TIP Group získává rating EcoVadis Silver již druhý rok po sobě.

AMSTERDAM, 15. ledna 2024 – TIP Group hrdě oznamuje, že skupina opět získala prestižní rating EcoVadis Silver, což je důkazem jejího neochvějného závazku a úsilí o udržitelné obchodní postupy. Tento úspěch skupinu řadí mezi do top 20 % mezi více než 100 000 společnostmi na celém světě. Dále zdůrazňuje skutečnost, že TIP Group je klíčovým partnerem pro zákazníky i dodavatele na cestě k udržitelnějším dodavatelským řetězcům.

ESG rating

EcoVadis, renomovaná platforma hodnotící aspekty ekologie, sociálních věcí a správy u společností po celém světě, ocenila neustálé úsilí skupiny TIP v oblastech životního prostředí, pracovních a lidských práv, etiky a udržitelného zadávání veřejných zakázek. Rating Silver založený na 62 bodech byl hodnocen v oblasti pronájmu a leasingu motorových vozidel.

„Oblasti zájmu a klíčové cíle skupiny TIP se zaměřují na dosažení skutečných výsledků prostřednictvím konkrétních akcí a vedení. Zavedení takových řešení elektromobility, jako jsou elektrické chladicí návěsy a elektrické nákladní vozy, rozšíření programu renovace použitých prostředků, spuštění TIP Mechanics Academy – to vše jsou iniciativy, které dokládají náš závazek k udržitelnější ekonomice.

Jsme nadšeni, že jsme již druhý rok po sobě obdrželi rating EcoVadis Silver oceňující úsilí, které jsme vynaložili v rámci strategie udržitelnosti ‚for Generations to Come‘, “ uvedl Markus Pretzel, ředitel pro ekologii, sociální věci a správu ve skupině TIP.

V zájmu analýzy založené na důkazech a neustálého zlepšování se skupina TIP zapojuje do pravidelných hodnocení předními externími organizacemi, jako je EcoVadis. Přístup skupiny TIP k udržitelnosti je nastíněn v její zprávě o udržitelnosti.

Hodnocení EcoVadis Sustainability Rating znovu podtrhuje závazek skupiny TIP k udržitelným postupům v celém hodnotovém řetězci. Rozšíření principů TIP Group na celý hodnotový řetězec bude dalším velkým krokem na cestě udržitelnosti TIP Group. Další informace o iniciativách a úspěších skupiny TIP v oblasti udržitelnosti naleznete zde.

O ratingu EcoVadis:

EcoVadis je globální standard pro hodnocení udržitelnosti podnikání, který hodnotí více než 100 000 společností ve 175 zemích. Metodický rámec EcoVadis hodnotí kvalitu systému udržitelného řízení společnosti prostřednictvím jejích politik, akcí a výsledků, přičemž se zaměřuje na 21 kritérií udržitelnosti v oblastech životního prostředí, práce a lidských práv, etiky a udržitelného zadávání veřejných zakázek.

Nejnovější novinky

TIP Group slaví 55 let od svého založení!

TIP Group slaví 55 let od svého založení!

TIP Group slaví 55 let dodávání řešení zařízení přizpůsobených měnícím se potřebám zákazníků.
dozvědět se více
E-power vozový park!

E-power vozový park!

Do e-mobility se dostáváme s více než 100 novými vozy.
dozvědět se více