Vlaky, letadla, lodě a návěsy

I přes to, že žijeme v době hospodářské a politické nejistoty, ve které se Evropa momentálně nachází, se vždy budou objevovat nové obchodní příležitosti pro správce vozových parků, kteří jsou připraveni a ochotni je využít.  Poptávka roste například po intermodálních dodavatelských řetězcích, které pracují s jinými druhy dopravy, jakými jsou například vlaky, letadla či lodě. Pronájem návěsu vám pomůže otevřít nové příležitosti a zároveň minimalizovat rizika nového byznysu.

Rozdělení dopravy v rámci EU

Modální rozdělení různých druhů nákladní dopravy setrvává v několika základních bodech již mnoho let napříč všemi 28 členskými státy EU neměnné.  Statistická zpráva Eurostatu z roku 2017 vykazuje, že silniční nákladní doprava představovala v tomto roce 51,5% podíl přepravených tunokilometrů, přičemž podíl námořní dopravy se pohyboval na hodnotě 32,4 %, železniční doprava zaujala11,6 % a letecká doprava 0,4 %. V mezistátní dopravě na území 28 členských států EU přepravila silniční nákladní doprava 76,7 % tun na kilometr, železnice 17,3 % a vnitrozemské vodní cesty 6,0 %. 

Příležitosti vzniklé prostřednictvím nové infrastruktury

Vývoj nových infrastrukturních projektů, ať už se jedná o železniční tratě, přístavy či silnice, v některých případech i rozvoj vládních dotací pro zasilatele a přepravce, za kterým stojí vládní a mezinárodní instituce, jako je například EU, představuje zajímavý zdroj nových příležitostí pro provozovatele vozových parků.

Vlaky

Nejvýznamnějším infrastrukturním projektem je čínská státní iniciativa Belt and Road Initiative (BRI), známá také jako „Novodobá Hedvábná stezka“. Zaměřuje se na investice a rozvoj infrastruktury týkající se silničních, železničních, leteckých a námořních cest ve 152 zemích světa a na spolupráci s vládami a mezinárodními organizacemi v Evropě, Asii, na Středním východě, v Latinské Americe a Africe. (zdroj: Wikipedia)

Největší zájem evropských správců vozových parků budou budit příležitosti vyskytující se v silniční přepravě kontejnerů a zboží z terminálů na železničních tratích podél nového ekonomického koridoru, zvaného Eurasijský pozemní most, což je železnice spojující západní Čínu s Rotterdamem, a v neposlední řadě také námořní koridor, který spojuje přibližně 30 hlavních přístavů v Jihočínském a Středozemním moři. (zdroj: EU)

Odhady čínských provozovatelů železnic v počátcích projektu byly, že bude v průběhu roku 2027 na západ a poté zpět na východ cestovat 7 665 vlaků. Avšak už v roce 2018 byl zveřejněn posudek odhadující fakt, že tuto zpáteční cestu absolvovalo již 6 363 vlaků. (zdroj: EastLakeTimes)

Letadla

V roce 2018 dosáhly příjmy z mezinárodního internetového obchodu, zahrnující cestování v 16 zemích eurozóny včetně západní Evropy a Skandinávie, hodnoty 137 miliard EUR, což je o 13,2 % více než v roce 2017. Podíl mezinárodního obchodu z hodnoty celkového internetového obchodu v Evropě činil 22,8 % (zdroj: Ecommercenews.EU) Není tedy překvapením očekávání, že společnost Amazon rozšíří své letecké operace v rámci Evropy a tím se stane vážným konkurentem pro významné hráče na evropském trhu expresních zásilek, jakými jsou DHL, UPS a FedEx. (zdroj: FreightWaves) Pro vozový park návěsů vhodně vybavených k přepravě zboží s vysokou prioritou, vysokou hodnotou či v případě zboží s požadavkem rychlého dodání, které zpravidla bývají specialitou leteckých dopravců, budou s pokračujícím růstem internetového obchodu a zvýšené konkurence v odvětví leteckého nákladu vznikat nové příležitosti.

Lodě

Správci vozových parků budou moci také využít výhod vzniklých výstavbami nových přístavů a iniciativ, které jsou v pravidelných intervalech oznamovány. Nedávné příklady zahrnují:

  • Přístav v Duisburgu, Německo a čínská společnost Cosco Shipping Logistics mají do roku 2022 postavit největší evropský vnitrozemský kontejnerový terminál na ploše o rozloze 240 000 metrů čtverečních, čímž vznikne možnost plného využití Hedvábné stezky. (zdroj: TheLoadStar)
  • Belgický speditér a provozovatel sběrné služby Transuniverse Forwarding a turecký multimodální provozovatel Ekol Logistics plánují postavit v přístavu North Sea 40-ti hektarový multimodální objekt, který spojí nizozemský přístav v Zeelandu a belgický přístav v Gentu. (zdroj: TheLoadstar)

Návěsy

Využití nových příležitostí rozšíří kapacitu vaší stávající flotily návěsů. Možná budete urgentně potřebovat další návěsy ke svozu kontejnerů ze španělského přístavu ve Valencii nebo převozu zásilky zboží z multimodálního železničního terminálu v německém Duisburgu. Schopnost těžit z mezinárodní flexibility návěsů je v tomto případě zásadní. Se zastoupením v 16 evropských zemích je společnost TIP Trailer Services ideálním partnerem pro pronájem a leasing mezinárodních návěsů, a tím pádem i ke snadnějšímu uspokojení kolísající poptávky.

Pronájem návěsů po celé Evropě

TIP Trailer Services je předním poskytovatelem leasingu, pronájmu, údržby a oprav návěsů, sloužící zákazníkům v dopravních a logistických společnostech napříč celou Evropou a Kanadou. Máme širokou zákaznickou základnu od nadnárodních dopravních společností s velkými vozovými parky po vlastníky/řidiče s jedním návěsem.  Působíme v šestnácti evropských zemích pokrývajících skandinávské země, Benelux, střední Evropu, Středomoří, Spojené království a Irsko a Kanadu.

Flotila návěsů společnosti TIP, čítající více než 100 000 vozidel, je rozprostřena na 78 různých lokalitách. To umožňuje našim zákazníkům širší mezinárodní dosah a pohodlí, flexibilitu a klid v duši, jelikož jsme schopni poskytnout jakýkoli návěs a jakékoliv související služby, které potřebují, ať už se nacházejí kdekoli.

Údržba a silniční asistenční služby

Nabízíme řadu služeb pro zlepšení výkonu vozového parku našich zákazníků a maximalizaci doby provozu Návěsů. Naše nájemní smlouvy zahrnují údržbu a silniční asistenční služby. Prostřednictvím naší sítě 123 dílen a flotily čítající více než 200 mobilních servisních jednotek po celé Evropě a Kanadě poskytujeme komplexní údržbu a opravy nejen celých vozových parků, ale také i jednotlivých návěsu.

V rámci poskytování jistoty správcům vozového parku a řidičům v Evropě a Kanadě provozujeme silniční asistenční službu 24 hodin denně, 365 dní v roce.

Pro další informace o tom, jak dosáhnout špičkové flexibility návěsů z vozového parku společnosti TIP Trailer Service, se prosím obraťte na lokálního manažera společnosti TIP Trailer Services.

Nejnovější novinky

TIP Group slaví 55 let od svého založení!

TIP Group slaví 55 let od svého založení!

TIP Group slaví 55 let dodávání řešení zařízení přizpůsobených měnícím se potřebám zákazníků.
dozvědět se více