Pronájem: Využijte výhod nízkorizikového a flexibilního způsobu optimalizace vozového parku

Proč by měly přepravní společnosti a provozovatelé vozových parků začlenit pronájem jako součást své provozní strategie? V tomto článku píšeme o výzvách, kterým dopravci čelí v důsledku vývoje trhu nebo poptávky zákazníků. Vysvětlujeme, proč je součástí řešení zvýšená flexibilita a jak jim pomáhá přizpůsobit se a prosperovat za měnících se okolností.

Přepravní společnosti a další provozovatelé vozových parků čelí výzvě snížit emise uhlíku a zároveň zajistit hospodárnost a konkurenceschopnost svých vozových parků. To je způsobeno měnícími se předpisy a změnami potřeb zákazníků. Údržba vozového parku se také potýká s celou řadou překážek. Náklady a organizační zátěž se zvyšují kvůli nutnosti předcházení poruchám, zajištění souladu s předpisy a potřebě neustále inovovat pod konkurenčním tlakem. Pro mnoho společností jsou nové modely vlastnictví důležitou součástí řešení.

Flexibilita velikosti vozového parku

Místo rozšiřování vlastního stálého vozového parku se mnoho společností rozhodne pro větší flexibilitu. Pronájmem nebo leasing se mohou přizpůsobit sezónním požadavkům nebo potřebám klienta a zároveň umožní vyhnout se všem nákladům spojeným s nedostatečně využívanými vozidly nebo vybavením. Dlouhodobé pronájmy (> 1 rok) a krátkodobé pronájmy (<1 rok), stejně jako smlouvy o prodeji a zpětném pronájmu poskytují společnostem řadu možností, jak zvýšit flexibilitu nebo snížit rizika provozu vozového parku.

Nabízí několik významných výhod. Umožňují samozřejmě efektivně řídit velikost vozového parku. Další výhodou je, že umožňují experimentovat a nasazovat nejnovější technologie s minimálním rizikem. Pokud poptávka na trhu trvá nebo je technologie trvale přijata, společnosti se mohou rozhodnout investovat na základě prokázaného obchodního případu. Podmínky jsou totiž také flexibilní. Jsou přizpůsobeny potřebám našich zákazníků a poskytují jim možnost měnit vybavení nebo možnosti během smlouvy. Nedávným příkladem jsou zákazníci, kteří přecházejí na elektrické chladírenské návěsy nebo nákladní vozidla, aby vyhověli požadavkům zákazníka na udržitelnost.

Pronájem nákladních vozidel a návěsů

Pronájem nákladních vozidel a návěsů je pro provozovatele vozového parku klíčovou strategií, jejímž cílem je pružnost provozu, která jim umožní provoz efektivně škálovat a využívat tržní příležitosti bez významného finančního závazku vlastnictví aktiv. Tento přístup podporuje konkurenční výhodu a růst usnadněním strategického finančního plánování a zároveň umožňuje integraci špičkových technologií.

Specializovaná vozidla

Pronájem je atraktivní volbou pro mnoho společností, které chtějí používat specializovaná vozidla a řešení pro konkrétního zákazníka. Umožňuje jim efektivně využívat materiál v rámci jednotlivých smluv a zůstat nezatíženi požadovanou údržbou. Jedná se také o skvělý způsob, jak otestovat novou technologii a zjistit, zda určité zařízení bude nebo nebude pro společnost vhodné. Fond vybavení společnosti TIP Group s více než 100 000 aktivy zajišťuje, že budete mít k dispozici to správné vybavení.

Kontrola nákladů

Významnou výhodou pronájmu je kontrola nákladů. Díky stálé výši pronájmu stanovené bez ohledu na výkyvy tržních cen mohou zákazníci přesně předvídat náklady spojené s využitím daného pronajatého zařízení pro své projekty a zajistit si finanční předvídatelnost. Tato stabilita nákladů na pronájem také poskytuje likviditu a zmírňuje rizika spojená s investicemi, což společnosti oceňují především v ekonomicky náročném období. Uzavírání dlouhodobých smluv o pronájmu navíc často vede ke snížení výše pronájmu v průběhu času, což zajišťuje značné úspory nákladů prostřednictvím rozšířených partnerství.

