Europese trailermarkt Lead-Time index, gepresenteerd door TIP

Het is een "achtbaan" van een jaar geweest voor de transportindustrie. Sinds 2021 is de Europese trailerindustrie beïnvloed door belangrijke externe gebeurtenissen. De prijzen voor trailers zijn de hoogste ooit in de afgelopen 25 jaar en we hebben te maken met schaalnadelen, waarbij geldt: hoe hoger de vraag, hoe hoger de prijzen.

Wat is er met de sector gebeurd? Wat is de status van de markt? Wat zijn de prognoses voor 2022?

Om de Europese trailermarkt beter te begrijpen, onthullen wij voor het eerst onze gegevens als insiders van de sector: de European Lead-Times index (ELT), gepresenteerd door TIP. 

Wat is de ELT-index, gepresenteerd door TIP? 

De European Lead-Times index biedt een holistische analyse van de marktvoorspelling. Het biedt een actuele statistische maatstaf voor de ontwikkeling van de levertijden, zodat we beter op de toekomst kunnen anticiperen.

De index wordt berekend op basis van de markt en de markttrends. Het marktgemiddelde is 50; een hoger cijfer geeft aan dat de gemiddelde tijd tussen bestelling en ontvangst van het materieel hoger is, en omgekeerd, een lager cijfer geeft aan dat de gemiddelde tijd lager is.

TIP’s ELT index from April 2018 to April 2022

TIP’s ELT index from April 2018 to April 2022

Exponentiële groei van grondstofkosten en leveringstermijnen sinds 2021

Trailerfabrikanten zijn sinds 2021 op een aantal hindernissen gestuit. We onderscheiden drie belangrijke periodes waarin er een echte groeipiek was: februari 2021, juli 2021 en februari 2022. Deze afzonderlijke gebeurtenissen tonen het precieze moment waarop de prijzen aanzienlijk stegen. Om deze stijging te begrijpen, moeten we de verschillende gebeurtenissen die de sector op dat moment kenmerkten, nader bekijken. 

Februari 2021: het begin van de schaalnadelen

De bovenstaande index wijst op een eerste groeipiek in februari 2021, die samenvalt met de aankondiging van de Duitse regering over subsidies voor nieuwe trailers.

De Duitse regering had in totaal een budget van 550 miljoen euro uitgetrokken voor deze subsidie, waarvoor de uiterste aanvraagtermijn 15 juni 2021 was. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie was het echter noodzakelijk dat de trailers vóór 31 december (later verlengd tot maart 2022) werden geregistreerd. 

Als gevolg daarvan steeg de vraag van Duitse fabrikanten aanzienlijk, wat gevolgen had in heel Europa. Om de subsidie op tijd te kunnen aanvragen, wendden klanten zich tot andere Europese fabrikanten die op dat moment meer capaciteit hadden.

Deze plotseling groeiende vraag markeerde het begin van de schaalnadelen: hoe hoger de vraag, hoe hoger de prijzen.

Juli 2021: de invoering van de grondstoffen index clausule door de eerste OEM

De ELT-index toont een tweede groeipiek, die begon toen de marktvraag groter was dan de capaciteit van de fabrikanten.

Vanwege de grote marktvraag hebben trailerbouwers hun activiteiten uitgebreid om over voldoende capaciteit te beschikken om aan de verwachtingen te voldoen. Deze productiestijging heeft op haar beurt geleid tot grondstoffentekorten en een stijging van de prijzen. Het was onvermijdelijk dat de fabrikanten hun prijzen moesten verhogen om deze stijging van de grondstofprijzen te compenseren.

Sinds 2021 is de prijs van deze belangrijke onderdelen blijven stijgen. In een periode van 12 maanden is de prijs van aluminium met 90% gestegen en die van staal met 100%. 

Daarom werd in juli 2021 voor het eerst een indexeringsclausule voor grondstoffen ingevoerd om de activiteiten van de fabrikant veilig te stellen. Deze clausule leidde tot een vermindering van het aantal bestellingen voor deze fabrikant, terwijl de anderen besloten hun leveringstermijnen verder te verlengen.

