordt ontwikkeld op een "interoperabele, verantwoordelijke en inclusieve manier". Meer dan 100 partners hebben zich hierbij aangesloten, waaronder logistieke bedrijven, multinationals, havens, NGO's en meer dan 20 regeringen. Met de nadruk op verscheping zal het WEF-project drie bestaande projecten omvatten, waaronder Tradelens van IBM en Maersk, het Global Shipping Network en Kuehne + Nagel, het vrachtvervoerdersproject met Accenture. Er is ook een professionele organisatie die blockchain normering voor de logistiek ontwikkelt, de Blockchain in Transport Alliance (bron: Ledger Insights)

Voorzichtigheid geboden

Analysts Gartner voorspelt dat 90% van blockchain gebaseerde toevoerketeninitiatieven tegen 2023 te maken zal krijgen met 'blockchain vermoeidheid' als gevolg van een gebrek aan gebruikscasussen. Bovendien identificeren toevoerketenbedrijven diverse andere barrières die het aannemen van blockchains zullen belemmeren, zoals de onvolwassenheid van de technologie, het ontbreken van technologische normering, het gebrek aan eenvoudige pakket blockchain oplossingen en de tactische natuur van bestaande toepassingen. (bron: Information Age)

Op de blockchain trein springen?

Terwijl de blockchain technologie zich steeds verder ontwikkelt, adviseert Gartner dat "organisaties voorzichtig moeten zijn met een vroegtijdige implementatie en dat ze zich (niet) moeten storten in het werkbaar maken van een blockchain in hun toevoerketen, totdat er een duidelijk onderscheid is tussen de hype en het kernvermogen van blockchains". (bron: Information Age) Daarom is het waarschijnlijk de moeite waard je te beraden over blockchains voordat je erover gaat nadenken hoe je er in de toekomst voordeel uit kan halen voor je trailerpark. Investeer er niet in totdat er een heldere reden is om dit te doen.

TIP - wij volgen de laatste trends voor je

TIP onderzoekt voortdurend manieren om zijn klanten up-to-date te houden over de laatste technologieën. In een omgeving waar nieuwe technologieën regelmatig de vorm van onze bedrijfstak veranderen willen wij van TIP, als je logistieke partner, je op de hoogte houden van ontwikkelingen en je inspireren beter te presteren dan je concurrenten.

Het R&D-team van TIP beoordeelt en test trailer- en vrachtwageninnovaties zoals blockchain voortdurend. Dankzij onze toewijding aan onderzoek kunnen klanten van TIP genieten van de nieuwste technologieën als ze voor het eerst van ons huren of als ze hun oude trailers inruilen voor nieuwe onder een bestaand huurcontract.

TIP Trailer Services

TIP Trailer Services is een toonaangevende leverancier van trailer lease, verhuur, onderhoud en reparatie aan klanten in transport en logistiek in Europa en Canada. Door trailers te huren kun je profiteren van nieuwe technologieën zodra deze op de markt komen. Door te leasen en huren krijg je toegang tot de beste trailers en de nieuwste trailertechnologie zonder hoge investerings- en overheadkosten. Je kunt ook meer trailers nemen of het aantal verlagen als de vraag fluctueert.

Voor meer informatie over toonaangevend trailerhuur en -lease van TIP Trailer Services kun je met dit formulier contact opnemen met je plaatselijke TIP Trailer Services-manager.