Dostupnost

Výběrem správného poskytovatele jsou správci vozového parku schopni zajistit téměř okamžitou dostupnost a vysokou úroveň služeb. Klíčové faktory, které zaručují, že budete schopni reagovat na požadavky trhu nebo klienta v krátké době a efektivně využívat vaše zařízení. Společnost TIP Group vlastní vozový park, který čítá více než 100 000 vozidel (nákladní automobily, návěsy, tankery, výměnné nástavby, elektrická vozidla) a udržuje mezinárodní síť se 130 pobočkami a 7500 dílnami na podporu svých zákazníků.

Dodržování předpisů

Nezbytnou součástí každé nabídky pronájmu je dodržování požadavků ohledně předpisů, digitalizace, udržitelnosti a bezpečnosti. Využitím odborných znalostí poskytovatele zařízení v oblasti dodržování předpisů zajistíte, že vaše zařízení pro pronájem bude v souladu s vládními i zákaznickými očekáváními ve všech provozních oblastech. Organizační zátěž spojená s otázkami dodržování předpisů – např. TPMS, nízkoemisní zóny – je významná, zejména při pronájmu zařízení, které je pro vaši společnost (relativně) nové. Pro mnoho zákazníků to představuje jednu z hlavních výhod pronájmu prostřednictvím společnosti TIP Group.

Údržba a opravy

Pronájem zařízení nabízí podnikům nejen flexibilitu, ale zahrnuje také základní služby údržby a oprav, které zajišťují efektivitu vozového parku a technickou způsobilost bez zatížení vlastnictvím. Komplexní balíčky údržby maximalizují provozuschopnost vozového parku, minimalizují rizika poruch a zjednodušují procesy údržby. TIP kromě těchto služeb nabízí ochranu před poškozením, poplatek za návštěvu dílny místo jednotlivých škod, čímž efektivně minimalizuje náklady. Tento integrovaný přístup umožňuje podnikům soustředit se na hlavní operace a zároveň zajistit optimální výkon a spolehlivost zařízení.

Digitální řešení

Digitální řešení jsou klíčem k tomu, abyste své vybavení využili na maximum. Pohánějí provozní efektivitu, zlepšují udržitelnost a bezpečnost díky využití pokročilé telematiky a příležitostem, které tímto otevírají. Kromě toho je nyní možné získat řešení, která pomáhají s řízením vozového parku, kontrolou vozidel (požadavky), správou tlaku v pneumatikách, správou brzd a mnoha dalšími záležitostmi. Rozhodně se vyplatí prozkoumat dostupné možnosti.

Pronájem jako klíčová součást správy vozového parku

Zákazníci, kteří považují pronájem za nezbytnou součást správy vozového parku, jsou schopni výrazně rozšiřovat a optimalizovat své podnikání. Pronájem zvyšuje flexibilitu, aniž by dramaticky zvyšoval organizační zatížení související s rozšířením vozového parku. Jedná se o skvělý testovací nástroj. Když některý z vašich zákazníků potřebuje, abyste se posunuli, nebo když trh nabídne skvělou příležitost.

Proč zvolit řešení pronájmu společnosti TIP Group

TIP Group v tomto prostoru vyniká a poskytuje významné výhody jak velkým, tak malým společnostem:

  • Standardní a přizpůsobené vybavení
  • Kontrola nad náklady (hlavní starost v náročném období)
  • Široká škála možností pronájmu (jako jsou digitální řešení zákazníkům na míru)
  • Údržba a opravy mohou být zahrnuty
  • Nezávislost výrobce
  • Dostupnost > 85 000 jednotek v našem vozovém parku
  • Podpora dodržování předpisů

Jednorázový krátkodobý pronájem není tak složitý. Slibujeme, že společnost TIP Group vám předloží výhodnou nabídku. Existují ale také další možnosti.

Chcete se detailněji podívat na provoz vašeho vozového parku a zjistit, jak začlenit pronájem, aby to ovlivnilo váš celkový zisk? Kdy si pronajmout a kdy se rozhodnout pro leasing nebo koupi? Měli byste zvážit prodej a zpětný pronájem? Kontaktujte nás nebo se obraťte na místního zástupce společnosti TIP Group a domluvte si schůzku