TyrePlus

Tyreplus Logo


 

 

Vad är TyrePlus?

TyrePlus är nästa generations äcktryckövervakningslösning för släpvagnar, som är speciellt utformad för att minska flottans driftkostnader och för att förbättra fordonssäkerheten. Förutom övervakning av däcktryck tillhandahåller TyrePlus också temperaturdata för att förbättra tidig läckageindikering, vilket bidrar till förbättrat fordonsunderhåll och livslängd på däcket. Tack vare TyrePlus kommer den som är fordonsansvarig att ha möjlighet att ta emot statusrapporter om däck via FleetConnected, inklusive en tidig varning i händelse av avvikelser.

  • registrerar under / övertryck
  • rapporterar varje minut för att tidigt indikera eventuellt läckage, ökar trafiksäkerheten
  • registrerar temperatur, reducerar potentiella däckexplosioner
  • reducerar bränslekostnader, antal breakdowns & förlänger däckets livslängd
  • reducerar CO2-utsläpp, däckstölder
  • bidrar till att minska förseningar

Varför använda TyrePlus?

TyrePlus har utformats för att upprätthålla däcktrycket på den rekommenderade nivån och tidigt upptäcka långsamma punkteringar, vilket maximerar däckens livslängd och gör att däcken kan repareras snarare än bytas ut. Felaktigt inställt däcktryck kan också leda till plötsligt däckexplosion och orsaka onödig driftstopp

Hur fungerar TyrePlus?

TyrePlus är designat för att fungera med alla typer av trailers. Lösningen får kontinuerlig däcktryckinformation från internt monterade sensorer, och detta kommuniceras till dig. Fälgmonterade TyrePlus-sensorer har en koppling mellan däcktemperatur och tryck för att förbättra tillförlitligheten.  

TyrePlus levererar löpande uppdateringar av däcktryck och temperatur från varje övervakat hjul till back office, vilket gör att den fordonsansvariga enkelt kan följa upp däckens prestanda.

När ett däck måste kontrolleras eller bytas ut, levererar TyrePlus informationen direkt till fordonsansvarig, vilket gör att de kan planera underhåll efter behov.