TyrePlus

Tyreplus Logo

 

 

Mikä on TyrePlus?

TyrePlus on seuraavan sukupolven rengaspaineen valvontajärjestelmä perävaunuille. Se on varta
vasten suunniteltu vähentämään rengaskustannuksia sekä lisäämään turvallisuutta. TyrePlus
ilmoittaa rengaspaineseurannan lisäksi myös renkaan lämpötilatiedot, joista käy ilmi vuodosta
aiheutuva paineen aleneminen. Tällä tavalla kaluston ylläpito ja käyttöaste paranevat.
Kalustopäälliköt saavat renkaiden tilanneraportteja FleetConnectista, sisältäen myös varoitukset
poikkeamista.

 

  • Rekisteröi yli/alipaineistuksen renkaissa
  • Raportoi minuutin välien, jotta ilmavuodot huomataan ajoissa. Tämä lisää ajoturvallisuutta
  • Rekisteröi lämpötilaa, vähentää "rengasräjähdyksien" todennäköisyyttä
  • Vähentää polttoaineen kulutusta ja rengasrikkoja, sekä lisää renkaan käyttöikää
  • Vähentää hiilijalanjälkeä sekä rengasvarkauksia
  • Auttaa pysymään aikatauluissa

Miksi TyrePlus?

TyrePlus on suunniteltu ylläpitämään rengaspaineet oikealla tasolla ja havaitsemaan, mikäli renkaan
paine alenee hitaasti. Näin maksimoidaan renkaan käyttöikä ja mahdollistetaan renkaiden
korjaaminen rengasvaihdon sijaan. Väärä rengaspaine voi johtaa äkilliseen rengasvaurioon ja
seuraamus on turha matkan katkeaminen.

Miten TyrePlus toimii?

TyrePlus on suunniteltu toimimaan kaikkien kalustotyyppien kanssa. Järjestelmä vastaanottaa
asennetuista sensoreista jatkuvasti päivittyvää tietoa rengaspaineesta. Vanteisiin asennetut TyrePlus -
tunnistimet valvovat sekä arvioivat tietoa koskien renkaan lämpötilaa ja rengaspaineita, lisäten tällä
tavoin luotettavuutta.

TyrePlus toimittaa jatkuvasti tietoa jokaisesta valvotusta renkaasta sekä päivityksiä rengaspaineista
ja lämpötiloista. Nämä toimitetaan kalustopäällikölle. Tämä edesauttaa renkaiden suorituskyvyn
seurantaa.

Kun rengas vaatii tarkastuksen tai vaihdon, TyrePlus toimittaa tiedon suoraan vastuuhenkilölle. Tämä
mahdollistaa nopean ja tehokkaan toimenpiteen suunnittelun.