Trailers

Gardintrailer

Gardintrailer

En gardintrailer är den vanligaste typen av släpvagnar. Den har flexibla sidor (gardiner) och passar nästan alla transporter.
Skåptrailer

Skåptrailer

Ett skåp är en av de vanligaste släpvagnarna inom vägtransportindustrin. Det är en säker lösning för transport av värdefull eller känslig last.
Thermotrailer

Thermotrailer

En thermotrailer är en isolerad låda som är utrustad med en temperaturkontrollanordning.
Dolly

Dolly

En dolly är den optimala enheten för att skapa 25,25 meters kombinationer till största flexibilitet