Februari 2022: het bevoorradingstekort is toegenomen door de oorlog tussen Oekraïne en Rusland

Daar komt nog bij dat de tragische oorlog tussen Oekraïne en Rusland ook massaal bijdraagt tot de tekorten van allerlei aard. 

Naast het tekort aan aluminium, staal en EBS-systemen heeft de industrie nu ook te kampen met een tekort aan hout, aangezien dit product voornamelijk uit Oekraïne komt. Dit tekort heeft grote gevolgen voor de trailerfabrikanten omdat hout in alle soorten trailers wordt gebruikt en Rusland vroeger een belangrijke exporteur van hout was. De meeste bedrijven zijn echter volledig gestopt met de aankoop van hout uit Rusland. Zowel het verbod op de Russische export als de ontwrichting van de Oekraïense fabrieken heeft geleid tot een enorm tekort aan materialen.

Wat kunnen we de komende maanden verwachten?

Nu de levertijden en -kosten stijgen, zullen bedrijven hun beschikbare middelen optimaal moeten benutten. Alle fabrikanten worden geconfronteerd met aanzienlijke verstoringen van hun activiteiten omdat zij niet hebben geanticipeerd op deze bevoorradingsproblemen. Sommige van hen hebben hun productie herschikt of zijn zelfs gestopt met het uitbrengen van offertes voor de levering in 2023.

"We verwachten dat de doorlooptijden zich de komende maanden zullen stabiliseren, maar gezien de onzekere marktdynamiek waarin we opereren, verwachten we aanhoudende uitdagingen in de aanvoerketen, met vertragingen in de aanvoer en verdere prijsschommelingen tot gevolg", zegt Arjen Kraaij, Deputy CEO bij TIP. 

Om aan de groeiende vraag te voldoen, heeft TIP al "een aanzienlijk aantal orders geplaatst bij fabrikanten voor levering in 2022 en 2023, om de vloot van onze klanten veilig te stellen. Daarnaast stemmen we onze verkoop van gebruikte trailers af om extra capaciteit te creëren en meer materieel beschikbaar te maken", legt de Deputy CEO van TIP uit. "Voor ons is het onze visie om onze klanten te helpen hun doelen, doelstellingen en ambities te realiseren."

Anticipeer op je behoeften met TIP

TIP houdt de evoluerende markt voortdurend nauwlettend in de gaten om deze uitdagingen te begrijpen, erop te anticiperen en ze aan te passen. De ELT-index is een goed voorbeeld van een van de instrumenten die wordt gebruikt. 

"Onze klanten kunnen op ons rekenen om hen te helpen en te voldoen aan hun behoeften bij het veiligstellen van de toegang tot transportcapaciteit. We zullen veel voertuigen ontvangen om toe te voegen aan onze vloot en stellen deze graag beschikbaar voor klanten", legt Arjen Kraaij uit. "Naast deze extra order ondersteunen wij onze klanten door hun vloot op te knappen en zo een langere levensduur voor deze gebruikte trailers te creëren". 

Met meer dan 50 jaar ervaring in het onderhouden van de eigen trailervloot, is TIP een van de toonaangevende leveranciers van zowel materieel als diensten binnen Europa en Canada. Wij zijn gespecialiseerd in het leveren van leasing, verhuur, onderhoud en reparaties aan de transport- en logistieke sector door middel van een brede selectie aan trailermaterieel.

Of je nu al klant bent van TIP of niet, TIP biedt zijn diensten aan vanuit meer dan 120 locaties verspreid over 18 landen in Europa en Canada, met experts die klaar staan om alle soorten bedrijfsmiddelen te onderhouden, door middel van onderhoud ter plaatse en hulp bij pech onderweg, samen met geavanceerde telematicaprogramma's voor voorspellend onderhoud.

TIP biedt ook een breed scala aan tweedehands trailers en trucks van hoge kwaliteit in heel Europa en Canada.

Neem nu contact op met je dichtstbijzijnde TIP-vestiging om je vloot draaiende te houden:.