Ekologická jízda: Plán TIP Group pro mobilitu s nulovými emisemi

„Jako TIP Group musíme působit jako katalyzátor,“ říká Arjen Kraaij, zástupce generálního ředitele TIP Group. „Je nutné, abychom za pět let mohli hrdě prohlásit, že jsme stáli v čele zavádění vozidel s nulovými emisemi v našem odvětví. Že jsme k těmto prostředkům otevřeli cestu širšímu publiku.“

Po zveřejnění zprávy o udržitelnosti TIP Group za rok 2022 jsme se s Arjenem Kraaijem domluvili na hloubkovou diskusi o odhodlání společnosti prosazovat udržitelnost a o inovativních produktech, které dláždí cestu k dosažení ambiciózních cílů.

 

Vyvážení dopadů na životní prostředí a ekonomického významu dopravy je složitá problematika. Jak se váš tým vedoucích pracovníků aktivně snaží podporovat pozitivní změny a zmírňovat přispívání vašeho odvětví ke změně klimatu?

„Odvětví dopravy přispívá k emisím CO2 jednoznačně významně. Zároveň jde o stěžejní součást ekonomiky, a to jak ve světě, tak především v Evropě. Jako tým vedoucích pracovníků jsme přesvědčeni, že změna klimatu je bezprostřední a musíme zůstat v určitých mezích, abychom zabránili vážným následkům a nechali planetu ve slušném stavu pro budoucí generace. Jsme přesvědčeni, že jako lídr v oblasti leasingu, pronájmu a údržby těchto prostředků musíme zrychlit a převzít kontrolu. Tato víra je více než pouhé přesvědčení; je to hluboce zakořeněný závazek v rámci našeho týmu vedoucích pracovníků. 

 

Zdůraznil jste závazek směřovat odvětví směrem k větší udržitelnosti. Můžete nastínit konkrétní kroky, které TIP Group podnikla k integraci odpovědných postupů do operací a rozhodovacích procesů?

„Začali jsme u sebe. Zřídili jsme specializovanou funkci ESG a máme výbor ESG, který zahrnuje jak generálního ředitele, tak členy výkonného managementu, který dohlíží na naši strategii. Posílili jsme interní kontroly a zavedli nové pokyny a zásady. Nejde jen o to, dodržet předpisy nebo mít splněno; jde o zakomponování odpovědného chování a ohledů ESG do samotné struktury našeho rozhodovacího procesu.

S hrdostí mohu říci, že jsme učinili významné kroky k dosažení našich cílů, které byly uznány externími nezávislými organizacemi. Společnost Sustainalytics nás uznala za lídra v odvětví dopravy se „zanedbatelným“ hodnocením rizika ESG Risk Rating, zatímco naše skóre EcoVadis se v roce 2023 zlepšilo na 56 z 62, což nás řadí mezi 20 % nejlepších společností na celém světě. Naším cílem je samozřejmě i nadále se zlepšovat. Postřehy od společnosti EcoVadis nám dávají na tuto cestu jasný plán.

Tato hodnocení nejsou jen vyznamenáním; jsou pro naše klienty důkazem toho, že nemluvíme do větru – máme vše v pořádku a jsme plně vybaveni, abychom k tomu pomohli jim.“

 

Jak TIP Group řeší tyto výzvy zákazníků a jak je podporuje při dosahování jejich cílů v oblasti udržitelnosti?

„Pro naše zákazníky je primární motivace, proč přecházet na technologie s nulovými či nízkými emisemi jasná: bojovat proti přímým dopadům změny klimatu. Ale přiznejme si, že narážíme také několik praktických překážek, jako je stále se rozvíjející infrastruktura nabíjení, vysoké počáteční náklady na elektrické nákladní vozy, nejistota ohledně jejich zůstatkové hodnoty a nákladů na údržbu, nemluvě o cenách elektřiny. V TIP Group si tyto výzvy nejen uvědomujeme, ale také aktivně pracujeme na jejich překonávání v úzké spolupráci s klienty a partnery.

Právě teď je obrovská příležitost, která se netýká jen motorů nákladních vozidel – zahrnuje také chladírenské návěsy vybavené motory na fosilní paliva pro chlazení. Hlavním problémem je, že tyto naftové chladicí jednotky nesplňují nízkoemisní předpisy pro nová nákladní vozidla. Zde vstupuje do hry technologie e-reefer a úplně mění její pravidla. Spalovací (naftové) chladicí jednotky lze efektivně nahrazovat elektrickými motory a toto řešení je k dispozici už teď. Tento přechod je účinným způsobem, jak rychle snížit emise v celém odvětví, a je to možnost, kterou zpřístupňujeme všem klientům. V této technologii nejsme nováčci. Máme bohaté zkušenosti a z první ruky víme, že je to všeobecně výhodné řešení.“

 

Do roku 2030 chceme, aby 40–50 % našeho vozového parku tvořila zelená vozidla s nulovými emisemi.

Jsou ve strategii TIP Group kromě elektrifikace vozového parku pro leasing a pronájem nějaké další změny nebo iniciativy?

„Dalším nástrojem, který můžeme využít nejen ke snížení emisí, ale také ke zvýšení efektivity, jsou data. Očekáváme, že během příštích pěti let bude minimálně 80 % našich prostředků digitálně propojeno a všechna tato data budou agregována na naší platformě TIP Insight. Klíčem je zde umožnit klientům využít poznatky z těchto dat k efektivnější optimalizaci provozu jejich vozových parků. Minimalizace údržby a implementace preventivní údržby může drasticky snížit zbytečné cesty kvůli servisu. To následně vede k výraznému snížení emisí.

Krásným příkladem z oboru je BrakePlus, náš elektronický systém monitorování brzdného výkonu. Nabízí chytré řešení pro sledování výkonu brzdového systému návěsů a jeho analýza je akceptována britskou Agenturou pro standardy pro řidiče a vozidla. BrakePlus nahrazuje potřebu provádět fyzické testy brzd na zkušebním válci v průběhu roku a je přesně tím typem inovace, kterou chceme, aby naše technologie umožňovala.“

 

Jaká konkrétní opatření přijme společnost v příštích několika letech, aby tyto závazky proměnila v hmatatelné výsledky?

„Právě teď existuje nespočet témat ESG, kterým se ještě musíme věnovat. Pracujeme na zmenšení rozdílů v odměňování žen a mužů, propagujeme ekologičtější zelené financování, transformujeme své servisy, aby byly ekologičtější a udržitelnější, a mimo jiné usilujeme o renovaci více než 5300 návěsů do roku 2025. Těm, kteří se chtějí ponořit hlouběji, vřele doporučuji naši zprávu o udržitelnosti za rok 2022, kterou najdete na webu TIP Group.

Jak jsem již zmínil, cílem TIP Group je stát na čele změny v zavádění vozidel s nulovými emisemi v našem sektoru. Usilujeme o to, aby do roku 2030 bylo 40–50 % našeho vozového parku tvořeno zelenými vozidly s nulovými emisemi. Nebudeme se omezovat pouze na možnosti elektromobility: zkoumáme rozmanitou škálu řešení. Dosažení tohoto cíle by znamenalo obrovský triumf našeho úsilí o udržitelnost. Ještě důležitěji by to signalizovalo, že jsme úspěšně vytvořili atraktivní obchodní model, který povzbudí majitele nákladních vozidel a provozovatele vozových parků, aby tyto technologie s nulovými nebo nízkými emisemi přijali.“